หน้าแรก » ZONE » คอร์ดเพลง จบไปแล้ว – ZONE

คอร์ดเพลง จบไปแล้ว – ZONE

คอร์ดเพลง : จบไปแล้ว ZONE

คอร์ดเพลง จบไปแล้ว- ZONE

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ZONE : จบไปแล้ว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง จบไปแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | C | Bb | C |

 
เรื่องเธอกับ
Dm 
ฉันมันจบไปตั้งนานแล้ว
 
มันจบไปพ
ร้อมกับความเสียใจ
 
จะกลับมาเ
Bb 
พื่ออะไร 
 
เพราะ
มันไม่มีประโยชน์

 
แต่ก่อนบอก
Dm 
ฉันเขาแสนดีอย่างนั้นอย่างนี้
 
อยู่ ๆ วัน
นี้มาบอกรักกัน
 
เธอบอกว่า
Bb 
คิดถึงฉัน 
 
ทำเพื่ออะไ
รหาเธอ

 
ตอนที่
Bb 
ทิ้งฉันไป 
 
ทำไมไม่
คิดไห้ดี
 
พอมาตอน
Am 
นี้อ้อนวอนให้ฉั
Dm 
นกลับไป
 
ไม่ต้องมา
Gm 
ทำเป็นห่วงใย 
 
ไม่ต้
Bb 
องอะไรทั้ง
นั้น.. 
 
 
Bb 

 
ทุกอย่างมันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
ตอน
นี้ฉันมีคนใ
หม่
 
ที่คอยห่วงใ
Bb 
ย 
 
ใส่ใ
จฉันมากกว่าเ
ธอ
 
มันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
อย่า
รื้อฟื้นได้ไห
Dm 
มเธอ
 
เพราะฉันได้เ
Bb 
จอกับคนที่ไม่เ
คย 
 
ทำฉันเสี
ยใจ

INSTRU | Bb C | F | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |

 
ตอนที่
Bb 
ทิ้งฉันไป 
 
ทำไมไม่
คิดไห้ดี
 
พอมาตอน
Am 
นี้อ้อนวอนให้ฉั
Dm 
นกลับไป
 
ไม่ต้องมา
Gm 
ทำเป็นห่วงใย 
 
ไม่ต้
Bb 
องอะไรทั้ง
นั้น.. 
 
 
Bb 

 
ทุกอย่างมันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
ตอน
นี้ฉันมีคนใ
หม่
 
ที่คอยห่วงใ
Bb 
ย 
 
ใส่ใ
จฉันมากกว่าเ
ธอ
 
มันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
อย่า
รื้อฟื้นได้ไห
Dm 
มเธอ
 
เพราะฉันได้เ
Bb 
จอกับคนที่ไม่เ
คย 
 
ทำฉันเสี
ยใจ

 
ทุกอย่างมันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
ตอน
นี้ฉันมีคนใ
หม่
 
ที่คอยห่วงใ
Bb 
ย 
 
ใส่ใ
จฉันมากกว่าเ
ธอ
 
มันจบไปแ
Bb 
ล้ว 
 
อย่า
รื้อฟื้นได้ไห
Dm 
มเธอ
 
เพราะฉันได้เ
Bb 
จอกับคนที่ไม่เ
คย 
 
ทำฉันเสี
ยใจ

 
เพราะฉันได้เ
Bb 
จอกับคนที่ไม่เ
คย…
 
จะคิดนอ
กใจ…


เรื่องเธอกับฉันมันจบไปตั้งนานแล้ว
มันจบไปพร้อมกับความเสียใจ
จะกลับมาเพื่ออะไร เพราะมันไม่มีประโยชน์

แต่ก่อนบอกฉันเขาแสนดีอย่างนั้นอย่างนี้
อยู่ ๆ วันนี้มาบอกรักกัน
เธอบอกว่าคิดถึงฉัน ทำเพื่ออะไรหาเธอ

ตอนที่ทิ้งฉันไป ทำไมไม่คิดไห้ดี
พอมาตอนนี้อ้อนวอนให้ฉันกลับไป
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใย ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น..

ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีคนใหม่
ที่คอยห่วงใย ใส่ใจฉันมากกว่าเธอ
มันจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นได้ไหมเธอ
เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย ทำฉันเสียใจ

( ดนตรี )

ตอนที่ทิ้งฉันไป ทำไมไม่คิดไห้ดี
พอมาตอนนี้อ้อนวอนให้ฉันกลับไป
ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงใย ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น..

ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีคนใหม่
ที่คอยห่วงใย ใส่ใจฉันมากกว่าเธอ
มันจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นได้ไหมเธอ
เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย ทำฉันเสียใจ

ทุกอย่างมันจบไปแล้ว ตอนนี้ฉันมีคนใหม่
ที่คอยห่วงใย ใส่ใจฉันมากกว่าเธอ
มันจบไปแล้ว อย่ารื้อฟื้นได้ไหมเธอ
เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย ทำฉันเสียใจ

เพราะฉันได้เจอกับคนที่ไม่เคย…
จะคิดนอกใจ…


รูปภาพคอร์ด จบไปแล้ว – ZONE

คอร์ดเพลง จบไปแล้ว - ZONE

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จบไปแล้ว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : โต๋เหน่อ
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่องาน : 085-1935454
 โฆษณา