คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน – เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน - เสถียร ทำมือ
คอร์ด

INTRO | Am | Em | Am | D |

 
ไม่รู้ว่าอ
Am 
ะไรทำให้เราทะเลา
Em 
ะกัน
 
แต่แล้
Am 
วมันทำให้เ
D 
ธอเดินจา
G 
กไป
 
ชีวิ
Em 
ตเคยใช้ด้วยกัน 
 
 
Bm 
ก็ไม่ได้ใช้
 
บา
Am 
งอย่างมันหายไป
C 
..เธอละเ
D 
ป็นยังไงบ้า
G 
งเธอ

B7 
ส่วนฉันก็เดิมๆ 
 
อย่
Em 
างที่เธอเค
C 
ยรัก
 
เปลี่ย
B7 
นไปคือเหงามาก ๆ เมื่อขา
Em 
ดเธอ
Am 
ถามใจทุกครั้ง 
 
ก็
G 
ยังรักเธ
Em 
อเสมอ
 
แล้วเ
C 
ธอ 
 
เป็นเหมือนกันไ
D 
หม

 
มีสักนาทีไ
G 
หมที่
Bm 
เธอคิดถึ
Em 
งฉัน
 
เวลาที่ตร
C 
งนั้นเคยมี
D 
ฉันอยู่ใก
G 
ล้ๆ
 
เธ
Em 
อมีคนอื่นหรื
C 
ยัง 
 
หรือ
D 
ยังรักฉันอ
Em 
ยู่ไหม
 
เธอผ่
C 
านแต่ละวันยั
Am 
งไง.
C 
.. 
 
อยาก
D 
รู้

 
มีสักนาทีไ
G 
หมที่
Bm 
เธอคิดถึ
Em 
งฉัน
 
เวลานาทีขอ
C 
งฉัน 
 
 
D 
คิดถึงเธอ
G 
อยู่
 
ถ้ายังรั
Em 
กกัน 
 
ช่วยบอกให้ฉั
Bm 
นรู้
 
จะได้เก็บทุกน
Am 
าที
 
จาก
D 
นี้ดูแลเธอให้ดีกว่
G 
าเดิม

 
ถ้ายังรั
Em 
กกัน 
 
ช่วยบอกให้ฉั
Bm 
นรู้
 
จะได้เก็บทุกน
Am 
าที 
 
 
D 
 
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่
G 
าเดิม…เนื้อเพลง
ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราทะเลาะกัน
แต่แล้วมันทำให้เธอเดินจากไป
ชีวิตเคยใช้ด้วยกัน ก็ไม่ได้ใช้
บางอย่างมันหายไป
เธอละเป็นยังไงบ้างละเธอ

ส่วนฉันก็เดิมๆ อย่างที่เธอเคยรัก
เปลี่ยนไปคือเหงามาก ๆ เมื่อขาดเธอ
ถามใจทุกครั้ง ก็ยังรักเธอเสมอ
แล้วเธอ เป็นเหมือนกันไหม

มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน
เวลาที่ตรงนั้นเคยมีฉันอยู่ใกล้ๆ
เธอมีคนอื่นหรือยัง หรือยังรักฉันอยู่ไหม
เธอผ่านแต่ละวันยังไง อยากรู้

มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน
เวลานาทีของฉัน คิดถึงเธออยู่
ถ้ายังรักกัน ช่วยบอกให้ฉันรู้
จะได้เก็บทุกนาที
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่าเดิม

ถ้ายังรักกัน ช่วยบอกให้ฉันรู้
จะได้เก็บทุกนาที
จากนี้ดูแลเธอให้ดีกว่าเดิม
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด “มีสักนาทีไหมที่เธอคิดถึงฉัน”
Demo เพลงใหม่จาก เสถียร ทำมือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend