คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา – เดือน มีนา

  
Text   

คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา
ศิลปิน เดือน มีนา
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G |

 
ไม่ต้องถ
C 
ามอะไรให้มันมากมาย
 
ไม่ต้องแ
Em 
หลงว่าเธอนั้นก็เสียใจ
 
ในเมื่อเ
F 
ธอกำลังจะไ
G 
ปจากฉันในตอ
C 
นนี้
 
แหลงมา
F 
ว่าเธอนั้นห่วงใ
G 
ย 
 
แต่ก็
Em 
ยังทิ้งไปอยู่
Am 
ดี
 
แล้วมาแ
Dm 
สร้งทำเป็นหวัง
F 
ดีทำอย่างนี้ทำ
G 
ไม

 
* ไม่ต้อง
C 
หาเหตุผลมาสาธยาย
 
คนถูก
Em 
ทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
 
ไม่ได้
F 
มีความสุขเหมือนเ
G 
ธอที่เป็นอยู่ในตอ
C 
นนี้
 
อยากจะไ
F 
ปก็ไปได้เ
G 
ลยไม่ต้องแ
Em 
หลงให้มันดู
Am 
ดี
 
เธอจะ
Dm 
แคร์ทำไมรีบไ
Em 
ปเสียที
 
ถ้าเ
Dm 
ธอไม่รักก็ป
Em 
ล่อยฉันที
 
อย่
Dm 
าทําพันนี้ 
 
G 
ด้หม้าย

 
ถ้าไม่
C 
รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
 
ที่ทำให้ใจของฉันนั้น
Em 
มันต้องเจ็บ
 
ทั้งที่เ
F 
ธอยืนกุมมือเ
G 
ขาแล้วแหลงม
C 
าไซร
G 
 
บอกว่า
C 
รักอย่างโน้นอย่างนี้
 
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
 
 
ทั้งที่เธอ
Em 
นั้นยังอยู่กั
Am 
บเขา
 
เขาสำ
Dm 
คัญส่วนฉันแก้เ
Em 
หงา
 
คน
Dm 
ที่ต้องเศร้า.
G 
.. 
 
คือคนถู
C 
กทิ้ง…

( *, ** )

INSTRU | C | Em | Dm G | C G |
INSTRU | C | Em Am | Dm Em | Dm G | G |

( *, ** )

 
เขาสำ
Dm 
คัญส่วนฉันแก้เ
Em 
หงา
 
Dm 
นที่ต้องเศร้
G 
า.. 
 
คือคนถู
C 
กทิ้ง…

เนื้อเพลง
ไม่ต้องถามอะไรให้มันมากมาย
ไม่ต้องแหลงว่าเธอนั้นก็เสียใจ
ในเมื่อเธอกำลังจะไปจากฉันในตอนนี้
แหลงมาว่าเธอนั้นห่วงใย แต่เธอยังทิ้งไปอยู่ดี
แล้วมาแสร้งทำเป็นหวังดีทำอย่างนี้ทำไม

ไม่ต้องหาเหตุผลมาสาธยาย
คนถูกทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
ไม่มีความสุขเหมือนเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้
อยากจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องแหลงให้มันดูดี
เธอจะแคร์ทำไมรีบไปเสียที
ถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยฉันที
อย่าทําพันนี้ได้หม้าย

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

( ดนตรี )

ไม่ต้องหาเหตุผลมาสาธยาย
คนถูกทิ้งคือคนที่กำลังใกล้ตาย
ไม่มีความสุขเหมือนเธอที่เป็นอยู่ในตอนนี้
อยากจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องแหลงให้มันดูดี
เธอจะแคร์ทำไมรีบไปเสียที
ถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยฉันที
อย่าทําพันนี้ได้หม้าย

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

( ดนตรี )

ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแหลงอะไร
ที่ทำให้ใจของฉันนั้นมันต้องเจ็บ
ทั้งที่เธอยืนกุมมือเขาแล้วแหลงมาไซร
บอกว่ารักอย่างโน้นอย่างนี้
มาเป็นห่วงฉันยังโน้นยังนี้
ทั้งที่เธอนั้นยังอยู่กับเขา
เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง

เขาสำคัญส่วนฉันแก้เหงา
คนที่ต้องเศร้า คือคนถูกทิ้ง
เพลง เขาสำคัญฉันแก้เหงา (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน เดือน มีนา
เดือน มีนา - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend