คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหนใจยังไหว – วงเฟส

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บแค่ไหนใจยังไหว วงเฟส

คอร์ดเพลง เจ็บแค่ไหนใจยังไหว - วงเฟส

เพลง :

ศิลปิน : วงเฟส

เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชอรุณ นุ่นสงค์, ปอน วงเฟส

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,C#m,Bm


 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่ไ
F#m 
หนใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา

INSTRU | A E | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E | E |

 
อยู่ทาง
A 
นั้นเธอสบ
E 
ายดีไหม
 
อยู่ทา
F#m 
งนี้ยังห
E 
วังข้างใน
 
D 
ธอจะ
C#m 
เป็นไรไหม
 
หวั่
Bm 
นใจเหลือเกินตัว
E 
ฉัน

A 
ฉันพร้อมรับ
E 
มือมันทุกเรื่
F#m 
องราว
 
แม้ในวัน
E 
นั้นถึงเธอจะเ
D 
ศร้า
 
แต่
C#m 
ทุกเรื่องราว 
 
มัน
Bm 
สอนให้เธอเรีย
E 
นรู้

F#m 
เขาจะไป 
 
ไม่ต้อ
E 
งพูดจา
 
ในวัน
D 
นี้เธอมีค่า
A 
พอ
F#m 
วันนั้น 
 
เขาทิ้งไม่
E 
มีเยื่อใย
 
เมื่อเธ
D 
อจะไป 
 
ก็คงต้องมี
E 
น้ำตา

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ไม่มี
Bm 
เขา 
 
เธอก็ยังมีฉัน

INSTRU | F#m E | D A | F#m E | D | E |

F#m 
เขาจะไป 
 
ไม่ต้อ
E 
งพูดจา
 
ในวัน
D 
นี้เธอมีค่า
A 
พอ
F#m 
วันนั้น 
 
เขาทิ้งไม่
E 
มีเยื่อใย
 
เมื่อเธ
D 
อจะไป 
 
ก็คงต้องมี
E 
น้ำตา

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ไม่มี
Bm 
เขา
E 

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ในวั
Bm 
นนี้
 
E 
ธอจะอยู่กั
A 
บฉัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บแค่ไหนใจยังไหว


เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนไหว
เจ็บแค่ไหนใจก็ยังยอมรับ
ว่าเธอนั้นยังเข้มแข็งพอ
ไม่ต้องเฝ้ารอต้องเสียน้ำตา

( ดนตรี )

อยู่ทางนั้นเธอสบายดีไหม
อยู่ทางนี้ยังหวังข้างใน
เธอจะเป็นไรไหม
หวั่นใจเหลือเกินตัวฉัน

ฉันพร้อมรับมือมันทุกเรื่องราว
แม้ในวันนั้นถึงเธอจะเศร้า
แต่ทุกเรื่องราว มันสอนให้เธอเรียนรู้

เขาจะไป ไม่ต้องพูดจา
ในวันนี้เธอมีค่าพอ
วันนั้น เขาทิ้งไม่มีเยื่อใย
เมื่อเธอจะไป ก็คงต้องมีน้ำตา

เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนไหว
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังยอมรับ
ว่าเธอนั้นยังเข้มแข็งพอ
ไม่ต้องเฝ้ารอต้องเสียน้ำตา
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนฝืน
ไม่ต้องเฝ้ายืนเดียวดายเหมือนที่ผ่านมา
ให้เธอ นั้นรู้ไว้ว่า ไม่มีเขา เธอก็ยังมีฉัน

( ดนตรี )

เขาจะไป ไม่ต้องพูดจา
ในวันนี้เธอมีค่าพอ
วันนั้น เขาทิ้งไม่มีเยื่อใย
เมื่อเธอจะไป ก็คงต้องมีน้ำตา

เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนไหว
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังยอมรับ
ว่าเธอนั้นยังเข้มแข็งพอ
ไม่ต้องเฝ้ารอต้องเสียน้ำตา
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนฝืน
ไม่ต้องเฝ้ายืนเดียวดายเหมือนที่ผ่านมา
ให้เธอ นั้นรู้ไว้ว่า ไม่มีเขา

เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนไหว
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังยอมรับ
ว่าเธอนั้นยังเข้มแข็งพอ
ไม่ต้องเฝ้ารอต้องเสียน้ำตา
เจ็บแค่ไหน ใจก็ยังทนฝืน
ไม่ต้องเฝ้ายืนเดียวดายเหมือนที่ผ่านมา
ให้เธอ นั้นรู้ไว้ว่า ในวันนี้
เธอจะอยู่กับฉัน..

มิวสิควิดีโอ เจ็บแค่ไหนใจยังไหว วงเฟส

เพลง เจ็บแค่ไหนใจยังไหว
ศิลปิน : วงเฟส
เรียบเรียง : พีรพัฒน์ อินนุรักษ์
ติดต่องาน โทร : 061 982 4252
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend