คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ – เค สไมล์ด็อก

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am Em | F C | Am Em | F |

 
อย่าเพิ่ง
Am 
ท้อเลยคน
Em 
ดี 
 
วันพรุ่ง
F 
นี้ยังคง
C 
รอ
 
หากเธอ
Am 
ท้อ 
 
แล้วใ
Em 
ครจะมาสร้า
F 
งฝัน
 
ยืนกี่
Am 
ครั้งก็ยัง
Em 
ล้ม 
 
ยามเรา
F 
จมคนเหยีย
C 
บซ้ำ
 
จะจด
Am 
จำฝังใ
Em 
จ 
 
ไม่ลืมวัน
F 
นั้น

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
F 
ไรต้องเดินให้ไ
C 
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
F 
ล้าลงไปเท่
G 
าไร

 
แม้ฉันจะ
C 
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
F 
ไป
 
จะยอมต
G 
ายเพื่อคนที่
C 
รัก 
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
F 
งกาย 
 
 
G 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
G 
ยใจ

INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F |

 
คงเจอ
Am 
ฟ้าที่แจ่ม
Em 
ใส 
 
หลังเมฆ
F 
ฝนได้ผ่า
C 
นไป
 
ดาวลับ
Am 
หาย 
 
สัก
Em 
วันคงกลับคื
F 
นมา
 
อย่าเพิ่ง
Am 
ท้อ 
 
ถ้าวัน
Em 
นี้ 
 
ยังคง
F 
มีเพียง
C 
น้ำตา
 
ไม่นาน
Am 
ฟ้าที่มืด
Em 
มนคงเจอดว
F 
งดาว

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
F 
ไรต้องเดินให้ไ
C 
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
F 
ล้าลงไปเท่
G 
าไร

 
แม้ฉันจะ
C 
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
F 
ไป
 
จะยอมต
G 
ายเพื่อคนที่
C 
รัก
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
F 
งกาย 
 
 
G 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
G 
ยใจ
 
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..
 

INSTRU | C Em | F G | C Em | F G | Em Am | Dm G |

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
F 
ไรต้องเดินให้ไ
C 
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
F 
ล้าลงไปเท่
G 
าไร

 
แม้ฉันจะ
C 
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
F 
ไป
 
จะยอมต
G 
ายเพื่อคนที่
C 
รัก
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
F 
งกาย 
 
 
G 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
G 
ยใจ..
 
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..
 

OUTRO | Am Em | F C | Am Em | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ


อย่าเพิ่งท้อเลยคนดี วันพรุ่งนี้ยังคงรอ
หากเธอท้อ แล้วใครจะมาสร้างฝัน
ยืนกี่ครั้งก็ยังล้ม ยามเราจมคนเหยียบซ้ำ
จะจดจำฝังใจ ไม่ลืมวันนั้น

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ

( ดนตรี )

คงเจอฟ้าที่แจ่มใส หลังเมฆฝนได้ผ่านไป
ดาวลับหาย สักวันคงกลับคืนมา
อย่าเพิ่งท้อ ถ้าวันนี้ ยังคงมีเพียงน้ำตา
ไม่นานฟ้าที่มืดมนคงเจอดวงดาว

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก
หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..

( ดนตรี )

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก
หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ..
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..


รูปภาพคอร์ด ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ – เค สไมล์ด็อก

คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ - เค สไมล์ด็อก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปราชญ์กวี สุดีวงษ์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend