คอร์ดเพลง The Future of Our Country – พรรคอนาคตใหม่ (กริษณุภูมิ นิลนามะ)

  
Text   

คอร์ดเพลง The Future of Our Country

คอร์ดเพลง The Future of Our Country - พรรคอนาคตใหม่

คอร์ดเพลง The Future of Our Country

ศิลปิน : พรรคอนาคตใหม่

ศิลปิน : กริษณุภูมิ นิลนามะ

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง The Future of Our Country คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | C#m | B | A | C#m | ( 3 Times )

C#m 
จับมือกันรวม
B 
กันก้าวไป
A 
สู่หนทางประชา
C#m 
ธิปไตย
C#m 
อุดมการณ์เพื่ออ
B 
นาคตใหม่
A 
ประเทศไทยของป
C#m 
ระชาชน

C#m 
สิทธิเสรีภาพเป็นข
B 
องทุกคน
A 
อย่าให้ใครมาปล้นชิ
C#m 
งไป
C#m 
แม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำ
B 
คัญยิ่งใหญ่
A 
ชูธงชัย 
 
 
G#7 
อนาคตใหม่ขอ
C#m 
งเรา

E 
  จากหนึ่งเป็นร้อ
B 
ยเป็นล้านรว
A 
มกัน
E 
  ร่วมสร้างส
B 
รรค์สังค
C#m 
มไทย
A 
  แผ่นดินที่งดง
B 
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
A 
  จะเกิดขึ้นไ
B 
ด้ก็ด้วยมือเรา

INSTRU | C#m | B | A | C#m |

C#m 
จับมือกันรวม
B 
กันก้าวไป
A 
สู่หนทางประชา
C#m 
ธิปไตย
C#m 
อุดมการณ์เพื่ออ
B 
นาคตใหม่
A 
ประเทศไทยของป
C#m 
ระชาชน

C#m 
สิทธิเสรีภาพเป็นข
B 
องทุกคน
A 
อย่าให้ใครมาปล้นชิ
C#m 
งไป
C#m 
แม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำ
B 
คัญยิ่งใหญ่
A 
ชูธงชัย 
 
 
G#7 
อนาคตใหม่ขอ
C#m 
งเรา

E 
  จากหนึ่งเป็นร้อ
B 
ยเป็นล้านรว
A 
มกัน
E 
  ร่วมสร้างส
B 
รรค์สังค
C#m 
มไทย
A 
  แผ่นดินที่งดง
B 
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
A 
  จะเกิดขึ้นไ
B 
ด้ก็ด้วยมื
G#7 
อเรา

A 
  The future of o
B 
ur 
 
co
C#m 
untry    
A 
  Democracy 
 
 
B 
in the heart of the people  .

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | C#m | E |
INSTRU | A | B | C#m | C#m |

E 
  จากหนึ่งเป็นร้อ
B 
ยเป็นล้านรว
A 
มกัน
E 
  ร่วมสร้างส
B 
รรค์สังค
C#m 
มไทย
A 
  แผ่นดินที่งดง
B 
าม 
 
ศิวิ
C#m 
ไลซ์
A 
  จะเกิดขึ้นไ
B 
ด้ก็ด้วยมื
C#m 
อเรา

A 
  The future of o
B 
ur 
 
co
C#m 
untry    
A 
  Democracy 
 
 
B 
in the heart of the pe
C#m 
ople  .

A 
  The future of o
B 
ur 
 
co
C#m 
untry    
A 
  Democracy 
 
 
B 
in the heart of the people  .

OUTRO | A | B | C#m | E |
OUTRO | A | B | C#m | C#m | C#m |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง The Future of Our Country คอร์ด
พรรคอนาคตใหม่
ศิลปิน กริษณุภูมิ นิลนามะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend