หน้าแรก » กริษณุภูมิ นิลนามะ » คอร์ดเพลง The Future of Our Country – พรรคอนาคตใหม่ (กริษณุภูมิ นิลนามะ)

คอร์ดเพลง The Future of Our Country – พรรคอนาคตใหม่ (กริษณุภูมิ นิลนามะ)

คอร์ดเพลง The Future of Our Country

คอร์ดเพลง The Future of Our Country - พรรคอนาคตใหม่

คอร์ดเพลง The Future of Our Country

ศิลปิน : พรรคอนาคตใหม่

ศิลปิน : กริษณุภูมิ นิลนามะ

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง The Future of Our Country คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | C#m | B | A | C#m | ( 3 Times )

C#m 
จับมือกันรวม
กันก้าวไป
สู่หนทางประชา
C#m 
ธิปไตย
C#m 
อุดมการณ์เพื่ออ
นาคตใหม่
ประเทศไทยของป
C#m 
ระชาชน

C#m 
สิทธิเสรีภาพเป็นข
องทุกคน
อย่าให้ใครมาปล้นชิ
C#m 
งไป
C#m 
แม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำ
คัญยิ่งใหญ่
ชูธงชัย 
 
 
G#7 
อนาคตใหม่ขอ
C#m 
งเรา

  จากหนึ่งเป็นร้อ
ยเป็นล้านรว
มกัน
  ร่วมสร้างส
รรค์สังค
C#m 
มไทย
  แผ่นดินที่งดง
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
  จะเกิดขึ้นไ
ด้ก็ด้วยมือเรา

INSTRU | C#m | B | A | C#m |

C#m 
จับมือกันรวม
กันก้าวไป
สู่หนทางประชา
C#m 
ธิปไตย
C#m 
อุดมการณ์เพื่ออ
นาคตใหม่
ประเทศไทยของป
C#m 
ระชาชน

C#m 
สิทธิเสรีภาพเป็นข
องทุกคน
อย่าให้ใครมาปล้นชิ
C#m 
งไป
C#m 
แม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำ
คัญยิ่งใหญ่
ชูธงชัย 
 
 
G#7 
อนาคตใหม่ขอ
C#m 
งเรา

  จากหนึ่งเป็นร้อ
ยเป็นล้านรว
มกัน
  ร่วมสร้างส
รรค์สังค
C#m 
มไทย
  แผ่นดินที่งดง
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
  จะเกิดขึ้นไ
ด้ก็ด้วยมื
G#7 
อเรา

  The future of o
ur 
 
co
C#m 
untry    
  Democracy 
 
 
in the heart of the people  .

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | C#m | E |
INSTRU | A | B | C#m | C#m |

  จากหนึ่งเป็นร้อ
ยเป็นล้านรว
มกัน
  ร่วมสร้างส
รรค์สังค
C#m 
มไทย
  แผ่นดินที่งดง
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
  จะเกิดขึ้นไ
ด้ก็ด้วยมื
C#m 
อเรา

  The future of o
ur 
 
co
C#m 
untry    
  Democracy 
 
 
in the heart of the pe
C#m 
ople  .

  The future of o
ur 
 
co
C#m 
untry    
  Democracy 
 
 
in the heart of the people  .

OUTRO | A | B | C#m | E |
OUTRO | A | B | C#m | C#m | C#m |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง The Future of Our Country คอร์ด
พรรคอนาคตใหม่
ศิลปิน กริษณุภูมิ นิลนามะ
 โฆษณา