คอร์ดเพลง หึย – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หึย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | E | E | C#m | C#m | A | A | B | B |

 
(ช.) เ
E 
พิ่นเพิ่น 
 
เฟสเพิ่นหมู่เต็ม
C#m 
ล่ะบ้อ
 
รับแอดเฮาแนไ
A 
ด้บ่ 
 
โปรไฟล์คืองามแท้น้อ
 
เฮาอยากแชท
B 
นำหลายหลาย

 
(ญ.) ห
E 
นีแนะ 
 
ไผงามกะไปก
C#m 
ดไลค์
 
แบบนี้เซื่อใจบ่
A 
ได้ 
 
ไปแชทกับสาวอื่นไป
 
ซังหลายผู้ซายขี้
B 
ดื้อ

 
(ช.) เฮาบ่แ
A 
ม่นคนหลายใจด
B 
อก
 
แค่มัก
G#m 
เว้ามักหยอกซื
C#m 
อซือ
 
ถ้าได้
A 
ฮักกับเพิ่นทุกมื้อ 
 
สาบานสิบ่นอก
B 
ใจ

 
(ญ.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นปากเป็
C#m 
นเนาะ
 
เทียวเอาคำหวานมา
A 
ล่อ
 
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริ
B 
งใจ

 
(ช.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นเว้าบา
C#m 
ปหลาย
 
เฮาบ่ได้มาตั๋ว
A 
ไผ 
 
เฮามีแต่ความจริงใจ
 
บ่เซื่อกะลองฮั
B 
กเบิ่ง

 
(ญ.) หึยไผสิไป เซื่
E 
อใจ.
B 
..

 
(ช.) เ
E 
พิ่นเพิ่น 
 
มีไผไปส่งล่
C#m 
ะบ้อ
 
กลับบ้านบ่ย่านบ่
A 
น้อ 
 
เฮาขอไปส่งได้บ่..
 
มืดๆมันอั
B 
นตราย

 
(ญ.) ห
E 
นีแนะ 
 
เฮากลับผู้เดียวเอ
C#m 
งได้..
 
บ้านเฮานั้นอยู่บ่ไ
A 
กล 
 
ไปส่งสาวอื่นพุ้นไป
 
ซังหลายผู้ซายขี้
B 
ดื้อ

 
(ช.) เฮาบ่แ
A 
ม่นคนหลายใจด
B 
อก
 
แค่มัก
G#m 
เว้ามักหยอกซื
C#m 
อซือ
 
ถ้าได้
A 
ฮักกับเพิ่นทุกมื้อ 
 
สาบานสิบ่นอ
B 
กใจ

 
(ญ.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นปากเป็
C#m 
นเนาะ
 
เทียวเอาคำหวานมา
A 
ล่อ
 
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริ
B 
งใจ

 
(ช.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นเว้าบา
C#m 
ปหลาย
 
เฮาบ่ได้มาตั๋ว
A 
ไผ 
 
เฮามีแต่ความจริงใจ
 
บ่เซื่อกะลองฮั
B 
กเบิ่ง

 
(ญ.) หึยไผสิไป เซื่
E 
อใจ.
B 
..

INSTRU | E | E | C#m | C#m | A | A | B | B |

 
(ญ.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นปากเป็
C#m 
นเนาะ
 
เทียวเอาคำหวานมา
A 
ล่อ
 
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริ
B 
งใจ

 
(ช.)  
E 
หึย.. 
 
จั่งแม่นเพิ่นเว้าบา
C#m 
ปหลาย
 
เฮาบ่ได้มาตั๋ว
A 
ไผ 
 
เฮามีแต่ความจริงใจ
 
บ่เซื่อกะลองฮั
B 
กเบิ่ง

 
(ญ.) หึยไผสิไป เซื่
E 
อใจ.
B 
..

OUTRO | E |


(ช.) เพิ่นเพิ่น เฟสเพิ่นหมู่เต็มล่ะบ้อ รับแอดเฮาแนได้บ่
โปรไฟล์คืองามแท้น้อ เฮาอยากแชทนำหลายหลาย

(ญ.) หนีแนะ ไผงามกะไปกดไลค์ แบบนี้เซื่อใจบ่ได้
ไปแชทกับสาวอื่นไป ซังหลายผู้ซายขี้ดื้อ

(ช.) เฮาบ่แม่นคนหลายใจดอก
แค่มักเว้ามักหยอกซือซือ
ถ้าได้ฮักกับเพิ่นทุกมื้อ สาบานสิบ่นอกใจ

(ญ.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นปากเป็นเนาะ
เทียวเอาคำหวานมาล่อ
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริงใจ

(ช.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นเว้าบาปหลาย
เฮาบ่ได้มาตั๋วไผ เฮามีแต่ความจริงใจ บ่เซื่อกะลองฮักเบิ่ง

(ญ.) หึยไผสิไป เซื่อใจ

(ช.) เพิ่นเพิ่น มีไผไปส่งล่ะบ้อ กลับบ้านบ่ย่านบ่น้อ
เฮาขอไปส่งได้บ่..มืดๆมันอันตราย

(ญ.) หนีแนะ เฮากลับผู้เดียวเองได้..
บ้านเฮานั้นอยู่บ่ไกล ไปส่งสาวอื่นพุ้นไป
ซังหลายผู้ซายขี้ดื้อ

(ช.) เฮาบ่แม่นคนหลายใจดอก
แค่มักเว้ามักหยอกซือซือ
ถ้าได้ฮักกับเพิ่นทุกมื้อ สาบานสิบ่นอกใจ

(ญ.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นปากเป็นเนาะ
เทียวเอาคำหวานมาล่อ
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริงใจ

(ช.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นเว้าบาปหลาย เฮาบ่ได้มาตั๋วไผ
เฮามีแต่ความจริงใจ บ่เซื่อกะลองฮักเบิ่ง

(ญ.) หึยไผสิไป เซื่อใจ

( ดนตรี )

(ญ.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นปากเป็นเนาะ
เทียวเอาคำหวานมาล่อ
จักสิเซื่อได้บ่น้อ เฮาย่านเพิ่นบ่จริงใจ

(ช.) หึย.. จั่งแม่นเพิ่นเว้าบาปหลาย เฮาบ่ได้มาตั๋วไผ
เฮามีแต่ความจริงใจ บ่เซื่อกะลองฮักเบิ่ง

(ญ.) หึยไผสิไป เซื่อใจ


รูปภาพคอร์ด หึย – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง หึย - ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หึย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง นริศ อรัญรุตม์
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend