คอร์ดเพลง ฟ้าผ่าใจ – ปาล์ม ศราวุธ

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ฟ้าผ่าใจ – ปาล์ม ศราวุธ

INTRO | E | G#m C# | F#m B | E B |

 
คำว่า
E 
จบ 
 
มัน
G#m 
เจ็บคือฟ้าผ่
C#m 
าใจ
 
เจ้ามาถิ่ม
A 
ไปใจอ้ายฮ้องไห่เสียน้ำ
B 
ตา
 
คำว่า
E 
ฮัก 
 
คำว่า
G#m 
หวงที่เคยใ
C#m 
ห้อ้ายมา
 
เก็บ
A 
คืนไปสา 
 
บ่อยากได้ยิน
B 
คำนั่น

 
* คนเบิ๊ด
A 
ฮักคนเบิ๊ด
B 
ใจ 
 
เฮดจั
G#m 
งได๋กะรั้ง
C#m 
บ่อยู่
 
อยากใ
F#m 
ห้ฮู้ 
 
เพื่อน้
A 
องอ้ายยอมทุ
B 
กอย่าง 
 
โฮ้…

 
** ถิ่มอ้ายไป
A 
สาน้องห
B 
ล่า 
 
ถิ่มอ้ายไป
G#m 
หา..ค
C#m 
นใหม่
 
บ่ต้อ
F#m 
งห่วงบ่ต้องย่านหั
B 
วใจของอ้ายสิเ
E 
จ็บปวดร้าว

 
*** ได้
A 
ฮักแต่บ่ได้ครอ
B 
บครอง
 
บ่ได้โต
G#m 
น้องเป็นแฟนก
C#m 
ะซ่าง
F#m 
อ้ายสิบ่ขวางท
B 
างความฮักข
E 
องเจ้า 
 
 
B 

 
อ้ายสิ
E 
จำ 
 
ว่า
G#m 
เฮาสองคนเคยฮั
C#m 
กกัน
 
รูปถ่ายใบ
A 
นั้น 
 
อ้ายยังจำไ
B 
ด้ดี
 
สิเก็บรูปเ
A 
จ้าไว้ในหั
B 
วใจ
 
สิเก็บมั
G#m 
นไว้หม่องเดิมหมอ
C#m 
งนี่
 
บุญ
F#m 
ผลาของอ้ายบ่
B 
มีได้เป็นแฟ
E 
นเจ้า

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m C#m | F#m A | B |

( *, **, ***, *** )

F#m 
อ้ายสิบ่ขวางท
B 
าง… 
 
ความฮักของเจ้า

OUTRO | A | B C#m | F#m B | E |

เนื้อเพลง
คำว่าจบ มันเจ็บคือฟ้าผ่าใจ
เจ้ามาถิ่มไปใจอ้ายฮ้องไห่เสียน้ำตา
คำว่าฮัก คำว่าหวงที่เคยให้อ้ายมา
เก็บคืนไปสา บ่อยากได้ยินคำนั่น

* คนเบิ๊ดฮักคนเบิ๊ดใจ เฮดจังได๋กะรั้งบ่อยู่
อยากให้ฮู้ เพื่อน้องอ้ายยอมทุกอย่าง โฮ้…

** ถิ่มอ้ายไปสาน้องหล่า ถิ่มอ้ายไปหาคนใหม่
บ่ต้องห่วงบ่ต้องย่านหัวใจของอ้าย สิเจ็บปวดร้าว

*** ได้ฮักแต่บ่ได้ครอบครอง
บ่ได้โตน้องเป็นแฟนกะซ่าง
อ้ายสิบ่ขวางทางความฮักของเจ้า

อ้ายสิจำ ว่าเฮาสองคนเคยฮักกัน
รูปถ่ายใบนั้น อ้ายยังจำได้ดี
สิเก็บรูปเจ้าไว้ในหัวใจ
สิเก็บมันไว้หม่องเดิมหมองนี่
บุญผหลาของอ้ายบ่มีได้เป็นแฟนเจ้า

(ดนตรี)

( *, **, ***, *** )

อ้ายสิบ่ขวางทางความฮักของเจ้า
เพลง: ฟ้าผ่าใจ
นักร้อง: ปาล์ม ศราวุธ
คำร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์
กีตาร์/เบส: กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง: อ.โอ๋ บุรีรัมย์
ฟ้าผ่าใจ - ปาล์ม ศราวุธ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend