คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ – อารยัน

  
Text   

คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ

อารยัน

คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ

ศิลปิน อารยัน

แนวเพลง #สตริง

อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อารยัน - 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ (หมื่นไลค์)
คอร์ด

INTRO | D | G | Bm | A | ( 2 Times )

 
อยา
D 
กโพสต์ทุกวันว่าฉันรักเธอ
G 
ฝันอยากจะเจอตัวเป็
D 
นๆ
 
D 
ะห้าพันไลค์หรือหมื่นคอมเมนท์
 
ก็ไม่เ
G 
ห็นสำคัญมา
A 
กมาย

 
* ส่
D 
องดูเธอมานานนักหนา
 
โอ้แม่นา
G 
งฟ้าหน้าโปรไ
D 
ฟล์
 
ตั
Em 
วจริงจะดีหรื
A 
อร้ายรับได้ใช่ปั
D 
ญหา

 
** จะหมื่นพั
G 
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
D 
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
G 
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
D 
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
G 
กเจออยากพบอยากคุยส
D 
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
A 
ว่า
 
รักเรามาจากออนไลน์
 

INSTRU | D | G | Bm | A |

 
อยา
D 
กรู้ว่าเธอโสดจริงหรือหลอก
 
เห็นเค
G 
ยบอกว่าไม่มีคนเข้
D 
าใจ
 
เธ
D 
อเลือกเกินไปหรือไม่มีใครสน
 
หรื
G 
อกลัวเจอคนไม่จริ
A 
งใจ

( *, ** )

D 
…เพีย
Em 
งคุยผ่านตัวอักษร 
 
แล้วมองรู
D 
ปถ่าย
 
ช่วยออ
Em 
กมาจากโลกออ
C 
นไลน์ได้พบส
A 
บตา

INSTRU | D | G | Em A |

D 
…เพีย
Em 
งคุยผ่านตัวอักษร 
 
แล้วมองรู
D 
ปถ่าย
 
ช่วยออ
Em 
กมาจากโลกออ
C 
นไลน์ได้พบส
A 
บตา

 
จะหมื่นพั
G 
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
D 
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
G 
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
D 
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
G 
กเจออยากพบอยากคุยส
D 
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
A 
ว่า
 
รักเรามาจากออ
D 
นไลน์
A 

 
จะหมื่นพั
G 
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
D 
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
G 
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
D 
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
G 
กเจออยากพบอยากคุยส
D 
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
A 
ว่า
 
รักเรามาจากออ
D 
นไลน์

 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้
A 
รู้ว่า
 
รักเรามาจากออ
D 
นไลน์

OUTRO | D | D |

เนื้อเพลง
อยากโพสต์ทุกวันว่าฉันรักเธอ
ฝันอยากจะเจอตัวเป็นๆ
จะห้าพันไลค์หรือหมื่นคอมเมนท์
ก็ไม่เห็นสำคัญมากมาย

* ส่องดูเธอมานานนักหนา
โอ้แม่นางฟ้าหน้าโปรไฟล์
ตัวจริงจะดีหรือร้ายรับได้ใช่ปัญหา

** จะหมื่นพันไลค์ ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
ไม่เท่าหนึ่งใจและรักที่เธอให้มา
พอเธอบอกเหงา ฉันเองก็เหงาไม่แพ้เธอ
ต่างโสดอยากเจออยากพบอยากคุยสบตา
อยากให้คนบนโลกใบนี้ได้รู้ว่า
รักเรามาจากออนไลน์

( ดนตรี )

อยากรู้ว่าเธอโสดจริงหรือหลอก
เห็นเคยบอกว่าไม่มีคนเข้าใจ
เธอเลือกเกินไปหรือไม่มีใครสน
หรือกลัวเจอคนไม่จริงใจ
ส่องดูเธอมานานนักหนา
โอ้แม่นางฟ้าหน้าโปรไฟล์
ตัวจริงจะดีหรือร้ายรับได้ใช่ปัญหา

( *, ** )

เพียงคุยผ่านตัวอักษรแล้วมองรูปถ่าย
ช่วยออกมาจากโลกออนไลน์ได้พบสบตา

( ดนตรี )

เพียงคุยผ่านตัวอักษรแล้วมองรูปถ่าย
ช่วยออกมาจากโลกออนไลน์ได้พบสบตา

( **, ** )

อยากให้คนบนโลกใบนี้ได้รู้ว่า
รักเรามาจากออนไลน์
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
(หนึ่งหมื่นไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ)
10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ – อารยัน (ARYAN)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend