คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว – ภู ภูวริศ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว ภู ภูวริศ

คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว - ภู ภูวริศ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ภู ภูวริศ : ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D A | Bm | G | A |

 
มันผ่านไปแ
D 
ล้ว 
 
A 
รื่องในวัน
Bm 
วาน
 
มันผ่านไปแ
G 
ล้วเรื่องเขาเธอและ
A 
ฉัน
 
มันจบลงแ
D 
ล้ว 
 
เรื่องราวในวัน
Bm 
นั้น
 
เธอกับ
G 
ฉันคุยกันก็เข้าใ
A 
จแล้ว

 
แต่มาวัน
D 
นี้ 
 
เธอก
A 
ลับมาเพื่ออ
Bm 
ะไร
 
คนที่เ
G 
ธอให้หัวใจมันไม่ใช่
A 
ฉัน
G 
คนที่เธอมอบควา
A 
มรัก
F#m 
คนที่เธอวาดควา
Bm 
มฝัน
G 
คนคนนั้นของเธอตอนนี้อยู่ไ
A 
หน

 
ไม่ต้องกลับมาอีกแ
G 
ล้ว
 
เรื่องของเ
A 
รามันจบไปนา
D 
นแล้ว
 
ฉันมีคนใหม่แ
G 
ล้ว 
 
รักกัน
A 
ดีโปรดรู้
D 
ไว้
 
ฉันลืมเธอไปตั้งนา
G 
นแล้ว
 
ลืมแ
A 
ล้วไอ้คนที่ไ
F#m 
ม่มีหั
Bm 
วใจ
 
ในวัน
G 
ที่ฉันรักเธอจนห
A 
มดใจ
 
แต่เธอกลับ
G 
ทิ้งฉันไปมีใ
A 
คร 
 
ทำไมห
D 
าเธอ 
 
 
A 

 
แต่ในวัน
D 
นี้ฉัน
A 
มีเจ้าของค
Bm 
นใหม่
 
คนที่
G 
เขาฝากหัว
A 
ใจให้กับ
D 
ฉัน
G 
คนที่เขาดูแล 
 
ใน
F#m 
วันที่ฉันต้องผิ
Bm 
ดหวัง
 
จากเ
G 
ธอ 
 
ในวัน
A 
นั้น

 
ไม่ต้องกลับมาอีกแ
G 
ล้ว
 
เรื่องของเ
A 
รามันจบไปนา
D 
นแล้ว
 
ฉันมีคนใหม่แ
G 
ล้ว 
 
รักกัน
A 
ดีโปรดรู้
D 
ไว้
 
ฉันลืมเธอไปตั้งนา
G 
นแล้ว
 
ลืมแ
A 
ล้วไอ้คนที่ไ
F#m 
ม่มีหั
Bm 
วใจ
 
ในวัน
G 
ที่ฉันรักเธอจนห
A 
มดใจ
 
แต่เธอกลับ
G 
ทิ้งฉันไปมีใ
A 
คร 
 
ทำไมห
D 
าเธอ 
 
 
A 

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | G | A |

 
ไม่ต้องกลับมาอีกแ
G 
ล้ว
 
เรื่องของเ
A 
รามันจบไปนา
D 
นแล้ว
 
ฉันมีคนใหม่แ
G 
ล้ว 
 
รักกัน
A 
ดีโปรดรู้
D 
ไว้
 
ฉันลืมเธอไปตั้งนา
G 
นแล้ว
 
ลืมแ
A 
ล้วไอ้คนที่ไ
F#m 
ม่มีหั
Bm 
วใจ
 
ในวัน
G 
ที่ฉันรักเธอจนห
A 
มดใจ
 
แต่เธอกลับ
G 
ทิ้งฉันไปมีใ
A 
คร 
 
ทำไมห
D 
าเธอ 
 
 
A 

 
ในวันที่
G 
ฉันรักเธอจนหม
A 
ดใจ
 
แต่เธอกลับ
G 
ทิ้งฉันไปมีใ
A 
คร 
 
ทำไมหาเธอ

OUTRO | D | A | D |


มันผ่านไปแล้ว เรื่องในวันวาน
มันผ่านไปแล้วเรื่องเขาเธอและฉัน
มันจบลงแล้ว เรื่องราวในวันนั้น
เธอกับฉันคุยกันก็เข้าใจแล้ว

แต่มาวันนี้ เธอกลับมาเพื่ออะไร
คนที่เธอให้หัวใจมันไม่ใช่ฉัน
คนที่เธอมอบความรัก
คนที่เธอวาดความฝัน
คนคนนั้นของเธอตอนนี้อยู่ไหน

ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว
เรื่องของเรามันจบไปนานแล้ว
ฉันมีคนใหม่แล้ว รักกันดีโปรดรู้ไว้
ฉันลืมเธอไปตั้งนานแล้ว
ลืมแล้วไอ้คนที่ไม่มีหัวใจ
ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ
แต่เธอกลับทิ้งฉันไปมีใคร ทำไมหาเธอ

แต่ในวันนี้ฉันมีเจ้าของคนใหม่
คนที่เขาฝากหัวใจให้กับฉัน
คนที่เขาดูแล ในวันที่ฉันต้องผิดหวัง
จากเธอ ในวันนั้น

ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว
เรื่องของเรามันจบไปนานแล้ว
ฉันมีคนใหม่แล้ว รักกันดีโปรดรู้ไว้
ฉันลืมเธอไปตั้งนานแล้ว
ลืมแล้วไอ้คนที่ไม่มีหัวใจ
ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ
แต่เธอกลับทิ้งฉันไปมีใคร ทำไมหาเธอ

( ดนตรี )

ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว
เรื่องของเรามันจบไปนานแล้ว
ฉันมีคนใหม่แล้ว รักกันดีโปรดรู้ไว้
ฉันลืมเธอไปตั้งนานแล้ว
ลืมแล้วไอ้คนที่ไม่มีหัวใจ
ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ
แต่เธอกลับทิ้งฉันไปมีใคร ทำไมหาเธอ

ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ
แต่เธอกลับทิ้งฉันไปมีใคร ทำไมหาเธอ


รูปภาพคอร์ด ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว – ภู ภูวริศ

คอร์ดเพลง ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว - ภู ภูวริศ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : สุทัศน์ แก้วมณี
เรียบเรียง : Pockky AV room (พ็อก บิ๊กอายส์)
ติดต่องานแสดง : 062-384-9355
ไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว - ภู ภูวริศ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend