คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : เพลง Cover

คีย์คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

หนาวแสงนีออน - เสถียร ทำมือ
คอร์ด หนาวแสงนีออน

INTRO | G | Em | G | Em |

 
มองดาว
Em 
ใส 
 
ผ่านใจเต็มฝัน
 
คนอยู่ทางบ้
G 
าน 
 
จะรู้หรือเ
Em 
ปล่า
 
คืน
D 
นี้มีหนึ่งคนเหงา
 
ฝากฝันกับด
G 
าวบอกว่ายัง
Em 
ห่วง
 
ใน
G 
วันที่นก
D 
บินแรม
Em 
ทาง
 
โบกปีกค
G 
ว้าง 
 
อยู่กลางเมืองห
Em 
ลวง
 
พกค
D 
วามรู้ต่ำกับดวง
 
ติดตามถาม
Bm 
ทวง 
 
หนทางสร้าง
Em 
ฝัน

 
อยู่ห้อง
Em 
เช่ากินข้าวริมทาง
 
ทำงานรับจ้
G 
างได้ตังค์นิดห
Em 
น่อย
 
คือความจ
D 
ริงที่ท้าให้ถอย
 
แต่ใจดวงน้
G 
อยไม่ยอมไหว
Em 
หวั่น
 
ความ
G 
ฝันและ
D 
คำสัญ
Em 
ญา
 
ก่อนหักใจ
G 
ลาบ้านเราวัน
Em 
นั้น
 
ความห
D 
มายไม่เคยแปรผัน
 
ยังเชื่อสัก
Bm 
วันฟ้าคงเข้า
Em 
ข้าง

 
* อยู่บ้านเ
C 
รา
 
ยามหนาวก็ห
G 
นาวแค่เพียงกาย
 
ข้างกองไ
C 
ฟยังมีไอ
G 
อุ่น
 
กลับจาก
Am 
นา 
 
ยังหอมละมุน
 
กลิ่นดอกรา
G 
ตรีลอยลมข้าง
E7 
ทาง
 
อยู่เมืองห
C 
ลวง
 
ยามเหงาทนห
G 
นาวโดยเดียวดาย
 
ตากแสงไ
C 
ฟนีออนก็ไม่ส
G 
ร่าง
 
ดั่งเศษ
Am 
ดาวลอยในฟ้าก
Em 
ว้าง
 
พรุ่งนี้เส้นท
G 
างจะเป็นอย่างไ
D 

 
** หลับตา
Em 
ฝันถึงภาพบ้านเรา
 
ยังเห็นยอดพ
G 
ร้าว 
 
ไหวในแสงเ
Em 
ดือน
 
ลมห
D 
นาว 
 
คืนนี้ย้ำเตือน
 
ผ่านอีกหนึ่งเ
G 
ดือนแล้วในเมืองใ
Em 
หญ่
 
เฝ้า
G 
ฝันถึง
D 
วันได้
Em 
ดี
 
มีงาน
G 
ที่ 
 
ตามวาดหวัง
Em 
ไว้
 
คือ
D 
วันหนึ่งที่หัวใจ
 
จะหอบรัก
Bm 
ไปซบอุ่นไอ
Em 
ดิน

INSTRU | C G | C G | Am Em | D | D |

( * ) ( ** )

 
คือ
D 
วันหนึ่งที่หัวใจ..
 
จะหอบรักไ
Bm 
ป.. 
 
ซบอุ่นไอ
C 
ดิน
D 
 
Em 

เนื้อเพลง
มองดาวใส ผ่านใจเต็มฝัน
คนอยู่ทางบ้าน จะรู้หรือเปล่า
คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา
ฝากฝันกับดาวบอกว่ายังห่วง
ในวันที่นกบินแรมทาง
โบกปีกคว้าง อยู่กลางเมืองหลวง
พกความรู้ต่ำกับดวง
ติดตามถามทวง หนทางสร้างฝัน

อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทาง
ทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
คือความจริงที่ท้าให้ถอย
แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น
ความฝันและคำสัญญา
ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรผัน
ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง

* อยู่บ้านเรา
ยามหนาวก็หนาวแค่เพียงกาย
ข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนา ยังหอมละมุน
กลิ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง
อยู่เมืองหลวง
ยามเหงาทนหนาวโดยเดียวดาย
ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง
ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง
พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร

** หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา
ยังเห็นยอดพร้าว ไหวในแสงเดือน
ลมหนาว คืนนี้ย้ำเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองใหญ่
เฝ้าฝันถึงวันได้ดี
มีงานที่ ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจ
จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน

( ดนตรี )

( * ) ( ** )

คือวันหนึ่งที่หัวใจ..
จะหอบรักไป.. ซบอุ่นไอดิน
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หนาวแสงนีออน
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
ศิลปินต้นแบบ ตั๊กแตน ชลดา
เรียบเรียงใหม่ ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend