คอร์ดเพลง รอถูกหวย วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง รอถูกหวย วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ด :

ศิลปิน : วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ๊กดิ๊ก แบเบาะ, บ.เบิ้ล300

คอร์ดในเพลง : C,Bm,Am,D,Em,G


 
ถ้าน้องชอบ
C 
คนรวยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร
D 
   
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
G 
บิน

INSTRU | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D |

 
อยากจะพาน้
G 
องไปซื้อเสื้อ louis vuit
Em 
ton
 
ตอนนี้เก็บลอง
Am 
กองข้างบ้
D 
านพี่ไปก่
G 
อน
 
จะพาน้อง
G 
อรไปซื้อกระเป๋า 
 
he
Em 
rmes
 
ตอนนี้ช่วยลับ
Am 
มีดกรีดยางก่อนได้ม่
D 
าย

 
หรือว่าน้
G 
องอยากนั่งแลมโบคัน
Em 
บาย
 
ช่วงนี้นั่งพ่วง
Am 
ร้ายซ้อนท้ายไปแทงป
D 
าล์ม
 
หรือว่าคน
G 
ดีอยากจะเสริมความ
Em 
งาม
 
ตอนนี้ช่วยล้าง
Am 
ชามซักผ้าพี่ไปพ
D 
ล่าง

 
เมื่อความ
Am 
จริงความฝัน 
 
มันยัง
Em 
ห่างกันเกิน
 
น้องอยากได้ควา
C 
มเจริญ 
 
รอพี่ถูกเบอร์ก่
D 
อน

 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน
 

รอพี่ให้ถูกเบอร์ก่อน
แล้วพาบังอรมาเป็นลูกใภ้
แหวนทองแหวนเพชรซื้อให้
ขอได้ตามบายถ้าพี่ถูกใจ
วันที่ 16 คนดีพี่เป็นเศรษฐีให้หรอยหว้าใคร
พี่ตกหลุมรักรู้หม้าย รักน้องแค่ตาย
รอให้ถูกเบอร์..

INSTRU | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D |

 
เมื่อความ
Am 
จริงความฝัน 
 
มันยัง
Em 
ห่างกันเกิน
 
น้องอยากได้ควา
C 
มเจริญ 
 
รอพี่ถูกเบอร์ก่
D 
อน

 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..

 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..

 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ดูใบในหม้อพี่ไปก่
G 
อน

OUTRO | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอถูกหวย


ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร… ไปซ้อนท้ายเรือบิน

( ดนตรี )

อยากจะพาน้องไปซื้อเสื้อ louis vuitton
ตอนนี้เก็บลองกองข้างบ้านพี่ไปก่อน
จะพาน้องอรไปซื้อกระเป๋า hermes
ตอนนี้ช่วยลับมีดกรีดยางก่อนได้ม่าย

หรือว่าน้องอยากนั่งแลมโบคันบาย
ช่วงนี้นั่งพ่วงร้ายซ้อนท้ายไปแทงปาล์ม
หรือว่าคนดีอยากจะเสริมความงาม
ตอนนี้ช่วยล้างชามซักผ้าพี่ไปพล่าง

เมื่อความจริงความฝัน มันยังห่างกันเกิน
น้องอยากได้ความเจริญ รอพี่ถูกเบอร์ก่อน

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน

รอพี่ให้ถูกเบอร์ก่อน
แล้วพาบังอรมาเป็นลูกใภ้
แหวนทองแหวนเพชรซื้อให้
ขอได้ตามบายถ้าพี่ถูกใจ
วันที่ 16 คนดีพี่เป็นเศรษฐีให้หรอยหว้าใคร
พี่ตกหลุมรักรู้หม้าย รักน้องแค่ตาย
รอให้ถูกเบอร์..

( ดนตรี )

เมื่อความจริงความฝัน มันยังห่างกันเกิน
น้องอยากได้ความเจริญ รอพี่ถูกเบอร์ก่อน

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน

มิวสิควิดีโอ รอถูกหวย วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : รอถูกหวย
ศิลปิน : วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ทำเล่นๆสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 088-446-1269
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend