คอร์ดเพลง คนขายแรง – แน็ท ศิริพงษ์ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง คนขายแรง – แน็ท ศิริพงษ์

แน็ท ศิริพงษ์

คอร์ดเพลง คนขายแรง

ศิลปิน : แน็ท ศิริพงษ์

แนวเพลง : #เพื่อชีวิต

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คนขายแรง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

แน็ท ศิริพงษ์ - คนขายแรง
คอร์ด คนขายแรง

INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
แสงไฟส
C 
ว่าง 
 
แต่หน
Em 
ทางของเรามื
Am 
ดมน
 
ชีวิตของคนจน
F 
จน 
 
ต้องอด
G 
ทน 
 
สู้ด้วยลำ
Am 
แข้ง
 
อาบเหงื่อต่าง
F 
น้ำ 
 
เร
Am 
าทำอาชีพขา
Dm 
ยแรง
 
ก้าวไ
G 
ปในทุกทุกแ
C 
ห่ง 
 
หากยังมี
Dm 
แรงยังมีกำ
G 
ลัง

 
ชีวิต
C 
นี้ 
 
Em 
ม่มีวันเป็นขอ
Am 
งเรา
 
เหน็ดเหนื่อยก็ต้องทนเ
F 
อา
 
งานหนักเ
G 
บาต้องเอาทุ
Am 
กอย่าง
 
เกิดมายาก
F 
จนก็ต้องดิ้
Am 
นรนทนสู้กับ
Dm 
งาน
 
พี่น้
G 
องพ่อแม่ทางบ้
C 
าน
 
ยังเฝ้าคอยห
G 
วังส่งเงินกลั
C 
บไป
C7 

 
* เหนื่อยเพียงไ
F 
หน 
 
หัวใ
G 
จก็ไม่เคย
Em 
หวั่น 
 
 
Am 
 
ขอให้มี
Dm 
งาน 
 
มีเงินส่งบ้
G 
าน 
 
นั้นเป็นใ
C 
ช้ได้
 
เรื่องปากเรื่อง
Am 
ท้อง 
 
พึ่งปลากระป๋องก็อิ่มส
Dm 
บาย
 
เหนื่อยห
G 
นักพักผ่อนก็ห
C 
าย
 
เป็นลูกผู้
Dm 
ชายเกิดมาขา
G 
ยแรง

 
** แสงไฟส
C 
ว่าง 
 
ส่องหน
Em 
ทางของเราก้า
Am 
วไป
 
ไม่ว่าจะไกลเพียงไ
F 
หน 
 
สู้ต่อไ
G 
ปด้วยใจกล้
Am 
าแกร่ง
 
ไม่มีสิทธิ์
F 
ท้อ 
 
ไม่มีวั
Am 
นพอ 
 
ขอให้มี
Dm 
แรง
 
ก้าวไ
G 
ปในทุกทุกแ
C 
ห่ง
 
เกิดมาขา
Dm 
ยแรงด้วยค
G 
วามภู
C 
มิใจ

INSTRU | F G | Am | Dm G | C | C7 |

( * , ** )

INSTRU | G | C |เนื้อเพลง คนขายแรง
แสงไฟสว่าง
แต่หนทางของเรามืดมน
ชีวิตของคนจนจน
ต้องอดทน สู้ด้วยลำแข้ง
อาบเหงื่อต่างน้ำ เราทำอาชีพขายแรง
ก้าวไปในทุกทุกแห่ง
หากยังมีแรงยังมีกำลัง

ชีวิตนี้ ไม่มีวันเป็นของเรา
เหน็ดเหนื่อยก็ต้องทนเอา
งานหนักเบาต้องเอาทุกอย่าง
เกิดมายากจนก็ต้องดิ้นรนทนสู้กับงาน
พี่น้องพ่อแม่ทางบ้าน
ยังเฝ้าคอยหวังส่งเงินกลับไป

เหนื่อยเพียงไหน
หัวใจก็ไม่เคยหวั่น
ขอให้มีงาน มีเงินส่งบ้าน นั้นเป็นใช้ได้
เรื่องปากเรื่องท้อง
พึ่งปลากระป๋องก็อิ่มสบาย
เหนื่อยหนักพักผ่อนก็หาย
เป็นลูกผู้ชายเกิดมาขายแรง

แสงไฟสว่าง
ส่องหนทางของเราก้าวไป
ไม่ว่าจะไกลเพียงไหน
สู้ต่อไปด้วยใจกล้าแกร่ง
ไม่มีสิทธิ์ท้อ ไม่มีวันพอ ขอให้มีแรง
ก้าวไปในทุกทุกแห่ง
เกิดมาขายแรงด้วยความภูมิใจ

( ดนตรี )

เหนื่อยเพียงไหน
หัวใจก็ไม่เคยหวั่น
ขอให้มีงาน มีเงินส่งบ้าน นั้นเป็นใช้ได้
เรื่องปากเรื่องท้อง
พึ่งปลากระป๋องก็อิ่มสบาย
เหนื่อยหนักพักผ่อนก็หาย
เป็นลูกผู้ชายเกิดมาขายแรง

แสงไฟสว่าง
ส่องหนทางของเราก้าวไป
ไม่ว่าจะไกลเพียงไหน
สู้ต่อไปด้วยใจกล้าแกร่ง
ไม่มีสิทธิ์ท้อ ไม่มีวันพอ ขอให้มีแรง
ก้าวไปในทุกทุกแห่ง
เกิดมาขายแรงด้วยความภูมิใจ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : คนขายแรง
ศิลปิน : แน็ท ศิริพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประทีป มวยกระโทก
เชาวเลข สร่างทุกข์
เรียบเรียง: เจษฎา สุขทรามร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend