คอร์ดเพลง ลงใจ – The TOYS (Original by BOWKYLION)

  
Text   

คอร์ดเพลง ลงใจ The TOYS

The TOYS

เพลง ลงใจ (คอร์ด)

ศิลปิน : The TOYS

แนวเพลง : #สตริง

Single : The TOYS ลงใจ

คีย์คอร์ดเพลง ลงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

 
A 
อ้ย.. 
 
เจ็บไปทั้งหัวใ
A7 
จทำไมยัง
D 
ทน
 
เริ่มใหม่อีกกี่
Dm 
หน 
 
นะ
G 
คนใจ
C#m 
ร้าย
 
เจ็บปวดไปทั้งหัว
F# 
ใจแทบเจียนตาย
Bm 
ขาดเธอไม่
C#m 
ได้
 
เพราะ
Dm 
ฉันนั้นลงใ
E 

 
ปลอบใจตัว
A 
เอง 
 
ว่าฉั
A7 
นมาไกลเกินย้อนไป
 
เหนื่อยแทบไม่ไ
D 
หว 
 
และน้ำ
G 
ตา่ยังไหลนอง
 
แต่เมื่อได้ม
C#m 
องดวงดาว 
 
และ
F# 
เห็นว่ามันสวยดี
 
ใจมันกลับ
Bm 
คิด 
 
คงดี
C#m 
ใช่ไหม 
 
ถ้า
Dm 
มีเธออยู่ตรงนี้

C#m 
จะหลุดพ้นเมื่อ
F# 
ไร 
 
ทำไมอยู่ตรงนี้
Bm 
ถามตัว
C#m 
เองซ้ำๆ 
 
 
Dm 
ไม่เข้าใจสั
E 
กที

 
A 
อ้ย..เจ็บไปทั้งหัวใ
A7 
จทำไมยัง
D 
ทน
 
เริ่มใหม่อีกกี่
Dm 
หน 
 
นะ
G 
คนใจ
C#m 
ร้าย
 
เจ็บปวดไปทั้งหัว
F# 
ใจแทบเจียนตาย
Bm 
ขาดเธอไม่
C#m 
ได้
 
เพราะ
Dm 
ฉันนั้นลงใ
E 
จ 
 
ให้เ
A 
ธอ

 
เจ็บปวดไปทั้งหัว
F# 
ใจแทบเจียนตาย
D 
ฉันนั้นลงใจ 
 
เพราะ
Dm 
ฉันนั้นลง
G 
ใจ 
 
ให้เธอ…


โอ้ย.. เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน
เริ่มใหม่อีกกี่หน นะคนใจร้าย
เจ็บปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตาย
ขาดเธอไม่ได้
เพราะฉันนั้นลงใจ

ปลอบใจตัวเอง ว่าฉันมาไกลเกินย้อนไป
เหนื่อยแทบไม่ไหว และน้ำตา่ยังไหลนอง
แต่เมื่อได้มองดวงดาว และเห็นว่ามันสวยดี
ใจมันกลับคิด คงดีใช่ไหม ถ้ามีเธออยู่ตรงนี้

จะหลุดพ้นเมื่อไร ทำไมอยู่ตรงนี้
ถามตัวเองซ้ำๆ ไม่เข้าใจสักที

โอ้ย..เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน
เริ่มใหม่อีกกี่หน นะคนใจร้าย
เจ็บปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตาย
ขาดเธอไม่ได้
เพราะฉันนั้นลงใจ ให้เธอ

เจ็บปวดไปทั้งหัวใจแทบเจียนตาย
ฉันนั้นลงใจ เพราะฉันนั้นลงใจ ให้เธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ลงใจ (คอร์ด)
ศิลปิน The TOYS
(Original by BOWKYLION)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend