หน้าแรก » DOSE » คอร์ดเพลง ชะตาขาด – DOSE feat. MVL

คอร์ดเพลง ชะตาขาด – DOSE feat. MVL

คอร์ดเพลง ชะตาขาด – DOSE

DOSE

คอร์ดเพลง ชะตาขาด

ศิลปิน : DOSE

Feat : MVL

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง ชะตาขาด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ชะตาขาด feat. MVL - DOSE
คอร์ด

Tune to Eb

Am 
คิดว่าคงไม่เป็นอะไร 
 
คง
Dm 
คล้ายอะไรที่ผ่า
นมา
Am 
คิดว่าใจฉันชินและชา 
 
ควา
Dm 
มรักเข้ามาต้องพ้
นไป
Am 
มันไม่มีสักทีจีรัง 
 
หมด
Dm 
หวังไป
จน 
 
ไม่ส
นใจ
 
สุดท้ายก็เหมือ
นเดิม
 

 
* จบแ
ล้ว 
 
ไม่เ
G/B 
หลืออะไรสักอ
Am 
ย่าง
 
ไม่เห
ลือแม้รอยจางจ
าง 
 
ภาพ
Em 
ความห
Am 
ลัง
 
เธ
Dm 
อฝังมันลงพื้น
ดิน
 
เธอเหยียบ
ซ้ำ 
 
ตอ
G/B 
กย้ำให้รู้ควา
Am 
มจริง
 
ว่า
รักพ่ายแพ้ทุก
สิ่ง 
 
เมื่
Em 
อเธอ 
 
 
Am 
ทิ้ง
 
Dm 
ห้ฉันตายด้วยความจ
ริง
 
ว่าเธอไม่รักกัน
 

INSTRU | Am Em | Dm G | Am Em | Dm G |

Am 
ทำเท่าไรไม่เค
Em 
ยจะพอ 
 
เริ่
Dm 
มท้อและเริ่มจะถอ
ดใจ
 
กี่
Am 
ครั้งไม่รู้ที่
Em 
ทุ่มลงไป 
 
สุด
Dm 
ท้ายลงเอยที่ร้า
งลา
Am 
คิดว่าครั้ง
Em 
นี้คงจะดี 
 
วั
Dm 
นนี้กลับ
มี 
 
น้ำ
ตา
 
กลับมาเจ็บเหมือนเ
ดิม

( * )

 
เหมือนนิ
Am 
ทานหลอกเด็กให้อดทน
 
ให้เชื่อว่าสักวัน
Em 
หนึ่งจะเจอรักแท้สักคน
 
สุดท้ายที่สุดไ
Dm 
ม่มี 
 
สุดท้ายก็เจ็บทุกที
 
หัวใจกระเด็นกระ
Em 
ดอน 
 
ต้องแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี

 
รักก็เหมือน
Am 
เดิมไม่เพิ่มเติม it’s all the same
 
จะเป็นทั้งคนบอ
Em 
กรักและคนบอกเลิก
 
in the same game ที่สุดจะฉุดจ
Dm 
ะรั้ง
 
จนคลุ้มจนคลั่งอเนจอนาถ
 
 
สุดท้ายก็ say goodb
ye
 
ความรักของเราชะตาขาด
 

( * )

OUTRO | C G/B | Bb A |
OUTRO | Dm Dm7M/C# | C G |
OUTRO | Am Am7M/G# | G D7 | F | G |
OUTRO ( 2 Times )
OUTRO | C |เนื้อเพลง
คิดว่าคงไม่เป็นอะไร คงคล้ายอะไรที่ผ่านมา
คิดว่าใจฉันชินและชา ความรักเข้ามาต้องพ้นไป
มันไม่มีสักทีจีรัง หมดหวังไปจน ไม่สนใจ
สุดท้ายก็เหมือนเดิม

* จบแล้ว ไม่เหลืออะไรสักอย่าง
ไม่เหลือแม้รอยจางจาง ภาพความหลัง
เธอฝังมันลงพื้นดิน
เธอเหยียบ ตอกย้ำให้รู้ความจริง
ว่ารักพ่ายแพ้ทุกสิ่ง เมื่อเธอ ทิ้ง
ให้ฉันตายด้วยความจริง
ว่าเธอไม่รักกัน

( ดนตรี )

ทำเท่าไรไม่เคยจะพอ เริ่มท้อและเริ่มจะถอดใจ
กี่ครั้งไม่รู้ที่ทุ่มลงไป สุดท้ายลงเอยที่ร้างลา
คิดว่าครั้งนี้คงจะดี วันนี้กลับมี น้ำตา
กลับมาเจ็บเหมือนเดิม

( * )

เหมือนนิทานหลอกเด็กให้อดทน
ให้เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะเจอรักแท้สักคน
สุดท้ายที่สุดไม่มี สุดท้ายก็เจ็บทุกที
หัวใจกระเด็นกระดอน ต้องแตกละเอียดไม่มีชิ้นดี

รักก็เหมือนเดิมไม่เพิ่มเติม it’s all the same
จะเป็นทั้งคนบอกรักและคนบอกเลิก
in the same game ที่สุดจะฉุดจะรั้ง
จนคลุ้มจนคลั่งอเนจอนาถ
สุดท้ายก็ say goodbye
ความรักของเราชะตาขาด

( * )

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
Vocal – Rin อริญชย์ ภาณุเวศย์
Guitar – Tan อติชาต ลี
Bass – Bas ศรันย์ ยิ่งเจริญ
Drum – Lyu สาริกข์ หลิวอุดมสินชัย

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา