คอร์ดเพลง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ – PLAYGROUND

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ลืมฉันหรื
G 
อยัง 
 
คนรักที่ไม่ได้เรื่องของ
Em 
เธอ
 
โชคร้ายนะที่เธอต้องมาเ
C 
จอ 
 
กับคน
Bm 
อย่างฉัน
 
แค่อยา
Am 
กรู้ว่าวันนี้เธอสบายดีไ
D 
หม

 
ฉันก็เหมือ
G 
นเดิม 
 
ยังรักใครใหม่ไม่ลงสัก
Em 
ที
 
ยังชอบทำตัวงี่เง่าแบบ
C 
นี้ 
 
เลิกไปตั้งนา
Bm 
นแล้ว
 
ยัง move  
Am 
on 
 
เป็นวงกลมเหมือนเดิมอยู่เ
D 
ลย

 
ชีวิตใ
C 
หม่ของเธอ 
 
มันโอ
Bm 
เคหรือเปล่า
 
ส่วนชีวิต
Am 
ฉันมันก็ยังจมอยู่กับเรื่อ
G 
งของเรา
 
ฉัน
C 
รู้ว่าควรตัดใจ 
 
และ
Bm 
ลืมเรื่อง
Em 
เก่า
 
แต่
Am 
ฉันมันไม่ได้ความ 
 
มันก็ยังทำไม่ไ
D 
หว

 
ขอโทษที่
G 
ฉัน 
 
วันนี้มันยังดีพอไม่
Em 
ได้
 
ฉันรู้ว่าควรจะทำให้ง่
C 
าย 
 
เลิกไปทำ
Bm 
ตัววุ่นวาย
 
แต่สุด
Am 
ท้ายยังทำได้เพียงแค่ไม่ลื
D 
มเธอ

 
เธอเบื่อไ
G 
หม ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของ
Em 
เธอ
 
แต่ฉันดันบ้าบออยู่เส
C 
มอ 
 
ยังมีแต่
Bm 
เธอทั้ง
Em 
ใจ
 
จบไป
Am 
แล้วแต่ฉันยังฝืนเหมือนไม่ยอ
D 
มไป
 
อย่าโกรธ
Am 
ฉันเลยนะที่ฉันทำลง
D 
ไป
 
เพราะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
 

INSTRU | C | Bm | C | G |
INSTRU | Em | C | Am | D |

 
ชีวิตใ
C 
หม่ของเธอ 
 
มันโอ
Bm 
เคหรือเปล่า
 
ส่วนชีวิต
Am 
ฉันมันก็ยังจมอยู่กับเรื่อ
G 
งของเรา
 
ฉัน
C 
รู้ว่าควรตัดใจ 
 
และ
Bm 
ลืมเรื่อง
Em 
เก่า
 
แต่
Am 
ฉันมันไม่ได้ความ 
 
มันก็ยังทำไม่ไ
D 
หว

 
ขอโทษที่
G 
ฉัน 
 
วันนี้มันยังดีพอไม่
Em 
ได้
 
ฉันรู้ว่าควรจะทำให้ง่
C 
าย 
 
เลิกไปทำ
Bm 
ตัววุ่นวาย
 
แต่สุด
Am 
ท้ายยังทำได้เพียงแค่ไม่ลื
D 
มเธอ

 
เธอเบื่อไ
G 
หม ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของ
Em 
เธอ
 
แต่ฉันดันบ้าบออยู่เ
C 
สมอ 
 
ยังมีแต่
Bm 
เธอทั้ง
Em 
ใจ
 
จบไป
Am 
แล้วแต่ฉันยังฝืนเหมือนไม่ยอ
D 
มไป
 
อย่าโกรธ
Am 
ฉันเลยนะที่ฉันทำลง
D 
ไป
 
เพราะฉันคิดถึงเธอเหลื
G 
อเกิน..

 
ลืมฉันหรือ
G 
ยังคนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ


ลืมฉันหรือยัง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ
โชคร้ายนะที่เธอต้องมาเจอ กับคนอย่างฉัน
แค่อยากรู้ว่าวันนี้เธอสบายดีไหม

ฉันก็เหมือนเดิม ยังรักใครใหม่ไม่ลงสักที
ยังชอบทำตัวงี่เง่าแบบนี้ เลิกไปตั้งนานแล้ว
ยัง move on เป็นวงกลมเหมือนเดิมอยู่เลย

ชีวิตใหม่ของเธอ มันโอเคหรือเปล่า
ส่วนชีวิตฉันมันก็ยังจมอยู่กับเรื่องของเรา
ฉันรู้ว่าควรตัดใจ และลืมเรื่องเก่า
แต่ฉันมันไม่ได้ความ มันก็ยังทำไม่ไหว

ขอโทษที่ฉัน วันนี้มันยังดีพอไม่ได้
ฉันรู้ว่าควรจะทำให้ง่าย เลิกไปทำตัววุ่นวาย
แต่สุดท้ายยังทำได้เพียงแค่ไม่ลืมเธอ

เธอเบื่อไหม ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของเธอ
แต่ฉันดันบ้าบออยู่เสมอ ยังมีแต่เธอทั้งใจ
จบไปแล้วแต่ฉันยังฝืนเหมือนไม่ยอมไป
อย่าโกรธฉันเลยนะที่ฉันทำลงไป
เพราะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

( ดนตรี )

ชีวิตใหม่ของเธอ มันโอเคหรือเปล่า
ส่วนชีวิตฉันมันก็ยังจมอยู่กับเรื่องของเรา
ฉันรู้ว่าควรตัดใจ และลืมเรื่องเก่า
แต่ฉันมันไม่ได้ความ มันก็ยังทำไม่ไหว

ขอโทษที่ฉัน วันนี้มันยังดีพอไม่ได้
ฉันรู้ว่าควรจะทำให้ง่าย เลิกไปทำตัววุ่นวาย
แต่สุดท้ายยังทำได้เพียงแค่ไม่ลืมเธอ

เธอเบื่อไหม ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของเธอ
แต่ฉันดันบ้าบออยู่เสมอ ยังมีแต่เธอทั้งใจ
จบไปแล้วแต่ฉันยังฝืนเหมือนไม่ยอมไป
อย่าโกรธฉันเลยนะที่ฉันทำลงไป
เพราะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน..

ลืมฉันหรือยังคนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ…


รูปภาพคอร์ด คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ – PLAYGROUND

คอร์ดเพลง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ - PLAYGROUND

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : ตุลย์ เหมือนสร้อย
ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend