คอร์ดเพลง ช่วยฉันที อ้อย กะท้อน

  
Text   
คอร์ดเพลง ช่วยฉันที อ้อย กะท้อน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : อ้อย กะท้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : A,C#m,D,E,F#m,Bm


INTRO | A | C#m | Bm | E |
INTRO | A | C#m | Bm | Dm E |

A 
  ตั้งแต่วันที่
C#m 
ฉันเป็นเด็ก
D 
  ตัวเล็กๆและเติบโ
A 
ตเรื่อยมา
D 
  ชี้ให้ฉันไปทางซ้
A 
ายทางขวาฉันก็
Bm 
ไป
E 

A 
  และมันเป็นอย่าง
C#m 
นี้เรื่อยมา
D 
  เป็นไปตามความต้อ
A 
งการ
D 
  เป็นอย่างนี้มาแ
A 
สนนานนานเท่า
Bm 
ใด
E 

 
ฉันไม่อาจจ
F#m 
ะรู้ตัว 
 
ของ
C#m 
ฉันเอง
D 
 
ว่าฉันเป็นใคร
A 
ฉัน
 
ฉันไม่อาจจะ
F#m 
รู้ตัว 
 
และ
C#m 
ไม่แน่ใจ
D 
 
ว่าจะไปทางไ
E 
หน

A 
  หากถึงวันที่
C#m 
ฉันเติบโต
D 
  ตอนฉันเป็นผู้ใ
A 
หญ่
D 
  ถึงตอนนั้นแล้ว
A 
จะมีใครคอยชี้
Bm 
ทาง
E 

A 
  มีคำถามกับ
C#m 
ฉันมากมาย
D 
  ในสายตาของค
A 
นอื่น
D 
  ว่าทำไมไม่ใ
A 
ห้ฉันยืนด้วยตัว
Bm 
เอง
E 

 
ฉันไม่อาจจ
F#m 
ะรู้ตัว 
 
ของ
C#m 
ฉันเอง
D 
 
ว่าฉันเป็นใคร
A 
ฉัน
 
ฉันไม่อาจจะ
F#m 
รู้ตัว 
 
และ
C#m 
ไม่แน่ใจ
D 
 
ว่าจะไปทางไ
E 
หน 
 
ช่วยฉันที

INSTRU | A | C#m | D | A |
INSTRU | D | A | Bm | E |

 
ฉันไม่อาจจ
F#m 
ะรู้ตัว 
 
ของ
C#m 
ฉันเอง
D 
 
ว่าฉันเป็นใคร
A 
ฉัน
 
ฉันไม่อาจจะ
F#m 
รู้ตัว 
 
และ
C#m 
ไม่แน่ใจ
D 
 
ว่าจะไปทางไ
E 
หน

 
เพราะคอยมี
D 
คนชี้ทางให้เดิ
E 
นอยู่
 
มีคนค
D 
อยจูงมือฉันไ
A 
 
และเมื่อขาด
F#m 
คนนั้นแล้ว
 
ฉันจะ
C#m 
เป็นเช่นไร
 
จะ
D 
ทำยังไงช่วยฉัน
E 
ที

 
ฉันไม่อาจจ
F#m 
ะรู้ตัว 
 
ของ
C#m 
ฉันเอง
D 
 
ว่าฉันเป็นใคร
A 
ฉัน
 
ฉันไม่อาจจะ
F#m 
รู้ตัว 
 
และ
C#m 
ไม่แน่ใจ
D 
 
ว่าจะไปทางไ
E 
หน

 
ช่วยฉัน
A 
ที 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
E 
 
ช่วยฉัน
A 
ที 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
E 
 
ช่วยฉัน
A 
ที 
 
 
C#m 
 
Bm 
 
E 
 
ช่วยฉัน
A 
ที..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ช่วยฉันที


ตั้งแต่วันที่ฉันเป็นเด็ก
ตัวเล็กๆและเติบโตเรื่อยมา
ชี้ให้ฉันไปทางซ้ายทางขวาฉันก็ไป

และมันเป็นอย่างนี้เรื่อยมา
เป็นไปตามความต้องการ
เป็นอย่างนี้มาแสนนานนานเท่าใด

ฉันไม่อาจจะรู้ตัว ของฉันเอง
ว่าฉันเป็นใครฉัน
ฉันไม่อาจจะรู้ตัว และไม่แน่ใจ
ว่าจะไปทางไหน

หากถึงวันที่ฉันเติบโต
ตอนฉันเป็นผู้ใหญ่
ถึงตอนนั้นแล้วจะมีใครคอยชี้ทาง

มีคำถามกับฉันมากมาย
ในสายตาของคนอื่น
ว่าทำไมไม่ให้ฉันยืนด้วยตัวเอง

ฉันไม่อาจจะรู้ตัว ของฉันเอง
ว่าฉันเป็นใครฉัน
ฉันไม่อาจจะรู้ตัว และไม่แน่ใจ
ว่าจะไปทางไหน ช่วยฉันที

( ดนตรี )

ฉันไม่อาจจะรู้ตัว ของฉันเอง
ว่าฉันเป็นใครฉัน
ฉันไม่อาจจะรู้ตัว และไม่แน่ใจ
ว่าจะไปทางไหน

เพราะคอยมีคนชี้ทางให้เดินอยู่
มีคนคอยจูงมือฉันไป
และเมื่อขาดคนนั้นแล้ว
ฉันจะเป็นเช่นไร
จะทำยังไงช่วยฉันที

ฉันไม่อาจจะรู้ตัว ของฉันเอง
ว่าฉันเป็นใครฉัน
ฉันไม่อาจจะรู้ตัว และไม่แน่ใจ
ว่าจะไปทางไหน

ช่วยฉันที
ช่วยฉันที
ช่วยฉันที
ช่วยฉันที..

มิวสิควิดีโอ ช่วยฉันที อ้อย กะท้อน

เพลง : ช่วยฉันที
ศิลปิน : อ้อย กะท้อน
ติดต่อ รถไฟดนตรี โทร. 02-3186566
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend