คอร์ดเพลง ฮักอ้ายสา – บ่าวเบียร์ ธาตุพนม

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักอ้ายสา บ่าวเบียร์ ธาตุพนม

บ่าวเบียร์ ธาตุพนม

คอร์ดเพลง ฮักอ้ายสา

ศิลปิน : บ่าวเบียร์ ธาตุพนม

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ฮักอ้ายสา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

บ่าวเบียร์ ธาตุพนม
คอร์ด ฮักอ้ายสา

INTRO | Eb | Gm | Ab Bb | Eb | Bb |

Eb 
คบกับอ้ายบ่ 
 
หน้า
Gm 
ตาบ่ได้ดีดอก
Ab 
แต่ก็บ่เคยห
Bb 
ลอกให้ไผเสี
Eb 
ยใจ
Cm 
ถึงสิหล่อบ่มาก 
 
Gm 
ต่ท่ายากกะหลาย
 
Ab 
ถมมีให้เบิ่ด
Bb 
ใจให้เจ้าค
Eb 
นเดียว

 
มี
Fm 
รถให้นั่ง 
 
มี
Gm 
ตังค์ให้ใช้
 
ฮัก
Ab 
แพงกว่าไ
Bb 
ผกะอ้ายนี่
Eb 
ละ
Fm 
คั่นน้องบ่รังเกียจ 
 
 
Gm 
บ่ขี้เดียดอ้ายกะ
Ab 
จังได๋กะมาคบ
Bb 
กัน

 
เฮ็ดจังไ
Ab 
ด๋ 
 
อ้
Bb 
ายจังสิได้เ
Eb 
จ้า 
 
 
Cm 
 
สิบ่ได้นอนเ
Ab 
หงา 
 
มีคนให้เ
Bb 
อา..
Eb 
ใจ
 
ฮักอ้าย
Ab 
สา 
 
อยากได้ห
Bb 
ยังอ้ายกะหาให้
Eb 
ได้ 
 
 
Cm 
 
มาเป็นลูก
Fm 
ใภ้ 
 
แม่อ้
Bb 
ายซะเด้ออี
Eb 
หล่า
Bb 

 
อยา
Eb 
กมีน้ำมันพราย 
 
 
Gm 
เอามาไว้จั๊กหน่อย
Ab 
อ้ายสิได้ต้
Bb 
อยใส่แขนเจ้า
Eb 
ไป
Cm 
อยากมีขุนแผน 
 
 
Gm 
สิแขวนคอไว้
 
ให้เ
Ab 
จ้าหลงไ
Bb 
หลฮักอ้ายค
Eb 
นเดียว

 
มี
Fm 
รถให้นั่ง 
 
มี
Gm 
ตังค์ให้ใช้
 
ฮัก
Ab 
แพงกว่าไ
Bb 
ผกะอ้ายนี่
Eb 
ละ
Fm 
คั่นน้องบ่รังเกียจ 
 
 
Gm 
บ่ขี้เดียดอ้ายกะ
Ab 
จังได๋กะมาคบ
Bb 
กัน

 
เฮ็ดจังไ
Ab 
ด๋ 
 
อ้
Bb 
ายจังสิได้เ
Eb 
จ้า 
 
 
Cm 
 
สิบ่ได้นอนเ
Ab 
หงา 
 
มีคนให้เ
Bb 
อา..
Eb 
ใจ
 
ฮักอ้าย
Ab 
สา 
 
อยากได้ห
Bb 
ยังอ้ายกะหาให้
Eb 
ได้ 
 
 
Cm 
 
มาเป็นลูก
Fm 
ใภ้ 
 
แม่อ้
Bb 
ายซะเด้ออี
Eb 
หล่า

 
มาเป็นลูก
Fm 
ใภ้ 
 
แม่อ้
Bb 
าย..ซะเด้ออี
Eb 
หล่า.. 
 
 
Bb 
 
Eb 

เนื้อเพลง
คบกับอ้ายบ่ หน้าตาบ่ได้ดีดอก
แต่ก็บ่เคยหลอกให้ไผเสียใจ
ถึงสิหล่อบ่มาก แต่ท่ายากกะหลาย
แถมมีให้เบิ่ดใจให้เจ้าคนเดียว

มีรถให้นั่ง มีตังค์ให้ใช้
ฮักแพงกว่าไผกะอ้ายนี่ละ
คั่นน้องบ่รังเกียจ บ่ขี้เดียดอ้ายกะ
จังได๋กะมาคบกัน

เฮ็ดจังได๋อ้ายจังสิได้เจ้า
สิบ่ได้นอนเหงา มีคนให้เอา..ใจ
ฮักอ้ายสา อยากได้หยังอ้ายกะหาให้ได้
มาเป็นลูกใภ้ แม่อ้ายซะเด้ออีหล่า

อยากมีน้ำมันพราย เอามาไว้จั๊กหน่อย
อ้ายสิได้ต้อยใส่แขนเจ้าไป
อยากมีขุนแผน สิแขวนคอไว้
ให้เจ้าหลไหลฮักอ้ายคนเดียว

มีรถให้นั่ง มีตังค์ให้ใช้
ฮักแพงกว่าไผกะอ้ายนี่ละ
คั่นน้องบ่รังเกียจ บ่ขี้เดียดอ้ายกะ
จังได๋กะมาคบกัน

เฮ็ดจังได๋อ้ายจังสิได้เจ้า
สิบ่ได้นอนเหงา มีคนให้เอา..ใจ
ฮักอ้ายสา อยากได้หยังอ้ายกะหาให้ได้
มาเป็นลูกใภ้ แม่อ้ายซะเด้ออีหล่า

มาเป็นลูกใภ้ แม่อ้ายซะเด้ออีหล่า
มิวสิควิดีโอ ฮักอ้ายสา
เพลง ฮักอ้ายสา (คอร์ด)
ศิลปิน บ่าวเบียร์ ธาตุพนม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend