คอร์ดเพลง จนกว่าจะตายจากกัน – สนามจันทร์ รถไฟดนตรี

  
Text   

คอร์ดเพลง จนกว่าจะตายจากกัน
ศิลปิน สนามจันทร์ รถไฟดนตรี
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง จนกว่าจะตายจากกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E | C#m | A | B7 |

 
ไม่
E 
รู้ว่าฉันหลงท
Emaj7 
างมานานเท่าไ
C#m 
หร่
 
กี่รั
A 
กเข้ามาผ่านไป 
 
เป็นอยู่อย่า
B 
งนี้
B7 
E 
วนอยู่กับความช้ำ 
 
ไม่
E 
พบรัก
Emaj7 
จริงสัก
C#m 
ที
 
B 
รือว่าฉันไม่
B7 
มี 
 
คนที่คู่กัน
E 

 
* จนได้
C#m 
พบกับเธอคนนี้ 
 
คนที่
B 
ฉันเฝ้ารอมานาน
 
คนที่
A 
ทำให้ใจชื่นบ
B 
าน 
 
เมื่อไ
E 
ด้อยู่ข้างกาย
 
ไออุ่น
C#m 
รักจากเธอคนนี้ 
 
จะ
E 
ขอเป็นคนสุดท้
A 
าย
 
ไม่เห
F#m 
ลือใจใ
A 
ห้ใครอีกแ
B7 
ล้ว

 
** อยากอยู่กับเ
E 
ธอจนกว่าจะตายจา
C#m 
กกัน
 
อยากมีเธอ
A 
นั้น 
 
ร่วมท
B7 
างจากนี้ไ
E 
 
วันที่ผ่
E 
านมา
Emaj7/D# 
ทำให้รู้ 
 
ว่ารัก
C#m 
มีค่าแค่ไหน
 
กว่าจะไ
A 
ด้เจอ 
 
จุดห
B7 
มายของหัวใ
E 

 
ไม่คิ
E 
ดไม่ฝันจะ
Emaj7 
พบกับรักที่ยิ่
C#m 
งใหญ่
 
ไม่
A 
คิดว่าจะมีใครรักกันได้เ
B 
ท่านี้
B7 
 
E 
คยหยุดจะไขว่คว้า 
 
เพราะ
E 
หารั
Emaj7 
กจริงไม่
C#m 
มี
 
ปล่อย
B 
ชีวิตไปวั
B7 
น ๆ อย่างนี้ เรื่อย
E 
มา

( * )

 
อยากอยู่กับเ
E 
ธอจนกว่าจะตายจา
C#m 
กกัน
 
อยากมีเธอ
A 
นั้น 
 
ร่วมท
B7 
างจากนี้ไ
E 
 
วันที่ผ่
E 
านมา
Emaj7/D# 
ทำให้รู้ 
 
ว่ารัก
C#m 
มีค่าแค่ไหน
 
จะห
A 
ยุดหัวใ
B7 
จไว้ที่เธอ

INSTRU | A | C#m | F#m A | B7 |

( ** )

 
อยากอยู่กับเ
E 
ธอจนกว่าจะตายจา
C#m 
กกัน
 
อยากมีเธอ
A 
นั้น 
 
ร่วม
B7 
ทางจากนี้ไ
E 
 
ทุกนา
E 
ทีของ
Emaj7/D# 
ทั้งชีวิต 
 
ที่ยั
C#m 
งมีลมหายใจ..
 
จะ
A 
อยู่และใ
B7 
ช้ไปเพื่อเธ
E 

OUTRO | E | E |

เนื้อเพลง
ไม่รู้ว่าฉันหลงทางมานานเท่าไหร่
กี่รักเข้ามาผ่านไป เป็นอยู่อย่างนี้
วนอยู่กับความช้ำ ไม่พบรักจริงสักที
หรือว่าฉันไม่มี คนที่คู่กัน
จนได้พบกับเธอคนนี้
คนที่ฉันเฝ้ารอมานาน
คนที่ทำให้ใจชื่นบาน
เมื่อได้อยู่ข้างกาย
ไออุ่นรักจากเธอคนนี้
จะขอเป็นคนสุดท้าย
ไม่เหลือใจให้ใครอีกแล้ว

อยากอยู่กับเธอจนกว่าจะตายจากกัน
อยากมีเธอนั้น
ร่วมทางจากนี้ไป
วันที่ผ่านมาทำให้รู้
ว่ารักมีค่าแค่ไหน
กว่าจะได้เจอ
จุดหมายของหัวใจ(จะหยุดหัวใจไว้ที่เธอ )

ไม่คิดไม่ฝันจะพบกับรักที่ยิ่งใหญ่
ไม่คิดว่าจะมีใคร
รักกันได้เท่านี้
เคยหยุดจะไขว่คว้า
เพราะหารักจริงไม่มี
ปล่อยชีวิตไปวัน ๆ
อย่างนี้ เรื่อยมา

อยากอยู่กับเธอจนกว่าจะตายจากกัน
อยากมีเธอนั้น
ร่วมทางจากนี้ไป
วันที่ผ่านมาทำให้รู้
ว่ารักมีค่าแค่ไหน
กว่าจะได้เจอ
จุดหมายของหัวใจ

อยากอยู่กับเธอจนกว่าจะตายจากกัน
อยากมีเธอนั้น
ร่วมทางจากนี้ไป
ทุกนาทีของทั้งชีวิต
ที่ยังมีลมหายใจ
จะอยู่และใช้ไปเพื่อเธอ
เพลง จนกว่าจะตายจากกัน
ศิลปิน สนามจันทร์
สังกัด : รถไฟดนตรี
ดาวน์โหลด *492257 โทรออก กดรหัสอัลบั้ม 033
ติดต่อคอนเสิร์ต : 094 479 5932
คอร์ดเพลง จนกว่าจะตายจากกัน - สนามจันทร์ รถไฟดนตรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend