คอร์ดเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง เบิร์ด ธงไชย

  
Text   
คอร์ดเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง เบิร์ด ธงไชย

ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย
เนื้อร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค


Tune to Eb
INTRO | A E/G# | D/F# F E |
INTRO | A E/G# | D/F# |

A 
เคยมีเธอเท่
E/G# 
านั้น
 
ที่เป็น
F#m 
คนที่ฟังเพลง
D 
ฉันตลอด
A 
เธอจะฟังแล
E/G# 
ะยิ้มและมีน้ำ
D 
ตา

A 
เธอจะคอยบอ
E/G# 
กฉัน
 
ว่าตรงไ
F#m 
หนที่กินใจมา
D 
กที่สุด
A 
เธอจะคอยจ
E/G# 
ะรอจะฟังเรื่อย
D 
มา

Bm 
  แต่เมื่อ
E/G# 
วันเวลาเปลี่ยน
A 
ผันไม่เหมือนวันเก่า
 
  
Bm 
ไม่มีเรา 
 
 
C#m 
เมื่อเธอไปกับเ
D 
ขา
E 

 
และเพลง
A 
นี้ก็เป็นแค่
C#m 
เพียง
 
เป็นเพลงที่ไร้
F#m 
คนรอคอย
Em 
A 
 
ก็เห
D 
มือนแค่เสียงลอยล
E 
อย
 
ไม่มีความ
C#m 
หมาย
F#m 
 
อยาก
Bm 
ร้องแค่ให้เธอ
E 
ฟัง
 
ว่าเพลงเพ
C#m 
ลงนี้ 
 
มันดี
F#m 
พอไหม
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็รู้ 
 
เพลงนี้ไม่มีความห
E 
มาย
 
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง
 

INSTRU | A Asus4 | A Asus4

A 
ตัวเธอคงไ
E/G# 
ม่รู้ 
 
ว่าชี
F#m 
วิตจิตใจที่
D 
ฉันทุ่มเท
A 
มันกลายเป็นเศ
E/G# 
ษคำและตัวโน้ตธรร
D 
มดา
A 
เธอก็ได้แต่
E/G# 
ยิ้ม 
 
ได้แต่เ
F#m 
พียงชื่นชมรัก
D 
ษาน้ำใจ
A 
แล้วก็เดินจา
E/G# 
กไป 
 
ไม่ให้เสียก
D 
ริยา

Bm 
  แต่เมื่อ
E/G# 
วันเวลาเปลี่ยน
A 
ผันไม่เหมือนวันเก่า
 
  
Bm 
ไม่มีเรา 
 
 
C#m 
เมื่อเธอไปกับเ
D 
ขา
E 

 
และเพลง
A 
นี้ก็เป็นแค่
C#m 
เพียง
 
เป็นเพลงที่ไร้
F#m 
คนรอคอย
Em 
A 
 
ก็เห
D 
มือนแค่เสียงลอยล
E 
อย
 
ไม่มีความ
C#m 
หมาย
F#m 
 
อยาก
Bm 
ร้องแค่ให้เธอ
E 
ฟัง
 
ว่าเพลงเพ
C#m 
ลงนี้ 
 
มันดี
F#m 
พอไหม
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็รู้ 
 
เพลงนี้ไม่มีความห
E 
มาย
 
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง
 

INSTRU | Dm G | Cmaj7 | A/C# A | D D# | E |

 
และเพลง
A 
นี้ก็เป็นแค่
C#m 
เพียง
 
เป็นเพลงที่ไร้
F#m 
คนรอคอย
Em 
A 
 
ก็เห
D 
มือนแค่เสียงลอยล
E 
อย
 
ไม่มีความ
C#m 
หมาย
F#m 
 
อยาก
Bm 
ร้องแค่ให้เธอ
E 
ฟัง
 
ว่าเพลงเพ
C#m 
ลงนี้ 
 
มันดี
F#m 
พอไหม
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็รู้ 
 
เพลงนี้ไม่มีความห
E 
มาย
 
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง
 

INSTRU | A Asus4 | A Asus4 |

 
ไม่มีใค
A 
รฟัง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพลงที่ไม่มีใครฟัง


เคยมีเธอเท่านั้น
ที่เป็นคนที่ฟังเพลงฉันตลอด
เธอจะฟังและยิ้มและมีน้ำตา

เธอจะคอยบอกฉัน
ว่าตรงไหนที่กินใจมากที่สุด
เธอจะคอยจะรอจะฟังเรื่อยมา

แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันไม่เหมือนวันเก่า
ไม่มีเรา เมื่อเธอไปกับเขา

และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง
เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอย
ไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง
ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
แต่สุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง

( ดนตรี )

ตัวเธอคงไม่รู้ ว่าชีวิตจิตใจที่ฉันทุ่มเท
มันกลายเป็นเศษคำและตัวโน้ตธรรมดา
เธอก็ได้แต่ยิ้ม ได้แต่เพียงชื่นชมรักษาน้ำใจ
แล้วก็เดินจากไป ไม่ให้เสียกริยา

แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนผันไม่เหมือนวันเก่า
ไม่มีเรา เมื่อเธอไปกับเขา

และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง
เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอย
ไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง
ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
แต่สุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง

( ดนตรี )

และเพลงนี้ก็เป็นแค่เพียง
เป็นเพลงที่ไร้คนรอคอย
ก็เหมือนแค่เสียงลอยลอย
ไม่มีความหมาย
อยากร้องแค่ให้เธอฟัง
ว่าเพลงเพลงนี้ มันดีพอไหม
แต่สุดท้ายก็รู้ เพลงนี้ไม่มีความหมาย
เป็นเพลงที่ไม่มีใครฟัง

( ดนตรี )

ไม่มีใครฟัง…

มิวสิควิดีโอ เพลงที่ไม่มีใครฟัง เบิร์ด ธงไชย

เพลง : เพลงที่ไม่มีใครฟัง
ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
FB & IG : @birdthongchai
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend