คอร์ดเพลง ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง – วงแบเบาะ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Ab | Eb | Fm | Db | ( 2 Times )

 
เปรียบเธอเป็นผีตายโ
Ab 
หง 
 
ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้
Eb 
ยาง
 
โชคชะตานำพาเข้า
Fm 
ข้าง 
 
ให้โลงยางพบกับผี
Db 
เน่า
 
ผีเน่ามันคร่าวโล
Ab 
งผุ 
 
หนมเจาะหูคู่กับผีเ
Eb 
ปรต
 
ไม่ใช่ ญาญ่า ณ
Fm 
เดช 
 
เธอก็เปรตฉันก็
Db 
เลว

Ab 
เธอ 
 
เธอก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้สวยอะ
Eb 
ไร
 
ฉันก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้หล่อมาก
Fm 
มาย
 
เธอเองก็
Db 
ผ่านผู้ชายมาเ
Ab 
ยอะ
 
ฉันเองก็หลอกฟันผู้หญิงมาเ
Eb 
ยอะ
 
มีผู้คนมากมายต้องเจ็บช้ำเพราะสอ
Fm 
งเรา
 
เธอเห็นไ
Db 
หม เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน

Ab 
  เธอรู้สึกมั่งหม้ายว่าเธอนั้นเล
Eb 
 
  เราสองคนแหลกเลวไร้ซึ่งควา
Fm 
มดี
 
  คงไม่
Db 
มีอะไรเหมาะสมเหมือนกับเรา
Ab 
  เราสองคนนรกส่งมาคู่
Eb 
กัน
 
  คู่ของเธอกับฉันคู่คนเ
Fm 
ลว 
 
 
  เธอว่าไ
Db 
หม..ว่าเราสองคนคู่กัน

INSTRU | Ab | Eb | Fm | Db |

 
เปรียบเธอเป็นผีตายโ
Ab 
หง 
 
ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้
Eb 
ยาง
 
โชคชะตานำพาเข้า
Fm 
ข้าง 
 
ให้โลงยางพบกับผี
Db 
เน่า
 
ผีเน่ามันคร่าวโล
Ab 
งผุ 
 
หนมเจาะหูคู่กับผี
Eb 
เปรต
 
ไม่ใช่ ญาญ่า ณ
Fm 
เดช 
 
เธอก็เปรตฉันก็
Db 
เลว
 
เราคู่กัน..
 

INSTRU | Ab | Eb | Fm | Db | ( 3 Times )

 
เปรียบเธอเป็นผีตายโ
Ab 
หง 
 
ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้
Eb 
ยาง
 
โชคชะตานำพาเข้า
Fm 
ข้าง 
 
ให้โลงยางพบกับผี
Db 
เน่า
 
ผีเน่ามันคร่าวโล
Ab 
งผุ 
 
หนมเจาะหูคู่กับผี
Eb 
เปรต
 
ไม่ใช่ ญาญ่า ณ
Fm 
เดช 
 
เธอก็เปรตฉันก็
Db 
เลว

Ab 
เธอ 
 
เธอก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้สวยอะ
Eb 
ไร
 
ฉันก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้หล่อมาก
Fm 
มาย
 
เธอเองก็
Db 
ผ่านผู้ชายมาเ
Ab 
ยอะ
 
ฉันเองก็หลอกฟันผู้หญิงมาเ
Eb 
ยอะ
 
มีผู้คนมากมายต้องเจ็บช้ำเพราะสอ
Fm 
งเรา
 
เธอเห็นไ
Db 
หม เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน

Ab 
  เธอรู้สึกมั่งหม้ายว่าเธอนั้นเล
Eb 
 
  เราสองคนแหลกเลวไร้ซึ่งควา
Fm 
มดี
 
  คงไม่
Db 
มีอะไรเหมาะสมเหมือนกับเรา
Ab 
  เราสองคนนรกส่งมาคู่
Eb 
กัน
 
  คู่ของเธอกับฉันคู่คนเ
Fm 
ลว 
 
 
  เธอว่าไ
Db 
หม.. 
 
ว่าเราสองคนคู่กัน

INSTRU | Ab | Eb | Fm | Db |

 
เปรียบเธอเป็นผีตายโ
Ab 
หง 
 
ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้
Eb 
ยาง
 
โชคชะตานำพาเข้า
Fm 
ข้าง 
 
ให้โลงยางพบกับผี
Db 
เน่า
 
ผีเน่ามันคร่าวโล
Ab 
งผุ 
 
หนมเจาะหูคู่กับผี
Eb 
เปรต
 
ไม่ใช่ ญาญ่า ณ
Fm 
เดช 
 
เธอก็เปรตฉันก็
Db 
เลว

 
เปรียบเธอเป็นผีตายโ
Ab 
หง 
 
ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้
Eb 
ยาง
 
โชคชะตานำพาเข้า
Fm 
ข้าง 
 
ให้โลงยางพบกับผี
Db 
เน่า
 
ผีเน่ามันคร่าวโล
Ab 
งผุ 
 
หนมเจาะหูคู่กับผี
Eb 
เปรต
 
ไม่ใช่ ญาญ่า ณ
Fm 
เดช 
 
เธอก็เปรตฉันก็
Db 
เลว
 
เราคู่กัน….
 

OUTRO | Ab | Eb | Fm | Db | Ab |
OUTRO (เราคู่กัน…)


เปรียบเธอเป็นผีตายโหง ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้ยาง
โชคชะตานำพาเข้าข้าง ให้โลงยางพบกับผีเน่า
ผีเน่ามันคร่าวโลงผุ หนมเจาะหูคู่กับผีเปรต
ไม่ใช่ ญาญ่า ณเดช เธอก็เปรตฉันก็เลว

เธอ เธอก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้สวยอะไร
ฉันก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้หล่อมากมาย
เธอเองก็ผ่านผู้ชายมาเยอะ
ฉันเองก็หลอกฟันผู้หญิงมาเยอะ
มีผู้คนมากมายต้องเจ็บช้ำเพราะสองเรา
เธอเห็นไหม เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน

เธอรู้สึกมั่งหม้ายว่าเธอนั้นเลว
เราสองคนแหลกเลวไร้ซึ่งความดี
คงไม่มีอะไรเหมาะสมเหมือนกับเรา
เราสองคนนรกส่งมาคู่กัน
คู่ของเธอกับฉันคู่คนเลว ๆ
เธอว่าไหม..ว่าเราสองคนคู่กัน

( ดนตรี )

เปรียบเธอเป็นผีตายโหง ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้ยาง
โชคชะตานำพาเข้าข้าง ให้โลงยางพบกับผีเน่า
ผีเน่ามันคร่าวโลงผุ หนมเจาะหูคู่กับผีเปรต
ไม่ใช่ ญาญ่า ณเดช เธอก็เปรตฉันก็เลว
เราคู่กัน..

( ดนตรี )

เปรียบเธอเป็นผีตายโหง ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้ยาง
โชคชะตานำพาเข้าข้าง ให้โลงยางพบกับผีเน่า
ผีเน่ามันคร่าวโลงผุ หนมเจาะหูคู่กับผีเปรต
ไม่ใช่ ญาญ่า ณเดช เธอก็เปรตฉันก็เลว

เธอ เธอก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้สวยอะไร
ฉันก็เป็นแค่คนที่ไม่ได้หล่อมากมาย
เธอเองก็ผ่านผู้ชายมาเยอะ
ฉันเองก็หลอกฟันผู้หญิงมาเยอะ
มีผู้คนมากมายต้องเจ็บช้ำเพราะสองเรา
เธอเห็นไหม เรามีอะไรคล้าย ๆ กัน

เธอรู้สึกมั่งหม้ายว่าเธอนั้นเลว
เราสองคนแหลกเลวไร้ซึ่งความดี
คงไม่มีอะไรเหมาะสมเหมือนกับเรา
เราสองคนนรกส่งมาคู่กัน
คู่ของเธอกับฉันคู่คนเลว ๆ
เธอว่าไหม.. ว่าเราสองคนคู่กัน

( ดนตรี )

เปรียบเธอเป็นผีตายโหง ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้ยาง
โชคชะตานำพาเข้าข้าง ให้โลงยางพบกับผีเน่า
ผีเน่ามันคร่าวโลงผุ หนมเจาะหูคู่กับผีเปรต
ไม่ใช่ ญาญ่า ณเดช เธอก็เปรตฉันก็เลว

เปรียบเธอเป็นผีตายโหง ฉันก็เป็นดั่งโลงไม้ยาง
โชคชะตานำพาเข้าข้าง ให้โลงยางพบกับผีเน่า
ผีเน่ามันคร่าวโลงผุ หนมเจาะหูคู่กับผีเปรต
ไม่ใช่ ญาญ่า ณเดช เธอก็เปรตฉันก็เลว
เราคู่กัน…. (เราคู่กัน…)


รูปภาพคอร์ด ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง – วงแบเบาะ

คอร์ดเพลง ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง - วงแบเบาะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผีตายโหงกับโลงไม้ยาง (คอร์ด)

คำร้อง : ดุ๊กซาดิ๊ก วงแบเบาะ
ทำนอง : Tak Tahu Malu
เรียบเรียง : สุทธิพงษ์ มณีรัตน์
ผจก. 088-446-1269, 089-994-2583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend