หน้าแรก » ตั๊กแตน ชลดา » คอร์ดเพลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ – ตั๊กแตน ชลดา

คีย์คอร์ดเพลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | G | G | A | A |

 
บ้านก็
Bm 
จน 
 
เรียนก็
ต่ำ 
 
หน้าตาก็ไ
Em 
ม่ดี
 
ต้นทุนไ
Bm 
ม่มี 
 
มาได้เต็ม
ที่ 
 
คืองานลูกจ้
าง
 
ถูกกดค่า
Bm 
แรง 
 
ถูกแย่งโอก
าส 
 
โชคไม่เข้า
Em 
ข้าง
 
ทนได้ทุกอ
ย่าง 
 
เพราะหัวใ
จ 
 
มีสิ่งคุ้มค
รอง

 
ไม่ได้
Em 
เล่นขงเล่นของ
 
ไม่ได้ไ
ปไหว้ขอพร 
 
ที่ไหนซั
กที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว 
 
กลางเมื
Bm 
องแห่งนี้
 
คือใ
จไฝ่ดี 
 
และคำแม่สอนก่อนจากบ้
Bm 
านมา
 
จะร่
วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง 
 
ก็
Bm 
ยังเชิดหน้า
 
มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
Gm 
ติดตัวมา 
 
คือความดีที่
ทำ

INSTRU | Bm | Bm | A | A |

 
ก้มกราบ
Bm 
หมอน 
 
ก่อนจะน
อน 
 
ในทุกค่ำ
Em 
คืน
 
ทุกวันหยัด
Bm 
ยืน 
 
ขอทำความ
ดี 
 
อยู่ทุกเช้า
ค่ำ
 
ชื่อว่าอด
Bm 
ทน 
 
จะมีคำต
อบ 
 
ในทุกคำ
Em 
ถาม
 
ฝันที่สวยง
าม 
 
เคยบอกแม่ไ
ว้ 
 
ซักวันคงได้
ดี

 
ไม่ได้
Em 
เล่นขงเล่นของ
 
ไม่ได้ไ
ปไหว้ขอพร 
 
ที่ไหนซั
กที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว 
 
กลางเมื
Bm 
องแห่งนี้
 
คือใ
จไฝ่ดี 
 
และคำแม่สอนก่อนจากบ้
Bm 
านมา
 
จะร่
วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง 
 
ก็
Bm 
ยังเชิดหน้า
 
มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
Gm 
ติดตัวมา 
 
คือความดีที่
ทำ

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | A | Em | Em |
INSTRU | G | G | A | A | D | D |

 
ไม่ได้
Em 
เล่นขงเล่นของ
 
ไม่ได้ไ
ปไหว้ขอพร 
 
ที่ไหนซั
กที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว 
 
กลางเมื
Bm 
องแห่งนี้
 
คือใ
จไฝ่ดี 
 
และคำแม่สอนก่อนจากบ้
Bm 
านมา
 
จะร่
วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง 
 
ก็
Bm 
ยังเชิดหน้า
 
มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
Gm 
ติดตัวมา 
 
คือความดีที่
ทำ

 
มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
Gm 
ติดตัวมา 
 
คือความดีที่
ทำ

OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
OUTRO | G | G | A | A | Bm |


บ้านก็จน เรียนก็ต่ำ หน้าตาก็ไม่ดี
ต้นทุนไม่มี มาได้เต็มที่ คืองานลูกจ้าง
ถูกกดค่าแรง ถูกแย่งโอกาส โชคไม่เข้าข้าง
ทนได้ทุกอย่าง เพราะหัวใจ มีสิ่งคุ้มครอง

ไม่ได้เล่นขงเล่นของ
ไม่ได้ไปไหว้ขอพร ที่ไหนซักที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว กลางเมืองแห่งนี้
คือใจไฝ่ดี และคำแม่สอนก่อนจากบ้านมา
จะร่วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง ก็ยังเชิดหน้า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมา คือความดีที่ทำ

( ดนตรี )

ก้มกราบหมอน ก่อนจะนอน ในทุกค่ำคืน
ทุกวันหยัดยืน ขอทำความดี อยู่ทุกเช้าค่ำ
ชื่อว่าอดทน จะมีคำตอบ ในทุกคำถาม
ฝันที่สวยงาม เคยบอกแม่ไว้ ซักวันคงได้ดี

ไม่ได้เล่นขงเล่นของ
ไม่ได้ไปไหว้ขอพร ที่ไหนซักที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว กลางเมืองแห่งนี้
คือใจไฝ่ดี และคำแม่สอนก่อนจากบ้านมา
จะร่วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง ก็ยังเชิดหน้า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมา คือความดีที่ทำ

( ดนตรี )

ไม่ได้เล่นขงเล่นของ
ไม่ได้ไปไหว้ขอพร ที่ไหนซักที

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สู้อยู่ไหว กลางเมืองแห่งนี้
คือใจไฝ่ดี และคำแม่สอนก่อนจากบ้านมา
จะร่วงจากฝันเหมือนนกถูกยิง ก็ยังเชิดหน้า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมา คือความดีที่ทำ

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมา คือความดีที่ทำ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คอร์ด)
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
อัลบั้ม : 12 #คนรักนอกสมรส
ติดต่องาน : 089-0185555
 โฆษณา