คอร์ดเพลง จากคนอื่นคนไกล – วงซี๊ดด Feat. เพลง ณัฏฐกฤตา

  
Text   

INTRO | A E/G# | D |
INTRO | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |

 
ความจ
A 
ริงที่เธอต้องฟัง
 
ความ
F#m 
จริงที่เธอแกล้งลืมมัน
 
ถึ
C#m 
งฉันยังใจสั่นสั่นแต่
D 
คงต้องพูดมัน
E 
ไป
 
เธอ
A 
มีอีกคนที่ดีเธอ
F#m 
มีอีกคนที่จริงจัง
 
ถึง
D 
แม้ไม่อยากรับฟังจง
E 
ฟังและควรทำใจ

 
ว่า
A 
ฉันไม่อาจมี
E/G# 
ใจให้เธอ
 
เป็น
F#m 
แค่คนอื่นคนไ
E 
กลของเธอ
 
แค่ผ่
D 
านมา
C#m 
เจอ 
 
จา
Bm 
กนี้เธอควรกลับไ
E 
 
บอกจริงจริงว่า
A 
ฉันไม่อยากทำ
E/G# 
ตัวไม่ดี
 
และ
F#m 
ฉันไม่อยากเป็น
E 
คนไม่ดี
 
ทุกอ
D 
ย่างลว
C#m 
งตา
 
อย่
Bm 
าคิดไปเกินกว่า
E 
นี้ 
 
อย่าทำอีกเ
D 
ลย

INSTRU | A | E |

 
อา
A 
รมณ์ที่เราเผลอใจมัน
F#m 
เป็นอะไรแค่ข้ามคืน
 
ฉัน
C#m 
แค่เป็นคนอื่นอื่นที่เ
D 
ธอว่าน่าพอใ
E 
 
บาง
A 
ทีถ้าเธอหันไป 
 
ทำ
F#m 
ดีกับเขาให้เพียงพอ
 
รักแ
D 
ท้ที่เธอเฝ้ารอ 
 
มัน
E 
คงไม่ใช่คนไกล

( *, ** )

C#m 
ชีวิตดำเนินต่
Bm 
อไป 
 
เธ
C#m 
อรู้ต้องทำเช่นไ
D 
 
ส่ว
C#m 
นฉันก็คงต้อง
Bm 
อยู่แบบเดิมอย่า
E 
งนี้ 
 
เข้าใจใช่ไหม

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m | G |

 
ว่า
C 
ฉันไม่อาจมีใ
G/B 
จให้เธอ
 
เป็น
Am 
แค่คนอื่นคนไ
G 
กลของเธอ
 
แค่ผ่
F 
านมาเจอ 
 
จา
G 
กนี้เธอควรกลับไป

 
บอกจริงจริงว่า
C 
ฉันไม่อยากทำ
G/B 
ตัวไม่ดี
 
แล
Am 
ะฉันไม่อยากเป็น
G 
คนไม่ดี
 
ทุกอ
F 
ย่างลว
Em 
งตา
 
อย่
Dm 
าคิดไปเกินกว่
G 
านี้ 
 
อย่าทำอีกเลย

INSTRU | Am G | Dm Em |

 
อย่
Dm 
าคิดไปเกินกว่
G 
านี้ 
 
อย่าทำอี
C 
กเลย

เนื้อเพลง
ความจริงที่เธอต้องฟังความจริงที่เธอแกล้งลืมมัน
ถึงฉันยังใจสั่นสั่นแต่คงต้องพูดมันไป
เธอมีอีกคนที่ดีเธอมีอีกคนที่จริงจัง
ถึงแม้ไม่อยากรับฟังจงฟังและควรทำใจ

ว่าฉันไม่อาจมีใจให้เธอ
เป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอ
แค่ผ่านมาเจอจากนี้เธอควรกลับไป
บอกจริงจริงว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดี
และฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดี
ทุกอย่างลวงตา
อย่าคิดไปเกินกว่านี้อย่าทำอีกเลย

อารมณ์ที่เราเผลอใจมันเป็นอะไรแค่ข้ามคืน
ฉันแค่เป็นคนอื่นอื่นที่เธอว่าน่าพอใจ
บางทีถ้าเธอหันไปทำดีกับเขาให้เพียงพอ
รักแท้ที่เธอเฝ้ารอมันคงไม่ใช่คนไกล

แต่ฉันไม่อาจมีใจให้เธอ
เป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอ
แค่ผ่านมาเจอจากนี้เธอควรกลับไป
บอกจริงจริงว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดี
และฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดี
ทุกอย่างลวงตา
อย่าคิดไปเกินกว่านี้อย่าทำอีกเลย

ชีวิตดำเนินต่อไปเธอรู้ต้องทำเช่นไร
ส่วนฉันก็คงต้องอยู่แบบเดิมอย่างนี้เข้าใจใช่ไหม

ว่าฉันไม่อาจมีใจให้เธอ
เป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอ
แค่ผ่านมาเจอจากนี้เธอควรกลับไป
บอกจริงจริงว่าฉันไม่อยากทำตัวไม่ดี
และฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดี
ทุกอย่างลวงตา
อย่าคิดไปเกินกว่านี้อย่าทำอีกเลย
อย่าคิดไปเกินกว่านี้อย่าทำอีกเลย
Digital Download *123 1044561 3
วงซี๊ดด ZEED – จากคนอื่นคนไกล Feat. เพลง ณัฎฐกฤตา
คำร้อง สีห์ ธาราสด
ทำนอง BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง วงซี๊ดด
คอร์ดเพลง จากคนอื่นคนไกล - วงซี๊ดด Feat เพลง ณัฏฐกฤตา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend