หน้าแรก » เค สไมล์ด็อก » คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ – เค สไมล์ด็อก

คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ – เค สไมล์ด็อก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am Em | F C | Am Em | F |

 
อย่าเพิ่ง
Am 
ท้อเลยคน
Em 
ดี 
 
วันพรุ่ง
นี้ยังคง
รอ
 
หากเธอ
Am 
ท้อ 
 
แล้วใ
Em 
ครจะมาสร้า
งฝัน
 
ยืนกี่
Am 
ครั้งก็ยัง
Em 
ล้ม 
 
ยามเรา
จมคนเหยีย
บซ้ำ
 
จะจด
Am 
จำฝังใ
Em 
จ 
 
ไม่ลืมวัน
นั้น

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
ไรต้องเดินให้ไ
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
ล้าลงไปเท่
าไร

 
แม้ฉันจะ
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
ไป
 
จะยอมต
ายเพื่อคนที่
รัก 
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
งกาย 
 
 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
ยใจ

INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F |

 
คงเจอ
Am 
ฟ้าที่แจ่ม
Em 
ใส 
 
หลังเมฆ
ฝนได้ผ่า
นไป
 
ดาวลับ
Am 
หาย 
 
สัก
Em 
วันคงกลับคื
นมา
 
อย่าเพิ่ง
Am 
ท้อ 
 
ถ้าวัน
Em 
นี้ 
 
ยังคง
มีเพียง
น้ำตา
 
ไม่นาน
Am 
ฟ้าที่มืด
Em 
มนคงเจอดว
งดาว

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
ไรต้องเดินให้ไ
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
ล้าลงไปเท่
าไร

 
แม้ฉันจะ
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
ไป
 
จะยอมต
ายเพื่อคนที่
รัก
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
งกาย 
 
 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
ยใจ
 
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..
 

INSTRU | C Em | F G | C Em | F G | Em Am | Dm G |

 
แม้
Am 
ท้อ.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
แต่อย่าง
ไรต้องเดินให้ไ
หว
 
แม้
Am 
หัว.. 
 
 
Em 
ใจ 
 
จะอ่อน
ล้าลงไปเท่
าไร

 
แม้ฉันจะ
ล้ม 
 
จะ
Em 
แพ้อยู่เรื่อย
ไป
 
จะยอมต
ายเพื่อคนที่
รัก
 
หากวัน
Em 
นี้มีเธอข้า
งกาย 
 
 
 
ไม่ว่าสั
Em 
กเท่
Am 
าไร 
 
ไม่มี
Dm 
วันเสี
ยใจ..
 
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..
 

OUTRO | Am Em | F C | Am Em | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ


อย่าเพิ่งท้อเลยคนดี วันพรุ่งนี้ยังคงรอ
หากเธอท้อ แล้วใครจะมาสร้างฝัน
ยืนกี่ครั้งก็ยังล้ม ยามเราจมคนเหยียบซ้ำ
จะจดจำฝังใจ ไม่ลืมวันนั้น

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ

( ดนตรี )

คงเจอฟ้าที่แจ่มใส หลังเมฆฝนได้ผ่านไป
ดาวลับหาย สักวันคงกลับคืนมา
อย่าเพิ่งท้อ ถ้าวันนี้ ยังคงมีเพียงน้ำตา
ไม่นานฟ้าที่มืดมนคงเจอดวงดาว

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก
หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..

( ดนตรี )

แม้ท้อใจ แต่อย่างไรต้องเดินให้ไหว
แม้หัวใจ จะอ่อนล้าลงไปเท่าไร

แม้ฉันจะล้ม จะแพ้อยู่เรื่อยไป
จะยอมตายเพื่อคนที่รัก
หากวันนี้มีเธอข้างกาย
ไม่ว่าสักเท่าไร ไม่มีวันเสียใจ..
ที่ได้ทำเพื่อเธอ..


รูปภาพคอร์ด ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ – เค สไมล์ด็อก

คอร์ดเพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ - เค สไมล์ด็อก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่มีวันเสียใจที่ได้ทำเพื่อเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปราชญ์กวี สุดีวงษ์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :