หน้าแรก » หลวงไก่ อาร์สยาม » คอร์ดเพลง ฟ้าส่งเธอมา – หลวงไก่ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง ฟ้าส่งเธอมา – หลวงไก่ อาร์สยาม


INTRO | D Bm | Em A |
INTRO | D Bm | G A | G G# A |

 
อยากให้เธอได้
รู้ 
 
อยากให้เธอได้
Bm 
เห็น
 
ว่าหนุ่มใ
Em 
ต้นั้นเป็นเช่นไ
 
อาจจะดูไม่
หรู 
 
อาจจะดูหม้าย
Bm 
ไร
 
แต่เรื่องข
Em 
องหัวใจนะเ
ข้มแข็ง

F#m 
เรื่องการงานไ
Bm 
ม่ท้อแท้
 
คบ
Em 
ใครไม่เคยเอาเป
รียบกัน
F#m 
สร้างตัวเองอย่างมุ่
Bm 
งมั่น
 
ถ้าจะ
รัก 
 
รักเดี่ยวเรื่อยไ

 
* พี่ไม่ร
วย 
 
พี่ไม่
Bm 
เก่ง
 
บอกเป็นเ
Em 
พลงให้เธอเข้าใ
 
ถึงจะ
จนแต่ไม่จนน้ำ
Bm 
ใจ
 
ลูกผู้ช
ายหัวใจไม่อ่อน
แอ
 
ล้วคงมีสั
Bm 
กวัน 
 
ที่ส
Em 
วรรค์นั้นคงเมต
ตา
 
แหละเป็นน้
องที่ฟ้าส่
Bm 
งมา
 
เป็นของข
วัญนั้นให้
พี่ 
 
(เก็บรัก
ษา
)

 
จะอดทนเพื่อเ
ธอ 
 
จะอดทนเพื่อ
Bm 
เรา
 
ไม่คลาดเ
Em 
ขลาการงานทั้งเ
 
อยู่ดินแดนด้ามข
วาน 
 
สร้างบ้านริมท
Bm 
ะเล
 
บอกลูกห
Em 
ลานรักกันอย่างเช่
นเรา

F#m 
ไม่ทำใครให้เดื
Bm 
อดร้อน
 
สร้างค
Em 
วามเข้าใจสม
านฉันท์
F#m 
ที่แหลงมาโปรดเชื่
Bm 
อมั่น
 
อยากให้น้
องพิจารณ

( * )

INSTRU | D F G | A Bm | G D |
INSTRU | Em A | D Bm | G A | G G# A |

( * )

 
น้
องจงฟังให้
Bm 
ดี จะ รัก เ
ธอ 
 
เธอต
ลอด 
 
ตลอดไป

OUTRO | D Bm | Em A |
OUTRO | D Bm | G A | G G# A | D |

 โฆษณา