คอร์ดเพลง รักให้ตายเขาก็ไม่รัก พงศ์ วงพัทลุง

  
Text   
คอร์ดเพลง รักให้ตายเขาก็ไม่รัก ศิลปิน พงศ์ วงพัทลุง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Ab Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Ab | Bb | Ab | Bb |
INTRO | Ab | Bb | Ab | Bb |

 
เธอได้ยินหรือเ
Dm 
ปล่า
 
สิ่งที่
Gm 
ฉันบอกเธอเสมอด้วยการ
Dm 
กระทำ
 
ว่ามัน
Eb 
รักเธอสักแค่ไหน 
 
ไม่ใช่ด้ว
Dm 
ยคำ
 
แต่ทำ
F 
ทุกอย่าง.. 
 
ทุกอย่าง..

 
เขาได้ยินหรือ
Bb 
ไม่
 
สิ่งที่
Gm 
เธอบอกเขาด้วยใจและการ
Dm 
กระทำ
 
ว่าเธอ
Gm 
รักเขาสักแค่ไหนไม่ใช่
Dm 
ด้วยคำ
 
แต่
F 
ทำทุกอย่าง

 
แต่..
Eb 
คนไม่รัก 
 
ก็คือไม่รัก
 
จะรักให้
Dm 
ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
 
ไม่เคยจะ
Cm 
มองให้เห็นค่ามี 
 
แค่เพียงความ
Eb 
รักละล
F 
าย
 
แม่..
Bb 
น้ำแก้วหนึ่ง
 
ที่เทให้
Dm 
คนที่เดินหลงทาง 
 
กลางทะ
Gm 
เลทราย
 
นั้นมีความห
Eb 
มายมากม
F 
ายกว่า
Bb 
น้ำ..แก้วหนึ่ง
 
ที่เทลงใ
Dm 
นในนามความรัก 
 
ของคนที่
Gm 
เขาไม่รัก
 
ต่อให้เทเป็น
Cm 
ล้านแก้วคนไม่
F 
รัก 
 
ก็คือไม่
Bb 
รัก

INSTRU | Ab | Bb | Ab | Bb |

 
ยิ่งพยายามเท่
Dm 
าไหร่
 
ก็ยิ่งไ
Gm 
กลออกไปแค่นั้นรักมัน
Dm 
สูญเปล่า
 
เมื่อสิ่งที่เ
Eb 
ราอยากเป็นเจ้าของไม่ใช่
Dm 
ของเรา
 
ก็อย่
Ab 
าเลย.. โว้..  
F 

 
เมื่อ..
Eb 
คนไม่รัก 
 
ก็คือไม่รัก
 
จะรักให้
Dm 
ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
 
ไม่เคยจะ
Cm 
มองให้เห็นค่ามี 
 
แค่เพียงความ
Eb 
รักละล
F 
าย
 
แม่..
Bb 
น้ำแก้วหนึ่ง
 
ที่เทให้
Dm 
คนที่เดินหลงทาง 
 
กลางทะ
Gm 
เลทราย
 
นั้นมีความห
Eb 
มายมากม
F 
ายกว่า
Bb 
น้ำ..แก้วหนึ่ง
 
ที่เทลงใ
Dm 
นในนามความรัก 
 
ของคนที่
Gm 
เขาไม่รัก
 
ต่อให้เทเป็น
Cm 
ล้านแก้วคนไม่
F 
รัก 
 
ก็คือไม่
Bb 
รัก

INSTRU | Bb | Dm | Gm | Eb F |
INSTRU | Bb | Dm | Gm | Cm F | Bb |

Eb 
คนไม่รัก 
 
ก็คือไม่รัก
 
จะรักให้
Dm 
ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
 
ไม่เคยจะ
Cm 
มองให้เห็นค่ามี 
 
แค่เพียงความ
Eb 
รักละล
F 
าย
 
แม่..
Bb 
น้ำแก้วหนึ่ง
 
ที่เทให้
Dm 
คนที่เดินหลงทาง 
 
กลางทะ
Gm 
เลทราย
 
นั้นมีความห
Eb 
มายมากม
F 
ายกว่า
Bb 
น้ำ..แก้วหนึ่ง
 
ที่เทลงใ
Dm 
นในนามความรัก 
 
ของคนที่
Gm 
เขาไม่รัก
 
ต่อให้เทเป็น
Cm 
ล้านแก้วคนไม่
F 
รัก 
 
ก็คือไม่
Bb 
รัก

 
ต่อให้
C 
รัก 
 
รักเขาให้ต
F 
าย..เขาก็ไ
Bb 
ม่รัก

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักให้ตายเขาก็ไม่รัก


แต่..คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
จะรักให้ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
ไม่เคยจะมองให้เห็นค่ามี แค่เพียงความรักละลาย
แม่..น้ำแก้วหนึ่ง ที่เทให้คนที่เดินหลงทาง
กลางทะเลทราย นั้นมีความหมายมากมายกว่า
น้ำ..แก้วหนึ่ง
ที่เทลงในในนามความรัก ของคนที่เขาไม่รัก
ต่อให้เทเป็นล้านแก้วคนไม่รัก ก็คือไม่รัก

จะรักให้ตายก็คงไม่เอา

เธอได้ยินหรือเปล่า
สิ่งที่ฉันบอกเธอเสมอด้วยการกระทำ
ว่ามันรักเธอสักแค่ไหน ไม่ใช่ด้วยคำ
แต่ทำทุกอย่าง ทุกอย่าง

เขาได้ยินหรือไม่
สิ่งที่เธอบอกเขาด้วยใจและการกระทำ
ว่าเธอรักเขาสักแค่ไหนไม่ใช่ด้วยคำ
แต่ทำทุกอย่าง

แต่..คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
จะรักให้ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
ไม่เคยจะมองให้เห็นค่ามี แค่เพียงความรักละลาย
แม่..น้ำแก้วหนึ่ง ที่เทให้คนที่เดินหลงทาง
กลางทะเลทราย นั้นมีความหมายมากมายกว่า
น้ำ..แก้วหนึ่ง
ที่เทลงในในนามความรัก ของคนที่เขาไม่รัก
ต่อให้เทเป็นล้านแก้วคนไม่รัก ก็คือไม่รัก

( ดนตรี )

ยิ่งพยายามเท่าไหร่
ก็ยิ่งไกลออกไปแค่นั้นรักมันสูญเปล่า
เมื่อสิ่งที่เราอยากเป็นเจ้าของไม่ใช่ของเรา
ก็อย่าเลย โว้…

เมื่อ..คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
จะรักให้ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
ไม่เคยจะมองให้เห็นค่ามี แค่เพียงความรักละลาย
แม่..น้ำแก้วหนึ่ง
ที่เทให้คนที่เดินหลงทาง กลางทะเลทราย
นั้นมีความหมายมากมายกว่า
น้ำ..แก้วหนึ่ง
ที่เทลงในในนามความรัก ของคนที่เขาไม่รัก
ต่อให้เทเป็นล้านแก้วคนไม่รัก ก็คือไม่รัก

( ดนตรี )

คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
จะรักให้ตายก็คงไม่เอา ไม่สน ไม่แคร์
ไม่เคยจะมองให้เห็นค่ามี แค่เพียงความรักละลาย
แม่..น้ำแก้วหนึ่ง
ที่เทให้คนที่เดินหลงทาง กลางทะเลทราย
นั้นมีความหมายมากมายกว่า
น้ำ..แก้วหนึ่ง
ที่เทลงในในนามความรัก ของคนที่เขาไม่รัก
ต่อให้เทเป็นล้านแก้วคนไม่รัก ก็คือไม่รัก

ต่อให้รัก รักเขาให้ตาย..เขาก็ไม่รัก

มิวสิควิดีโอ รักให้ตายเขาก็ไม่รัก พงศ์ วงพัทลุง

เพลง : รักให้ตายเขาก็ไม่รัก (คอร์ด)
คำร้อง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง/ดนตรี : ณรงค์ศักดิ์ พิศลืม
MEECAA MUSIC : 099 099 4592
คอร์ดเพลง รักให้ตายเขาก็ไม่รัก พงศ์ วงพัทลุง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend