หน้าแรก » คอร์ดเพลง ลูกหล่า – ครูจุ้ย Ft. ออยเลอร์

คอร์ดเพลง ลูกหล่า – ครูจุ้ย Ft. ออยเลอร์

คอร์ดเพลง ลูกหล่า – ครูจุ้ย Feat. ออยเลอร์

ครูจุ้ย

คอร์ดเพลง ลูกหล่า

ศิลปิน : ครูจุ้ย

Feat : ออยเลอร์

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง ลูกหล่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | Gm | Dm | Eb | F |
INTRO | Gm | Dm | Eb | F | F |

 
เจ้าใ
Gm 
ช้คำว่าเหนื่อยใจ ว่าคนฮั
Dm 
กเก่าบ่เคยเหลียวแล
 
โท
Eb 
ษอ้ายว่าบ่เคยแคร์ เปิด
Bb 
ทางให้เขาผู้ใหม่
 
สเ
Gm 
ตตัสว่าเจ้าอกหัก โสดแล้ว แฟ
Dm 
นเก่าเขาทิ้งเจ้าไป
 
ถิ่ม
Eb 
อ้ายให้น้ำตาไหล เมื่อได้ยิ
นข่าว 
 
โอ…

 
อ้า
Gm 
ยโทรไปยามใด๋ 
 
เจ้าทำเป็นฮ้า
Dm 
ยใส่อ้ายทุกครา
 
ว่
Eb 
าอ้ายบ่มีปัญญา สิดูแ
Bb 
ลเจ้าได้จั่งใด๋
 
เหตุผ
Gm 
ลต่าง ๆ นา ๆ ยกโถมเข้
Dm 
ามาฟาดใส่หน้าอ้าย
 
แสร้
Eb 
งทำเป็นเศร้าเสียใจ 
 
แม่หญิงขี้
ตั๋ว 
 
โอ…

 
* โยนอ้าย
Eb 
ถิ่ม 
 
บ่ต้องสงส
าร
 
ตัดสินปร
Dm 
ะหารความฮักของอ้า
Gm 
ยโลด
 
คั่นสิเหยียบใ
Eb 
จให้อ้ายเจ็บพาโ
ล 
 
เปิดโตเขาปา
Bb 
นนั้น
 
ฆ่า
Eb 
อ้ายให้ตายซ้ำ
สา คั่นสิม
Dm 
าว่าอ้ายบ่สำ
Gm 
คัญ
 
เซ
Eb 
าฮักคือบ่บอก
กัน
 
คือเ
Eb 
ฮ็ดกับอ้ายแนว
นั้น อ้ายพออยา
Bb 
กตาย


INSTRU | F |

 
ถึงอ้า
Gm 
ยสิดีปานใด๋ ถ้าคน
Dm 
สิไป 
 
แนวใด๋กะบ่ฟัง
 
อ้
Eb 
ายบ่เคยคิดฝัน 
 
ว่าเจ้านั้
Bb 
นสิเฮ็ดกันปานนี้
 
ควา
Gm 
มฮักอ้ายแตกสลาย
 
สเตตัสสุดท้า
Dm 
ยของอ้ายให้คนดี
 
ให้เจ้
Eb 
าฮักเขาอิหลี อย่าขี้ตั๋วเข
าเด้อ 
 
โอ้ยยยย..

INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |

( *, * )

 
เซ
Eb 
าฮักคือบ่บอก
กัน
 
คือเ
Eb 
ฮ็ดกับอ้ายแนว
นั้น 
 
อ้ายพออยา
Bb 
กตาย

OUTRO | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb | Bb |เนื้อเพลง
ลูกหล่า
————
เจ้าใช้คำว่าเหนื่อยใจ
ว่าคนฮักเก่าบ่เคยเหลียวแล
โทษอ้ายว่าบ่เคยแคร์
เปิดทางให้เขาผู้ใหม่
สเตตัสว่าเจ้าอกหัก
โสดแล้ว แฟนเก่าเขาทิ้งเจ้าไป
ถิ่มอ้ายให้น้ำตาไหล
เมื่อได้ยินข่าว โอ…

อ้ายโทรไปยามใด๋
เจ้าทำเป็นฮ้ายใส่อ้ายทุกครา
ว่าอ้ายบ่มีปัญญา สิดูแลเจ้าได้จั่งใด๋
เหตุผลต่าง ๆ นา ๆ
ยกโถมเข้ามาฟาดใส่หน้าอ้าย
แสร้งทำเป็นเศร้าเสียใจ แม่หญิงขี้ตั๋ว โอ…

* โยนอ้ายถิ่ม บ่ต้องสงสาร
ตัดสินประหารความฮักของอ้ายโลด
คั่นสิเหยียบใจให้อ้ายเจ็บพาโล
เปิดโตเขาปานนั้น
ฆ่าอ้ายให้ตายซ้ำสา
คั่นสิมาว่าอ้ายบ่สำคัญ
เซาฮักคือบ่บอกกัน
คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น
อ้ายพออยากตาย


ถึงอ้ายสิดีปานใด๋
ถ้าคนสิไป แนวใด๋กะบ่ฟัง
อ้ายบ่เคยคิดฝัน
ว่าเจ้านั้นสิเฮ็ดกันปานนี้
ความฮักอ้ายแตกสลาย
สเตตัสสุดท้ายของอ้ายให้คนดี
ให้เจ้าฮักเขาอิหลี
อย่าขี้ตั๋วเขาเด้อ โอย..

( ดนตรี )

โยนอ้ายถิ่ม บ่ต้องสงสาร
ตัดสินประหารความฮักของอ้ายโลด
คั่นสิเหยียบใจให้อ้ายเจ็บพาโล
เปิดโตเขาปานนั้น
ฆ่าอ้ายให้ตายซ้ำสา
คั่นสิมาว่าอ้ายบ่สำคัญ
เซาฮักคือบ่บอกกัน
คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น
อ้ายพออยากตาย

โยนอ้ายถิ่ม บ่ต้องสงสาร
ตัดสินประหารความฮักของอ้ายโลด
คั่นสิเหยียบใจให้อ้ายเจ็บพาโล
เปิดโตเขาปานนั้น
ฆ่าอ้ายให้ตายซ้ำสา
คั่นสิมาว่าอ้ายบ่สำคัญ
เซาฮักคือบ่บอกกัน
คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น
อ้ายพออยากตาย

เซาฮักคือบ่บอกกัน
คือเฮ็ดกับอ้ายแนวนั้น
อ้ายพออยากตาย..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ลูกหล่า (คอร์ด เนื้อเพลง)
ขับร้อง : ครูจุ้ย
คำร้อง/ทำนอง : นพคุณ มลีรัตน์
เรียบเรียง : นพคุณ มลีรัตน์
ติดต่องานแสดง
064-0478627
093-3677505
 โฆษณา