หน้าแรก » หงา คาราวาน » คอร์ดเพลง ผู้บ่าวสำน้อย – แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวสำน้อย – แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวสำน้อย แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวสำน้อย - แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน

เพลง ผู้บ่าวสำน้อย (คอร์ด)

ศิลปิน : แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน

แนวเพลง : #เพื่อชีวิต

Single : แน็ท ศิริพงษ์ หงา : ผู้บ่าวสำน้อย

คีย์คอร์ดเพลง ผู้บ่าวสำน้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | C | F | D |
INTRO | Em | C | F | D | D | D | Em |

 
อ้อมแขนที่เคยจาก
มา 
 
ไกล
ตาแต่อยู่ในใจ
Em 
เรา 
 
 
 
Em 
 
ตึกสูงเมืองส
วรรค์ 
 
ทอดภาพเ
งา 
 
ให้เหน็บห
นาว 
 
 
 
 
เหงื่อหัวใจรินไ
หล 
 
ผ่านค่ำ
คืนคิดถึงบ้านที่จาก
มา

 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ
 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ

Gm 
..เป็นผู้บ่าวสำ
Eb 
น้อย 
 
บ่าแบกคอนความ
Bb 
ฝัน
 
..ข้างถนนด้น
ดั้น 
 
จากบ้านเกิดเมืองน
อน
Gm 
..โซซอมซ่อเซ
Eb 
ซัง 
 
ดั่งคนพเน
Bb 
จร
 
..นกน้อยลาจากค
อน 
 
สู่รุ้งงามแสนไ
Eb 
กล 
 
 

INSTRU | Em | C | F | D | D | D | Em |

 
แววตาแม่มองส่องท
าง 
 
ไม่จ
างจากห้วงคำ
Em 
นึง 
 
 
 
Em 
 
กลางเมืองเหงาแห่ง
นี้ 
 
กอดไ
ว้แค่ความคิด
ถึง 
 
 
 
 
ถูกความเหงารุม
ทึ้ง 
 
บาง
คืนน้ำตาไหลในแสงด
าว

 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ
 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ

Gm 
..เป็นผู้บ่าวสำ
Eb 
น้อย 
 
บ่าแบกคอนความ
Bb 
ฝัน
 
..ข้างถนนด้น
ดั้น 
 
จากบ้านเกิดเมืองน
อน
Gm 
..โซซอมซ่อเซ
Eb 
ซัง 
 
ดั่งคนพเน
Bb 
จร
 
..นกน้อยลาจากค
อน 
 
สู่รุ้งงามแสนไ
Eb 
กล 
 
 

INSTRU | Gm | Eb | Bb | C D | ( 3 Times ) | Eb |
INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |
INSTRU | Em | C | F | D | D | D | Em |

 
ดั่งท่วงทำนองชี
วิต 
 
ขีดเ
ส้นให้ก้าวเดิ
Em 
นไป 
 
 
 
Em 
 
หวังไว้สุดปลา
ยฝัน 
 
สุดท้
ายจะได้แค่ไ
หน 
 
 
 
 
ก็ไม่เคยเสียใ
จ 
 
กับบาดแ
ผลพาให้เดิ
นทาง

 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ
 
โอ้ล่ะห
นอ โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ
 
โอ๊ะ โอ้ ล่ะ ห
นอ โอ๊ะ โอ่ โอ้ โ

Gm 
..เป็นผู้บ่าวสำ
Eb 
น้อย 
 
บ่าแบกคอนความ
Bb 
ฝัน
 
..ข้างถนนด้น
ดั้น 
 
จากบ้านเกิดเมืองน
อน
Gm 
..โซซอมซ่อเซ
Eb 
ซัง 
 
ดั่งคนพเน
Bb 
จร
 
..นกน้อยลาจากค
อน 
 
สู่รุ้งงามแสนไ
Eb 
กล 
 
 

 
ทียวทางต้องไปให้สุดท
าง
 
เมื่อเรี่ยวแ
รงยังแกร่งเต็มพ
ลัง
 
ข้ามภู
ผาไปให้ถึง
ฝั่ง 
 
หนุ่มพเ
นจรแห่งยุคส
มัย
 
ทียวทางต้องไปให้สุดท
าง
 
เมื่อเรี่ยวแ
รงยังแกร่งเต็มพ
ลัง
 
ข้
ามภูผา 
 
ไป
ให้ถึงฝั่ง.
.. 
 
หนุ่มพเนจรแห่งยุ
คสมัย

OUTRO | F | G | A | A |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผู้บ่าวสำน้อย (คอร์ด)
ศิลปิน : แน็ท ศิริพงษ์ feat. หงา คาราวาน
คำร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียงดนตรี : บรร บอขอสอ
 โฆษณา