คอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี – ACTART

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพื่อนที่(ไม่)ดี ACTART

คอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี - ACTART

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ACTART : เพื่อนที่(ไม่)ดี


Dmaj7 
  ฉันรู้ว่าเธอ 
 
ยังต้อง
Amaj7 
การอยากมีฉันอยู่
Dmaj7 
  ทั้งๆ 
 
ที่รู้ว่าเราจบ
C#m7 
กันไป
Bm7 
  เธอเองที่
E 
พูดคำลา
 
  แล้วยัง
C#m7 
ถามคำถามที่
F#m7 
แทงใจ
 
  ว่า
Bm7 
เป็นได้ไหมเป็นเพื่อนที่ดีต่อ
E 
กัน

D 
  ถึงแม้ว่าเธอ 
 
ยังต้องก
A 
ารอยากเป็นเพื่อนกัน
D 
  แต่ฉันไม่พร้อมจะทำอย่า
C#m 
งนั้น
 
  
Bm 
ก็ฉันไม่เคยมีเ
E 
พื่อน
 
  ที่จับ
C#m 
มือเวลาดู
F#m 
หนังด้วยกัน
 
  
Bm 
ภาพเหล่านั้น 
 
ยัง
D 
ย้ำว่าฉันคง
E 
ทำไม่ไหว

 
ฉันเป็นให้เ
A 
ธอไม่ได้ 
 
ฉันเป็นเพื่อน
C#m 
เธอไม่ได้
Bm 
เพื่อนที่ไหน 
 
เขา
D 
คิดกับเพื่อนแบ
E 
บนี้
 
ถ้าฉันเป็นเ
A 
พื่อนเธอได้
 
ก็เป็นได้เ
C#m 
พียงเพื่อนที่ไ
F#m 
ม่ดี
 
ใน
Bm 
เมื่อตัวฉัน 
 
ยังรักเธออยู่อย่า
E 
งนี้
 
อย่าให้ฉันเ
A 
ป็นเลยเธอ

Dmaj7 
  ฉันหวังสักวัน 
 
เราจะ
Amaj7 
มองตากันได้อีก
Dmaj7 
  โดยที่ฉันไม่เจ็บใ
C#m7 
นใจ
 
  ก็
Bm7 
ฉันยังคงรู้
E 
สึก
 
  ส่วน
C#m7 
ลึกๆ 
 
ยังคงมี
F#m7 
เธอข้างใน
 
  
Bm7 
เข้าใจไหม 
 
ว่า
D 
มันไม่ง่ายไม่เล
E 
ยสักนิด

 
ฉันเป็นให้เ
A 
ธอไม่ได้ 
 
ฉันเป็นเพื่อน
C#m 
เธอไม่ได้
Bm 
เพื่อนที่ไหน 
 
เขา
D 
คิดกับเพื่อนแบ
E 
บนี้
 
ถ้าฉันเป็นเ
A 
พื่อนเธอได้
 
ก็เป็นได้เ
C#m 
พียงเพื่อนที่ไ
F#m 
ม่ดี
 
ใน
Bm 
เมื่อตัวฉัน 
 
ยังรักเธออยู่อย่า
Dm 
งนี้
 
อย่าให้ฉันเป็นเลยเธอ..
 

INSTRU | A | C#m | D | C#m |
INSTRU | Bm C#m | Bm C#m | Dm | E |

 
ก็
Bm 
ฉันไม่เคยมีเ
E 
พื่อน
 
ที่จับ
C#m 
มือเวลาดู
F#m 
หนังด้วยกัน
Bm 
ภาพเหล่านั้น 
 
ยัง
Dm 
ย้ำว่าฉันคง
E 
ทำไม่ไหว

 
ฉันเป็นให้เ
A 
ธอไม่ได้ 
 
ฉันเป็นเพื่อน
C#m 
เธอไม่ได้
Bm 
เพื่อนที่ไหน 
 
เขา
D 
คิดกับเพื่อนแบ
E 
บนี้
 
ถ้าฉันเป็นเ
A 
พื่อนเธอได้
 
ก็เป็นได้เ
C#m 
พียงเพื่อนที่ไ
F#m 
ม่ดี
 
ใน
Bm 
เมื่อตัวฉัน 
 
ยังรักเธออยู่อย่า
Dm 
งนี้

 
ถ้าฉันเป็น
C#m 
เพื่อนเธอได้
 
ก็เป็นได้
F#m 
เพียงเพื่อนที่ไม่ดี
 
ใน
Bm 
เมื่อตัวฉัน 
 
ยังรักเธออยู่อย่า
E 
งนี้
 
อย่าให้ฉัน
Dmaj7 
เป็นเลยเธอ..

 
ฉันรู้ว่าเธอยังต้อง
Amaj7 
การอยากมีฉันอยู่…


ฉันรู้ว่าเธอ ยังต้องjการอยากมีฉันอยู่
ทั้งๆ ที่รู้ว่าเราจบกันไป
เธอเองที่พูดคำลา
แล้วยังถามคำถามที่แทงใจ
ว่าเป็นได้ไหมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ถึงแม้ว่าเธอ ยังต้องการอยากเป็นเพื่อนกัน
แต่ฉันไม่พร้อมจะทำอย่างนั้น
ก็ฉันไม่เคยมีเพื่อน
ที่จับมือเวลาดูหนังด้วยกัน
ภาพเหล่านั้น ยังย้ำว่าฉันคงทำไม่ไหว

ฉันเป็นให้เธอไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอไม่ได้
เพื่อนที่ไหน เขาคิดกับเพื่อนแบบนี้
ถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอได้
ก็เป็นได้เพียงเพื่อนที่ไม่ดี
ในเมื่อตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้
อย่าให้ฉันเป็นเลยเธอ

ฉันหวังสักวัน เราจะjมองตากันได้อีก
โดยที่ฉันไม่เจ็บในใจ
ก็ฉันยังคงรู้สึก
ส่วนลึกๆ ยังคงมีเธอข้างใน
เข้าใจไหม ว่ามันไม่ง่ายไม่เลยสักนิด

ฉันเป็นให้เธอไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอไม่ได้
เพื่อนที่ไหน เขาคิดกับเพื่อนแบบนี้
ถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอได้
ก็เป็นได้เพียงเพื่อนที่ไม่ดี
ในเมื่อตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้
อย่าให้ฉันเป็นเลยเธอ..

( ดนตรี )

ก็ฉันไม่เคยมีเพื่อน
ที่จับมือเวลาดูหนังด้วยกัน
ภาพเหล่านั้น ยังย้ำว่าฉันคงทำไม่ไหว

ฉันเป็นให้เธอไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอไม่ได้
เพื่อนที่ไหน เขาคิดกับเพื่อนแบบนี้
ถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอได้
ก็เป็นได้เพียงเพื่อนที่ไม่ดี
ในเมื่อตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้

ถ้าฉันเป็นเพื่อนเธอได้
ก็เป็นได้เพียงเพื่อนที่ไม่ดี
ในเมื่อตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้
อย่าให้ฉันjเป็นเลยเธอ..

ฉันรู้ว่าเธอยังต้องjการอยากมีฉันอยู่…

มิวสิควิดีโอ เพื่อนที่(ไม่)ดี ACTART

เพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา (1 actart)
เรียบเรียง : Amarit Sarachuta (KRAM)
ติดต่องานจ้าง : 098-331-9881
090-850-5509, 081-695-9918
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend