คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง – เพชร สหรัตน์ ft.กุ้ง สุภาพร

  
Text   

คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

ศิลปิน : กุ้ง สุภาพร

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง - เพชร สหรัตน์ ft.กุ้ง สุภาพร
เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง - เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพร

INTRO | Am G | F C | F | G |

 
เมื่อก่อนเคยเป็น
คนดี
แต่มาวันนี้ต้
Em 
องขี้เมา
Am 
 
กะย้อน
ถืกสวมเขา
 จากคนที่เฮา
Em 
โคตรไว้ใจ 
Am 
 
ไม่มีอ
ะไรจะเสีย
 ในวันที่กูไ
Em 
ม่เหลือใคร
Am 
 
ชนแก้ว
น้ำตาก็ไหล
.. 
 
ฟิว
แม่งโคตรได้
 
เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
Am 

INSTRU | Am G | F C | ( 4 Times ) | G |

 
เหตุผล
Am 
ควายควายว่าเฮามันดีเ
กินไป
 
ฮักกันต่อ
บ่ไหวไปกันบ่ได้เ
ฮาบ่สมกัน
 
คนอ
Am 
ยากสิไปมันยกเหตุผล
เป็นร้อยพัน
 
คนสิไปเ
หนี่ยวรั้งมันไว้ส่ำใด๋ก
ะบ่อยู่
 
เมา
ทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
เลยตัวกู
 
แค่ดนตรีเ
ข้าหู 
 
น้ำตากู
ก็ไหลริน
 
โอเ
คม่ายเป็นไรเมื่อความฮัก
มันโบยบิน
 
สิขอกิน
แบบโสโส 
 
แล้วนั่งโง่โง่..
 อยู่ในผับ
Am 

INSTRU | Am G | F C | ( 2 Times ) | Am |

 
* อ้าวฮั่นนี้เ
Am 
มาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
 
คนตั๋วเก่งเข้ามาสับใจ ตั๋วให้อ้ายโสตายนำเขา
 
โอ้ยเด้..
 อ้าย
G/B 
.. 
 
เอ้ย..
Am 
 
เอิ่งเอ้ย เอิ่งเอ่ย เอิ่งเอ้อเอิ่งเอ่ย
 
 
เด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเอ้ย เด้อเด้ออ้ายเด้อ
 

INSTRU | Am G Am Em |
INSTRU | Am G Am C | C | C G/B Am |

 
** ฟังเพลงไหน
ก็เจ็บปวด
ยกขวดไหน
Em 
ก็เมาเซ
Am 
 
เมื่อคน
โดนเท
เดินเซม
Em 
าเข้าผับ
Am 
 
มาถึง
จุดนี้ได้ไง
วันนี้ไม่เมา
Em 
กูไม่กลับ
Am 
 
ท่าน
 รตม. 
 
ครับ
  
 
ขอใ
ห้ผับ.. 
 
เปิด
สว่างได้ไหม 
Am 

 
*** ฟังเพลงไหน
ก็เจ็บปวด
ยกขวดไหน
Em 
ก็เมาเซ
Am 
 
เมื่อคน
โดนเท
เดินเซม
Em 
าเข้าผับ
Am 
 
มาถึง
จุดนี้ได้ไง
วันนี้ไม่เมา
Em 
กูไม่กลับ
Am 
 
ท่าน
 รตม. 
 
ครับ
  
 
ขอ
ห้ผับ.. 
 
เปิด
สว่างได้ไหม 

INSTRU | F G | Em Am | F G | Em |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Em | Am |

( * )

INSTRU | Am G Am Em |
INSTRU | Am G Am C | C | C G/B Am |

( ** ) ( *** )

INSTRU | Am G | F C | ( 4 Times ) | G | Am |

เนื้อเพลง
เมื่อก่อนเคยเป็นคนดีแต่มาวันนี้ต้องขี้เมา
กะย้อนถืกสวมเขา จากคนที่เฮาโคตรไว้ใจ 
ไม่มีอะไรจะเสีย ในวันที่กูไม่เหลือใคร
ชนแก้วน้ำตาก็ไหล.. ฟิวแม่งโคตรได้
เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง

( ดนตรี )
เหตุผลควายควายว่าเฮามันดีเกินไป
ฮักกันต่อบ่ไหวไปกันบ่ได้เฮาบ่สมกัน
คนอยากสิไปมันยกเหตุผลเป็นร้อยพัน
คนสิไปเหนี่ยวรั้งมันไว้ส่ำใด๋กะบ่อยู่
เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเลยตัวกู
แค่ดนตรีเข้าหู น้ำตากูก็ไหลริน
โอเคม่ายเป็นไรเมื่อความฮักมันโบยบิน
สิขอกินแบบโสโส แล้วนั่งโง่โง่.. อยู่ในผับ

( ดนตรี )
* อ้าวฮั่นนี้เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
คนตั๋วเก่งเข้ามาสับใจ ตั๋วให้อ้ายโสตายนำเขา
โอ้ยเด้.. อ้าย.. เอ้ย..
เอิ่งเอ้ย เอิ่งเอ่ย เอิ่งเอ้อเอิ่งเอ่ย
เด้ออ้ายเด้อ เด้ออ้ายเอ้ย เด้อเด้ออ้ายเด้อ

( ดนตรี )

** ฟังเพลงไหนก็เจ็บปวดยกขวดไหนก็เมาเซ
เมื่อคนโดนเทเดินเซมาเข้าผับ
มาถึงจุดนี้ได้ไงวันนี้ไม่เมากูไม่กลับ
ท่าน รตม. ครับ  ขอให้ผับ.. เปิดสว่างได้ไหม 

*** ฟังเพลงไหนก็เจ็บปวดยกขวดไหนก็เมาเซ
เมื่อคนโดนเทเดินเซมาเข้าผับ
มาถึงจุดนี้ได้ไงวันนี้ไม่เมากูไม่กลับ
ท่าน รตม. ครับ  ขอห้ผับ.. เปิดสว่างได้ไหม 

( ดนตรี )

( * )

( ดนตรี )

( ** ) ( *** )

( ดนตรี )
มิวสิควิดีโอ เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง

เพลง : เมาทุกขวด เจ็บปวดทุกเพลง
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.กุ้ง สุภาพร
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend