หน้าแรก » ตั๊กแตน ชลดา » คอร์ดเพลง ต่อตอดใจ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ต่อตอดใจ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง : ต่อตอดใจ ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ต่อตอดใจ - ตั๊กแตน ชลดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตั๊กแตน ชลดา : ต่อตอดใจ


INTRO | Em | Bm | Am D | Em |

 
ขอ
Em 
ถามอีหลีเกิด
Bm 
มาเคยฮักไ
Am 
ผบ่ 
 
 
 
คนถืก
ตั๋ว 
 
มันปวดปาน
ต่อ 
 
ตอดกลางหั
วใจ
 
สะ
Em 
กดคำว่าฮัก
Bm 
แท้ 
 
เป็น
บ่ขอถ
ามใจอ้
าย
 
พจ
Am 
นานุกรมใน
ใจ 
 
อ้ายมีแต่หล
Em 
อกลวง

Em 
ฮักบ่จริงก็ถิ่มใจน้องไ
ปสา
 
สิเก็บ
Am 
ลมหายใจมี
ค่าไปให้ฮัก
แท้
 
ตั้ง
Em 
แต่เปิดใจเริ่
Bm 
มฮัก
 
กะเจ็บห
นักย้อน
ฮักคนล
วง
 
ถืก
Am 
ตั๋วจนใจเริ่มป่
วง 
 
ย้อนหลงคำ
Bm 
ลวง
 
ฮักคนร้
Em 
อย..ใจ

 
จนฮอดมื้อต
าย 
 
อ้ายสิบ่เจอฮักแ
ท้
 
เพราะอ้ายมี
Bm 
แต่ตอแหลเรื่อ
Em 
ยไป
 
บ่ได้สาปแ
ช่ง 
 
ละกะบ่ได้โมโ
 
แค่อยากให้
Bm 
อ้าย 
 
ฮู้โตเอา
Em 
ไว้
 
หาก
ยังบ่มีหัวใ
จ 
 
ฮักไผจ
ริงจัง
 
อ้ายกะอย่าสุ
Am 
หวัง โอ้.. โ
อวว..
 
สิพ้อคำว่าฮั
กจริง..

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am D | Em |

 
จนฮอดมื้อต
าย 
 
อ้ายสิบ่เจอฮักแ
ท้
 
เพราะอ้ายมี
Bm 
แต่ตอแหลเรื่อ
Em 
ยไป
 
บ่ได้สาปแ
ช่ง 
 
ละกะบ่ได้โมโ
 
แค่อยากให้
Bm 
อ้าย 
 
ฮู้โตเอา
Em 
ไว้
 
หาก
ยังบ่มีหัวใ
จ 
 
ฮักไผจ
ริงจัง
 
อ้ายกะอย่าสุ
Am 
หวัง โอ้.. โ
อวว..

 
จนฮอดมื้อต
าย 
 
อ้ายสิบ่เจอฮักแ
ท้
 
เพราะอ้ายมี
Bm 
แต่ตอแหลเรื่อ
Em 
ยไป
 
บ่ได้สาปแ
ช่ง 
 
ละกะบ่ได้โมโ
 
แค่อยากให้
Bm 
อ้าย 
 
ฮู้โตเอา
Em 
ไว้
 
หาก
ยังบ่มีหัวใ
จ 
 
ฮักไผจ
ริงจัง
 
อ้ายกะอย่าสุ
Am 
หวัง โอ้.. โ
อวว..
 
สิพ้อคำว่าฮั
กจริง..

OUTRO | Em | Bm | Am D | Em | Em |


ขอถามอีหลีเกิดมาเคยฮักไผบ่
คนถืกตั๋ว มันปวดปานต่อ ตอดกลางหัวใจ
สะกดคำว่าฮักแท้ เป็นบ่ขอถามใจอ้าย
พจนานุกรมในใจ อ้ายมีแต่หลอกลวง

ฮักบ่จริงก็ถิ่มใจน้องไปสา
สิเก็บลมหายใจมีค่าไปให้ฮักแท้
ตั้งแต่เปิดใจเริ่มฮัก
กะเจ็บหนักย้อนฮักคนลวง
ถืกตั๋วจนใจเริ่มป่วง ย้อนหลงคำลวง
ฮักคนร้อย..ใจ

จนฮอดมื้อตาย อ้ายสิบ่เจอฮักแท้
เพราะอ้ายมีแต่ตอแหลเรื่อยไป
บ่ได้สาปแช่ง ละกะบ่ได้โมโห
แค่อยากให้อ้าย ฮู้โตเอาไว้
หากยังบ่มีหัวใจ ฮักไผจริงจัง
อ้ายกะอย่าสุหวัง โอ้.. โอวว..
สิพ้อคำว่าฮักจริง..

( ดนตรี )

จนฮอดมื้อตาย อ้ายสิบ่เจอฮักแท้
เพราะอ้ายมีแต่ตอแหลเรื่อยไป
บ่ได้สาปแช่ง ละกะบ่ได้โมโห
แค่อยากให้อ้าย ฮู้โตเอาไว้
หากยังบ่มีหัวใจ ฮักไผจริงจัง
อ้ายกะอย่าสุหวัง โอ้.. โอวว..

จนฮอดมื้อตาย อ้ายสิบ่เจอฮักแท้
เพราะอ้ายมีแต่ตอแหลเรื่อยไป
บ่ได้สาปแช่ง ละกะบ่ได้โมโห
แค่อยากให้อ้าย ฮู้โตเอาไว้
หากยังบ่มีหัวใจ ฮักไผจริงจัง
อ้ายกะอย่าสุหวัง โอ้.. โอวว..
สิพ้อคำว่าฮักจริง..


รูปภาพคอร์ด ต่อตอดใจ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ต่อตอดใจ - ตั๊กแตน ชลดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ต่อตอดใจ (คอร์ด)

อัลบั้ม 13 ออนซอน
ติดต่องาน 089-018-5555
ต่อตอดใจ - ตั๊กแตน ชลดา
 โฆษณา