คอร์ดเพลง กระท่อมกัญชา – มาลีฮวนน่า

  
Text   

INTRO | G | G Em | Am | Em | D |
INSTRU | G Em | Am | Em | D | G D |

 
แดน
.. 
 
นี้มีต้
Em 
นกัญชา
Am 
 
ปกคลุม
แน่นหนา
Em 
 ใบกัญชา
Bm 
ป่านนี้สะพรั่ง
 
เวียงวังทอง
Am 
 ก็รอง
กระท่อมพังๆ
Am 
 
ดีกว่า
Em 
เวียงราชวัง
 ไม่หวังจะแรมไกล

 
ฟัง
.. 
 
เสียงไฟไ
Em 
หม้บ้องกัญชา
Am 
 
ช่างชวน
สุขา
Em 
 
 
เป็นเพลงพา
 กล่อมขวัญเราให้
 
ฟังเพลินดี
Am 
ดังปี่
พระอภัย
Am 
 
มือป้อง
Em 
จากบ้องคู่ใจ
 
จะเป็นหรือตาย
ไม่ห่วงกังวล
Em 

 
* เวียง
วังทองหรือจะมาสู้
Em 
 
กระท่อมฉันอยู่
Bm 
พธูไม่หวังสักคน
 
มีกัญชา
Am 
สุขกว่า
มีคู่กมล
Am 
 
ถึงหากฉันจนก็ยังสุขล้นไม่หวังใด.
Bm 
 
ปอง

 
** มอง
เห็นไฟไ
Em 
หม้ 
 
บ้องเป็นควัน
Am 
 
ดังหนึ่ง
เมฆสวรรค์
Em 
 
มีตะเกียง
ดังเหมือนจันทร์
ส่อง
 
ยามจะนอน
Am 
ก่ายกอด
ประคอง
Am 
 
มีคู่สุ
Em 
ดรักคือบ้อง
 
 
ชวนให้ฉันปอง
คือบ้องกัญ
Em 
ชา

INSTRU | G Em | Am D | Em D | G |
INSTRU | Am D | Am D | G D | Em |

( * ) ( ** )

INSTRU | Am | G | Am | G |

 
อัน
Am 
ว่าเหล้า นั้น เอาให้ตาย
Em 
 
แต่ กัญชา
นั้นช้าก่อน
 
ถ้าโหมท่อมกูห
ามเอง
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง กระท่อมกัญชา – มาลีฮวนน่า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend