คอร์ดเพลง หม่องเก่า ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   


INTRO | Eb Bb/D | Cm |
INTRO | Eb Bb/D | Cm |

Eb 
ร้านตัดผมที่เจ้า
Bb/D 
เคยอ้ายพาไปตัด
Cm 
กลายเป็นเซเว่นแล้ว
Eb 
ลาบรถเข็น 
 
ที่เฮา
Bb/D 
เคยนั่งจ้ำแจ่ว
Cm 
ย้ายไปขายหม่องใหม่

Fm 
เหลือแต่อ้ายนี่แ
Bb 
ล้ว 
 
ที่ยัง
Gm 
บ่ไปไสม
Cm 
าไส
Fm 
ตั้งแต่เธอถิ่ม
Bb 
ไป 
 
ยังอยู่หม่อง
Eb 
เก่า..

 
หม่อง
Ab 
เก่าที่สองเฮาเ
Bb 
คยเดินเคียง
 
เหลือ
Gm 
เพียงอ้ายเดินคนเดียวเ
Cm 
หงาๆ
 
หม่อง
Ab 
เก่า 
 
ที่ฮักเฮาเค
Bb 
ยสวยงาม
 
เธออาจบ่
Gm 
จำแต่อ้ายคึดฮอด
Cm 
บ่เซา
 
บ่
Ab 
ฮู้ชีวิต 
 
พาเ
Bb 
ธอไปฮอดไส
 
บ่
Gm 
ฮู้ใจเธอยังมี
Cm 
อ้ายหรือเปล่า
 
แต่
Ab 
ยามอ้ายผ่านหม่องเ
Bb 
ก่า
 
ยังเหลียวหลังหาเจ้
Eb 
าตลอด..

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |

Eb 
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เฮา
Bb/D 
เคยไปกินดู๋ๆ
Cm 
กลายเป็นหมู่บ้านแล้ว
Eb 
ร้านกาแฟ 
 
ที่เจ้า
Bb/D 
สั่งเถื่อละสองแก้ว
 
เดี๋ยว
Cm 
นี้ขายข้าวมันไก่

Fm 
เหลือแต่อ้ายนี่แ
Bb 
ล้ว 
 
ที่ยัง
Gm 
บ่ไปไสม
Cm 
าไส
Fm 
ตั้งแต่เธอถิ่ม
Bb 
ไป 
 
ยังอยู่หม่อง
Eb 
เก่า..

 
หม่อง
Ab 
เก่าที่สองเฮาเ
Bb 
คยเดินเคียง
 
เหลือ
Gm 
เพียงอ้ายเดินคนเดียวเ
Cm 
หงาๆ
 
หม่อง
Ab 
เก่า 
 
ที่ฮักเฮาเค
Bb 
ยสวยงาม
 
เธออาจบ่
Gm 
จำแต่อ้ายคึดฮอด
Cm 
บ่เซา
 
บ่
Ab 
ฮู้ชีวิต 
 
พาเ
Bb 
ธอไปฮอดไส
 
บ่
Gm 
ฮู้ใจเธอยังมี
Cm 
อ้ายหรือเปล่า
 
แต่
Ab 
ยามอ้ายผ่านหม่องเ
Bb 
ก่า
 
ยังเหลียวหลังหาเจ้
Eb 
าตลอด..

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |

 
หม่อง
Ab 
เก่าที่สองเฮาเ
Bb 
คยเดินเคียง
 
เหลือ
Gm 
เพียงอ้ายเดินคนเดียวเ
Cm 
หงาๆ
 
หม่อง
Ab 
เก่า 
 
ที่ฮักเฮาเค
Bb 
ยสวยงาม
 
เธออาจบ่
Gm 
จำแต่อ้ายคึดฮอด
Cm 
บ่เซา
 
บ่
Ab 
ฮู้ชีวิต 
 
พาเ
Bb 
ธอไปฮอดไส
 
บ่
Gm 
ฮู้ใจเธอยังมี
Cm 
อ้ายหรือเปล่า
 
แต่
Ab 
ยามอ้ายผ่านหม่องเ
Bb 
ก่า
 
ยังเหลียวหลังหาเจ้
Eb 
าตลอด..

 
หากมื้อใ
Ab 
ด๋ที่เจ้าคิดฮ
Bb 
อด..
 
อ้ายยังถ่าเจ้าอยู่หม่อ
Eb 
งเก่า..


ร้านตัดผมที่เจ้าเคยอ้ายพาไปตัด
กลายเป็นเซเว่นแล้ว
ลาบรถเข็น ที่เฮาเคยนั่งจ้ำแจ่ว
ย้ายไปขายหม่องใหม่

เหลือแต่อ้ายนี่แล้ว ที่ยังบ่ไปไสมาไส
ตั้งแต่เธอถิ่มไป ยังอยู่หม่องเก่า..

หม่องเก่าที่สองเฮาเคยเดินเคียง
เหลือเพียงอ้ายเดินคนเดียวเหงาๆ
หม่องเก่า ที่ฮักเฮาเคยสวยงาม
เธออาจบ่จำแต่อ้ายคึดฮอดบ่เซา
บ่ฮู้ชีวิต พาเธอไปฮอดไส
บ่ฮู้ใจเธอยังมีอ้ายหรือเปล่า
แต่ยามอ้ายผ่านหม่องเก่า
ยังเหลียวหลังหาเจ้าตลอด..

( ดนตรี )

ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เฮาเคยไปกินดู๋ๆ
กลายเป็นหมู่บ้านแล้ว
ร้านกาแฟ ที่เจ้าสั่งเถื่อละสองแก้ว
เดี๋ยวนี้ขายข้าวมันไก่

เหลือแต่อ้ายนี่แล้ว ที่ยังบ่ไปไสมาไส
ตั้งแต่เธอถิ่มไป ยังอยู่หม่องเก่า..

หม่องเก่าที่สองเฮาเคยเดินเคียง
เหลือเพียงอ้ายเดินคนเดียวเหงาๆ
หม่องเก่า ที่ฮักเฮาเคยสวยงาม
เธออาจบ่จำแต่อ้ายคึดฮอดบ่เซา
บ่ฮู้ชีวิต พาเธอไปฮอดไส
บ่ฮู้ใจเธอยังมีอ้ายหรือเปล่า
แต่ยามอ้ายผ่านหม่องเก่า
ยังเหลียวหลังหาเจ้าตลอด..

( ดนตรี )

หม่องเก่าที่สองเฮาเคยเดินเคียง
เหลือเพียงอ้ายเดินคนเดียวเหงาๆ
หม่องเก่า ที่ฮักเฮาเคยสวยงาม
เธออาจบ่จำแต่อ้ายคึดฮอดบ่เซา
บ่ฮู้ชีวิต พาเธอไปฮอดไส
บ่ฮู้ใจเธอยังมีอ้ายหรือเปล่า
แต่ยามอ้ายผ่านหม่องเก่า
ยังเหลียวหลังหาเจ้าตลอด..

หากมื้อใด๋ที่เจ้าคิดฮอด..
อ้ายยังถ่าเจ้าอยู่หม่องเก่า..

มิวสิควิดีโอ หม่องเก่า ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง : หม่องเก่า
ศิลปิน : ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สมชาย ตรุพิมาย
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง : 081-9641162
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend