คอร์ดเพลง สารภาพ – PLAYGROUND

  
Text   

คอร์ดเพลง สารภาพ
ศิลปิน PLAYGROUND
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง สารภาพ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm Em | Am | ( 2 Times )

Bm 
..ทุกครา
Em 
วที่ฉันได้กลับมา
Am 
..ล้มตัวล
D 
งนอนในห้อ
Bm 
งนี้
 
ภาพเดิม
Em 
ๆ ที่เราเคยมี มันก็
Am 
ย้อนกลับมา
Bm 
..ตั้งแ
Em 
ต่วันที่เราจากกัน
Am 
..ฉันไม่เคยบอ
D 
กเธอเลยสักครั้ง
Bm 
..ความในใ
Em 
จที่เธอควรได้ฟัง
 
แต่มันค
Am 
งสายไปใช่ไหม

C 
ฉันเอ
Bm 
ง ก็ไม่มี Time Machine
 
to come b
Am 
ack to our scene
 
j
G 
ust once in my life
C 
..ทำได้เพีย
Bm 
งแค่พูดในใจ
 
เธออยู่ตร
Am 
งนั้นเป็นอย่างไร
 
D 
บายดีใช่ไหมเธอ

 
* ส
G 
ารภาพจริงๆ 
 
ว่ายั
Em 
งคิดถึง
 
ทุกช่วงเวลาเหล่
Am 
านั้นมันดีจริงๆ
 
ที่ได้
D 
มีเธออยู่ข้างกัน
 
และ
Bm 
แม้หาก 
 
ไม่มีโอกาสอี
Em 
กครั้ง
 
ฉันพร้อมยินดีเก็บ
Am 
เรื่องของเราเอาไว้
 
ในใ
D 
จคนเดียวต่อไปจนตราบชั่วชีวิต

INSTRU | Bm Em | Am D |
INSTRU | Bm Em | Am |

Bm 
..อยากเข้
Em 
าไปใกล้เธอกว่
Am 
านั้น
 
แต่ฉั
D 
นก็มีสิทธิเพียงเท่านี้
Bm 
เพราะว่าฉันนั้
Em 
นรู้ตัวดี 
 
ไม่ควรใ
Am 
ห้ใครลำบากใจ

Bm 
..เคยพิ
Em 
มข้อความเตรียมเอ
Am 
าไว้
 
ว่าฉั
D 
นคิดกับเธอเช่นไร
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายความกลัวบอ
Em 
กฉันให้ลบมันไป
 
เลยไม่
Am 
เคยกดส่งไป
 
และ  
C 
ฉันเอ
Bm 
ง ก็ไม่มี Time Machine
 
to come b
Am 
ack to our scene
 
j
G 
ust once in my life
C 
..และแม้ตรงนั้นเธ
Bm 
อเป็นเช่นไร
 
แค่อยากให้
Am 
เธอรู้เอาไว้
 
ตรง
D 
นี้ยังเป็นเหมือนเดิม

( * )

INSTRU | Bm Em | Am D |
INSTRU | Bm Em | Am |

C 
ฉันเอง 
 
กว่
Bm 
าจะรู้ตัวเมื่อสายไป
 
ที่ป
Am 
ล่อยคนดีอย่างเธอให้หลุดมื
G 
อไป
C 
ถ้าเธอ 
 
Bm 
ด้ฟังข้อความนี้เมื่อไร
 
หาก
Am 
เธอคิดถึงกัน 
 
เธอกลับ
D 
มาได้เสมอเลย
E 
นะ

 
A 
ารภาพจริงๆ 
 
ว่ายั
F#m 
งคิดถึง
 
ทุกช่วงเวลาเหล่
Bm 
านั้นมันดีจริงๆ
 
ที่ได้
E 
มีเธออยู่ข้างกัน
 
และ
C#m 
แม้หากไม่มีโอกาสอี
F#m 
กครั้ง
 
ฉันพร้อมยินดีเก็บเ
Bm 
รื่องของเราเอาไว้
 
ใน
C#m 
ใจคนเดียวต่อไป
 
เก็บเ
D 
รื่องของเราเอาไ
E 
ว้ 
 
จนตราบชั่วชีวิต

OUTRO | C#m F#m | Bm E |
OUTRO | C#m F#m | Bm | E |

เนื้อเพลง สารภาพ
ทุกคราวที่ฉันได้กลับมา ล้มตัวลงนอนในห้องนี้
ภาพเดิมๆที่เราเคยมี มันก็ย้อนกลับมา
ตั้งแต่วันที่เราจากกัน ฉันไม่เคยบอกเธอเลยสักครั้ง
ความในใจที่เธอควรได้ฟัง แต่มันคงสายไปใช่ไหม
ฉันเอง ก็ไม่มี Time Machine
to come back to our scene
just once in my life
ทำได้เพียงแค่พูดในใจ
เธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร
สบายดีใช่ไหมเธอ

สารภาพจริงๆว่ายังคิดถึง
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นมันดีจริงๆ
ที่ได้มีเธออยู่ข้างกัน
และแม้หากไม่มีโอกาสอีกครั้ง
ฉันพร้อมยินดีเก็บเรื่องของเราเอาไว้
ในใจคนเดียวต่อไปจนตราบชั่วชีวิต

อยากเข้าไปใกล้เธอกว่านั้น
แต่ฉันก็มีสิทธิเพียงเท่านี้
เพราะว่าฉันนั้นรู้ตัวดี ไม่ควรให้ใครลำบากใจ
เคยพิมข้อความเตรียมเอาไว้
ว่าฉันคิดกับเธอเช่นไร
แต่สุดท้ายความกลัวบอกฉันให้ลบมันไป
เลยไม่เคยกดส่งไป
และ ฉันเอง ก็ไม่มี Time Machine
to come back to our scene
just once in my life
และแม้ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร
แค่อยากให้เธอรู้เอาไว้
ตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิม

สารภาพจริงๆว่ายังคิดถึง
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นมันดีจริงๆ
ที่ได้มีเธออยู่ข้างกัน
และแม้หากไม่มีโอกาสอีกครั้ง
ฉันพร้อมยินดีเก็บเรื่องของเราเอาไว้
ในใจคนเดียวต่อไปจนตราบชั่วชีวิต

ฉันเอง กว่าจะรู้ตัวเมื่อสายไป
ที่ปล่อยคนดีอย่างเธอให้หลุดมือไป
ถ้าเธอ ได้ฟังข้อความนี้เมื่อไร
หากเธอคิดถึงกัน เธอกลับมาได้เสมอเลยนะ

สารภาพจริงๆว่ายังคิดถึง
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นมันดีจริงๆ
ที่ได้มีเธออยู่ข้างกัน
และแม้หากไม่มีโอกาสอีกครั้ง
ฉันพร้อมยินดีเก็บเรื่องของเราเอาไว้
ในใจคนเดียวต่อไป
เก็บเรื่องของเราเอาไว้
จนตราบชั่วชีวิต
เพลง สารภาพ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน PLAYGROUND
เนื้อร้อง กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง Playground
?ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583
คอร์ดเพลง สารภาพ - PLAYGROUND
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend