คอร์ดเพลง เพื่อนตาย – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง เพื่อนตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เพื่อนตาย - เพชร สหรัตน์
เพื่อนตาย - เพชร สหรัตน์

INTRO | F | Bb | F | C |

 
ที่ตรง
F 
นี้ 
 
ยังเห
Dm 
มือนเดิม
 
ที่ตรง
F 
นี้ 
 
ยังคื
Dm 
อเก่า 
 
บ่เปลี่ย
C 
นไป
 
เสี่ยวฮักเ
F 
อ๋ย 
 
ยังฮั
Dm 
กแพง
 
เรื่องดีเ
F 
ลว 
 
หรือร้า
Dm 
ยแรง 
 
บ่ห่า
C 
งไกล
 
คำว่าเ
Bb 
สี่ยวกอดคอกันก้า
F 
วไป
 
สิทุกข์ส่ำ
Dm 
ใด๋พร้อมใจเ
Am 
ผชิญ
Bb 
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรัก
Am 
มึงเหลือเกิน
 
กี่
Bb 
ปีที่เราร่วมเดินเส้นทางคำ
C 
ว่าเสี่ยว

 
ที่ตรง
F 
นี้..ยังคอ
Dm 
งถ่า
 
หากเหนื่อย
F 
ล้า..ยังมี
Dm 
เรา 
 
บ่เปลี่ย
C 
นไป
 
โอ้เพื่อนเ
F 
อ๋ย 
 
กูรั
Dm 
กมึง
 
กูบ่
F 
สน 
 
ว่าตั
Dm 
วมึง 
 
สิเป็นจั
C 
งได๋

 
* เฮาคือเ
Bb 
สี่ยวกันไปจนวั
C 
นตาย
 
ผ่านคื
Dm 
นวันที่แสนจะเล
Am 
วร้าย
Bb 
คำว่าเสี่ยวมันฝังลึกกล
Am 
างใจ
 
บ่เ
Bb 
คยคิดสิเปลี่ยนไป 
 
สัญญาด้วยใจ..มึงก็
C 
รู้

 
** มึงกับ
Bb 
กูสิสู้นำ
C 
กัน
 
แกเพื่อน
Am 
ฉันอย่าหวั่นไหวให้ใ
Dm 
จสู้
 
ถ้าวันไ
Bb 
หนมึงล้มยัง
C 
มีกู
 
ที่พ
Am 
ร้อมประคองให้ก้า
Dm 
วเดิน
 
แกเพื่อน
Bb 
ฉัน 
 
ฉันเพื่อน
C 
แก
 
เส้นทางเ
Am 
สี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลื
Dm 
อเกิน
 
เพื่อน
Bb 
แท้ต้องร่วมก้าวเ
C 
ดิน 
 
กอดคอบ่
F 
ถิ่มกัน

INSTRU | Bb | Am | Gm | C | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

 
มึงกับ
Bb 
กูสิสู้นำ
C 
กัน
 
แกเพื่อน
Am 
ฉันอย่าหวั่นไหวให้ใ
Dm 
จสู้
 
ถ้าวันไ
Bb 
หนมึงล้ม็ยัง
C 
มีกู
 
ที่พ
Am 
ร้อมประคองให้ก้า
Dm 
วเดิน
 
แกเพื่อน
Bb 
ฉัน 
 
ฉันเพื่อน
C 
แก
 
เส้นทางเ
Am 
สี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลื
Dm 
อเกิน
 
เพื่อน
Bb 
แท้ต้องร่วมก้าวเ
C 
ดิน 
 
กอดคอบ่
Bb 
ถิ่มกัน

 
เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเ
C 
ดิน 
 
กอดคอบ่ถิ่
Dm 
มกัน…
C 
 
Dm 
 
F 

เนื้อเพลง
ที่ตรงนี้ ยังเหมือนเดิม
ที่ตรงนี้ ยังคือเก่า บ่เปลี่ยนไป
เสี่ยวฮักเอ๋ย ยังฮักแพง
เรื่องดีเลว หรือร้ายแรง บ่ห่างไกล
คำว่าเสี่ยวกอดคอกันก้าวไป
สิทุกข์ส่ำใด๋พร้อมใจเผชิญ
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึงเหลือเกิน
กี่ปีที่เราร่วมเดินเส้นทางคำว่าเสี่ยว

ที่ตรงนี้ยังคองถ่า
หากเหนื่อยล้ายังมีเราบ่เปลี่ยนไป
โอ้เพื่อนเอ๋ยกูรักมึง กูบ่สนว่าตัวมึง สิเป็นจังได๋

* เฮาคือเสียวกันไปจนวันตาย
ผ่านคืนวันที่แสนจะเลวร้าย
คำว่าเสียวมันฝังลึกกลางใจ
บ่เคยคิดสิเปลี่ยนไป สัญญาด้วยใจ..มึงก็รู้

** มึงกับกูสิสู้นำกัน
แกเพื่อนฉันอย่าหวั่นไหวให้ใจสู้
ถ้าวันไหนมึงล้มก็ยังมีกู
ที่พร้อมประคองให้ก้าวเดิน
แกเพื่อนฉัน ฉันเพื่อนแก
เส้นทางเสี่ยวมันแน่นแฟ้นซะเหลือเกิน
เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเดิน กอดคอบ่ถิ่มกัน

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( ** )

เพื่อนแท้ต้องร่วมก้าวเดิน กอดคอบ่ถิ่มกัน…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ เพื่อนตาย
เพลง : เพื่อนตาย เพชร
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend