คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone) – NINEW

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่พูดดีกว่า (Safezone) NINEW

คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone) - NINEW

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NINEW : ไม่พูดดีกว่า (Safezone)


INTRO | A C#m | F#m E |
INTRO | D C#m | Bm E |

 
แอบม
A 
อง 
 
อยู่อย่าง
C#m 
นี้ก็ดีเท่า
F#m 
ไหร่
 
ไม่ต้อง
E 
คิดอะไรมากม
D 
าย
 
ถ้าบอ
C#m 
กรักอาจเสียเธอ
Bm 
ไป.. 
 
ก็
E 
ได้ 

 
เก็บ
A 
ไว้ 
 
อาจไ
C#m 
ด้รักนานกว่าพู
F#m 
ดไป
 
แค่ได้ใ
E 
กล้กับเธอก็
D 
พอ
 
อย่าไป
C#m 
ขออะไรให้
Bm 
เสี่ยง.. 
 
 
C#m 

 
ไม่
D 
ใช่ว่า
E 
ไม่รักเ
D 
ธอ.. 
 
แต่คื
C#m 
อฉัน
 
ไม่
Bm 
กล้า.. 
 
 
C#m 
จะ.. 
 
D 
อก.. 
 
 
E 
ไป..

 
ก็กลัวว่า  
A 
ถ้าฉันพูดแล้ว
C#m 
เธอจะหา
F#m 
ยไป
 
ก็ไ
E 
ม่พูดดีก
D 
ว่า 
 
กลัวเธอตอ
C#m 
บมา
Bm 
ว่าไม่ได้คิดอ
E 
ะไร
A 
ถ้าฉันพูดแล้ว
C#m 
เธอไม่เหมือน
F#m 
เดิม
 
ก็ไ
E 
ม่พูดดีก
D 
ว่า 
 
แอบรักแบ
C#m 
บนี้
Bm 
มัน 
 
 
C#m 
ก็ดี 
 
กว่าบ
D 
อกแล้วเสี
E 
ยใจ

INSTRU | A | E |

 
อย่างน้
A 
อย 
 
ต่อให้ไ
C#m 
ม่ใช่คน
F#m 
สำคัญ
 
แต่ก็ไ
E 
ด้คุยกันทุก
D 
วัน
 
ได้เท่า
C#m 
นี้ฉันก็พ
Bm 
อใจ

 
ไม่
D 
ใช่ว่า
E 
ไม่รักเ
D 
ธอ.. 
 
แต่คื
C#m 
อฉัน
 
ไม่
Bm 
กล้า.. 
 
 
C#m 
จะ.. 
 
D 
อก.. 
 
 
E 
ไป..

 
ก็กลัวว่า  
A 
ถ้าฉันพูดแล้ว
C#m 
เธอจะหา
F#m 
ยไป
 
ก็ไ
E 
ม่พูดดีก
D 
ว่า 
 
กลัวเธอตอ
C#m 
บมา
Bm 
ว่าไม่ได้คิดอ
E 
ะไร
A 
ถ้าฉันพูดแล้ว
C#m 
เธอไม่เหมือน
F#m 
เดิม
 
ก็ไ
E 
ม่พูดดีก
D 
ว่า 
 
แอบรักแบ
C#m 
บนี้
Bm 
มัน 
 
 
C#m 
ก็ดี 
 
กว่าบ
D 
อกแล้วเสี
E 
ยใจ  
 
 
F 

Bb 
ถ้าฉันพูดแล้ว
Dm 
เธอจะหา
Gm 
ยไป
 
ก็ไม่
F 
พูดดี
Eb 
กว่า 
 
กลัวเธอตอ
Dm 
บมา
Cm 
ว่าไม่ได้คิดอ
F 
ะไร
Bb 
ถ้าฉันพูดแล้ว
Dm 
เธอไม่เหมือน
Gm 
เดิม
 
ก็ไม่
F 
พูดดี
Eb 
กว่า 
 
แอบรักแบ
Dm 
บนี้
Cm 
มัน 
 
 
Dm 
ก็ดี 
 
กว่า
Eb 
บอกแล้วเ
F 
สีย..


แอบมอง อยู่อย่างนี้ก็ดีเท่าไหร่
ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
ถ้าบอกรักอาจเสียเธอไป.. ก็ได้ 

เก็บไว้ อาจได้รักนานกว่าพูดไป
แค่ได้ใกล้กับเธอก็พอ
อย่าไปขออะไรให้เสี่ยง..

ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ.. แต่คือฉัน
ไม่กล้า.. จะ.. บอก.. ไป..

ก็กลัวว่า ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไป
ก็ไม่พูดดีกว่า กลัวเธอตอบมา
ว่าไม่ได้คิดอะไร
ถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิม
ก็ไม่พูดดีกว่า แอบรักแบบนี้
มัน ก็ดี กว่าบอกแล้วเสียใจ

( ดนตรี

อย่างน้อย ต่อให้ไม่ใช่คนสำคัญ
แต่ก็ได้คุยกันทุกวัน
ได้เท่านี้ฉันก็พอใจ

ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ.. แต่คือฉัน
ไม่กล้า.. จะ.. บอก.. ไป..

ก็กลัวว่า ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไป
ก็ไม่พูดดีกว่า กลัวเธอตอบมา
ว่าไม่ได้คิดอะไร
ถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิม
ก็ไม่พูดดีกว่า แอบรักแบบนี้
มัน ก็ดี กว่าบอกแล้วเสียใจ 

ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไป
ก็ไม่พูดดีกว่า กลัวเธอตอบมา
ว่าไม่ได้คิดอะไร
ถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิม
ก็ไม่พูดดีกว่า แอบรักแบบนี้
มัน ก็ดี กว่าบอกแล้วเสีย..


รูปภาพคอร์ด ไม่พูดดีกว่า (Safezone) – NINEW

คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone) - NINEW

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่พูดดีกว่า (Safezone) (คอร์ด)

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Guntapich Yavirach, Vorapat Vongsukont
ติดต่องานโชว์ : 061-162-2295
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend