คอร์ดเพลง อันความฮัก – ต่อ เจริญศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : อันความฮัก ต่อ เจริญศิลป์

คอร์ดเพลง อันความฮัก - ต่อ เจริญศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต่อ เจริญศิลป์ : อันความฮัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อันความฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am Em | F G C | Am Em | F G |

 
ฮ้อน
Am 
ใจปานไฟจี้ 
 
ปานอี
Em 
โต้ผ่าบักพร้าว
 
ปานไม้ส่
F 
าว 
 
ต่อย
G 
ใจ 
 
เฮี่ย
C 
ใส่ 
 
แม่นกองฟื้น
 
เมื่อผู้
Am 
สาวที่ฮักแฮง 
 
แบ่ง
Em 
ใจไปเป็นอื่น
 
น้ำตาไ
Dm 
หลอยู่หวื่น ๆ ฝืนใจ
G 
ลา..

 
ปวดแป๋
Am 
ปี้นแป๋ปาย 
 
เจ็บปาน
Em 
ไฟมาจี้ทรวง
 
คนเคยเ
F 
คียง 
 
คู่ค
G 
วง 
 
ลา
C 
คีงไปอิงผู้ใหม่
 
อัศ
Dm 
จรรย์ใจล้า 
 
แก้ว
Em 
ตาเฮ็ดได้จั่งได้
 
ท้อแท้
F 
ฮักทุ่มเทใจ 
 
เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย
 
แท้ละน
G 
าง..

 
อันว่าความฮัก
F 
ฮั่ว 
 
คือเจ้าคว้ามีดแทงหัว
G 
ใจ
 
เหมิดอาลัยความ
Em 
คึด 
 
งึดสมองผู้น้องก
Am 
ล่าว
 
งืดหัวใจคักโ
F 
พด 
 
หม่อมพระนางมาลืมบ่
G 
าว
 
น้ำตาพังไหล
Em 
หย่าว 
 
พอปานถ่านแดงมาจี้
Am 
ใจ
 
ควงพญาน้อมาเ
F 
ย้ย 
 
ลืมดอกเคยว่าจา
G 
ว่า
 
โฉมพะทูลถิ่มไล
Em 
ลา 
 
ปานฟ้าผ่าลงใจ
Am 
อ้าย
 
ฮักที่เ
F 
คยฮ่วมสร้างมาห่างห
G 
าย
 
ใจสลายน้อฮัก
Am 
ฮ่าง..

INSTRU | F G | Em Am | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ปวดแป๋
Am 
ปี้นแป๋ปาย 
 
เจ็บปาน
Em 
ไฟมาจี้ทรวง
 
คนเคยเ
F 
คียง 
 
คู่ค
G 
วง 
 
ลา
C 
คีงไปอิงผู้ใหม่
 
อัศ
Dm 
จรรย์ใจล้า 
 
แก้ว
Em 
ตาเฮ็ดได้จั่งได้
 
ท้อแท้
F 
ฮักทุ่มเทใจ 
 
เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย
 
แท้ละน
G 
าง..

 
อันว่าความฮัก
F 
ฮั่ว 
 
คือเจ้าคว้ามีดแทงหัว
G 
ใจ
 
เหมิดอาลัยความ
Em 
คึด 
 
งึดสมองผู้น้องก
Am 
ล่าว
 
งืดหัวใจคักโ
F 
พด 
 
หม่อมพระนางมาลืมบ่
G 
าว
 
น้ำตาพังไหล
Em 
หย่าว 
 
พอปานถ่านแดงมาจี้
Am 
ใจ
 
ควงพญาน้อมาเ
F 
ย้ย 
 
ลืมดอกเคยว่าจา
G 
ว่า
 
โฉมพะทูลถิ่มไล
Em 
ลา 
 
ปานฟ้าผ่าลงใจ
Am 
อ้าย
 
ฮักที่เ
F 
คยฮ่วมสร้างมาห่างห
G 
าย
 
ใจสลายน้อฮัก
Am 
ฮ่าง..

 
อันว่าความฮัก
F 
ฮั่ว 
 
คือเจ้าคว้ามีดแทงหัว
G 
ใจ
 
เหมิดอาลัยความ
Em 
คึด 
 
งึดสมองผู้น้องก
Am 
ล่าว
 
งืดหัวใจคักโ
F 
พด 
 
หม่อมพระนางมาลืมบ่
G 
าว
 
น้ำตาพังไหล
Em 
หย่าว 
 
พอปานถ่านแดงมาจี้
Am 
ใจ
 
ควงพญาน้อมาเ
F 
ย้ย 
 
ลืมดอกเคยว่าจา
G 
ว่า
 
โฉมพะทูลถิ่มไล
Em 
ลา 
 
ปานฟ้าผ่าลงใจ
Am 
อ้าย
 
ฮักที่เ
F 
คยฮ่วมสร้างมาห่างห
G 
าย
 
ใจสลายน้อฮัก
C 
ฮ่าง..

 
ฮักที่เ
F 
คยฮ่วมสร้างมาห่างห
G 
าย
 
ใจสลายน้
C 
อฮักฮ่าง..

OUTRO | Am Em | F G C | Am Em | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 1111


ฮ้อนใจปานไฟจี้ ปานอีโต้ผ่าบักพร้าว
ปานไม้ส่าว ต่อยใจ เฮี่ยใส่ แม่นกองฟื้น
เมื่อผู้สาวที่ฮักแฮง แบ่งใจไปเป็นอื่น
น้ำตาไหลอยู่หวื่น ๆ ฝืนใจลา..

ปวดแป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานไฟมาจี้ทรวง
คนเคยเคียง คู่ควง ลาคีงไปอิงผู้ใหม่
อัศจรรย์ใจล้า แก้วตาเฮ็ดได้จั่งได้
ท้อแท้ฮักทุ่มเทใจ เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย
แท้ละนาง..

อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ
เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว
งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว
น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ
ควงพญาน้อมาเย้ย ลืมดอกเคยว่าจาว่า
โฉมพะทูลถิ่มไลลา ปานฟ้าผ่าลงใจอ้าย
ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย
ใจสลายน้อฮักฮ่าง..

( ดนตรี )

ปวดแป๋ปี้นแป๋ปาย เจ็บปานไฟมาจี้ทรวง
คนเคยเคียง คู่ควง ลาคีงไปอิงผู้ใหม่
อัศจรรย์ใจล้า แก้วตาเฮ็ดได้จั่งได้
ท้อแท้ฮักทุ่มเทใจ เจ้าถิ่มเจ้าทุ่มได้ง่ายดาย
แท้ละนาง..

อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ
เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว
งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว
น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ
ควงพญาน้อมาเย้ย ลืมดอกเคยว่าจาว่า
โฉมพะทูลถิ่มไลลา ปานฟ้าผ่าลงใจอ้าย
ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย
ใจสลายน้อฮักฮ่าง..

อันว่าความฮักฮั่ว คือเจ้าคว้ามีดแทงหัวใจ
เหมิดอาลัยความคึด งึดสมองผู้น้องกล่าว
งืดหัวใจคักโพด หม่อมพระนางมาลืมบ่าว
น้ำตาพังไหลหย่าว พอปานถ่านแดงมาจี้ใจ
ควงพญาน้อมาเย้ย ลืมดอกเคยว่าจาว่า
โฉมพะทูลถิ่มไลลา ปานฟ้าผ่าลงใจอ้าย
ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย
ใจสลายน้อฮักฮ่าง..

ฮักที่เคยฮ่วมสร้างมาห่างหาย
ใจสลายน้อฮักฮ่าง..


รูปภาพคอร์ด อันความฮัก – ต่อ เจริญศิลป์

คอร์ดเพลง อันความฮัก - ต่อ เจริญศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อันความฮัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : โคกอีโด่ย HD สตูดิโอ
ติดต่องาน : 062 676 6688
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend