คอร์ดเพลง คำๆเดียว ILLSLICK feat. Lily Tunekachon

  
Text   
คอร์ดเพลง คำๆเดียว ILLSLICK

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ILLSLICK
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : Cm,F,Bbmaj7,G7


INTRO | Cm | F | Bbmaj7 | Gm7 |

 
เธอมันขี้
Cm 
แง ไม่ต้องมา Act ว่าด้าน
F 
ชา
 
เหมือนตอนเรายัง
Bbmaj7 
เด็ก เธอแอบเอารถที่บ้าน
Gm7 
มา
 
ฉันยิ้มทำเป็นไ
Cm 
ม่รู้ ตอนเธอมารับที่บ้าน
F 
ช้า
 
But I Know Who You  
Bbmaj7 
Are
 
Who You Really  
Gm7 
Are

 
เหมือนเธอไม่ค่อย
Cm 
พูดเลย 
 
ตอนที่เราเจอห
F 
น้ากัน
 
เห็นเธอพิมพ์มา
Bbmaj7 
เยอะ พิมพ์มาเยอะ แต่ก็ไม่
Gm7 
ว่ากัน
 
ฉันยังไม่ได้
Cm 
พูดเลย 
 
หายไปทีละ
F 
ห้าวัน
 
Boy, I Know Who You  
Bbmaj7 
Are
 
Who You Really  
Gm7 
Are

 
เพียงคำๆเ
Cm 
ดียว But I Can’t Tell How I  
F 
Feel
 
เธอคิดเช่น
Bbmaj7 
ไร Just Tell Me, Girl, What’s The  
Gm7 
Deal?
 
เพียงคำๆเ
Cm 
ดียว 
 
อย่าปล่อยให้คิดไปคนเ
F 
ดียว
 
‘Cause I Know Who You  
Bbmaj7 
Are
 
Who You Really  
Gm7 
Are

 
ฉันหวังว่า
Cm 
เธอโอเคดี
 
You Know Who  
F 
I Am Like KD
 
ฉันจะไม่
Bbmaj7 
ร้อง 
 
ถ้ายังไม่รู้สึกดี
 
Better  
Gm7 
Call Me Kyrie

 
แค่ใ
Cm 
ห้รู้ I Know Who You  
F 
Are
 
ฉันติดรูปเธอเต็ม
Bbmaj7 
ห้องนอน
 
You’re A Fuckin’ Super
Gm7 
star 
 
แค่ให้รู้ว่า

Cm 
You’re A Superstar เกือบตลอดเวลา
 
ตั้งแต่ตื่นขึ้น
F 
มาได้แต่พรรณนา
 
ไปต่างๆนานา..
Bbmaj7 
ฮาอะอา..
Gm7 
Baby Girl, Imma Make You  
Cm 
Mine
 
Imma Make You  
F 
Mine
 
I Need You By My  
Bbmaj7 
Side
 
Girl, Imma Make You  
Gm7 
Mine

 
เพียงคำๆเ
Cm 
ดียว But I Can’t Tell How I  
F 
Feel
 
เธอคิดเช่น
Bbmaj7 
ไร Just Tell Me, Girl, What’s The  
Gm7 
Deal?
 
เพียงคำๆเ
Cm 
ดียว 
 
อย่าปล่อยให้คิดไปคนเ
F 
ดียว
 
‘Cause I Know Who You  
Bbmaj7 
Are
 
Who You Really  
Gm7 
Are

 
ตอน
Cm 
นั้นฉันไม่มีตังค์ 
 
ไม่มีใ
F 
ครหรอกที่จะอยากฟัง
Bbmaj7 
ฉันแค่เพียงทำเพลงให้คนที่โ
Gm7 
ตมายากลำบากฟัง
Cm 
แม้ว่าเราต้องจากกัน 
 
 
F 
ฉันคงไม่ต้องฝากฝัง
Bbmaj7 
ฉันให้การกระทำมันแทนทุก
Gm7 
คำที่พูดจากปากฉัน

Cm 
  เธอช่างทำให้
F 
ฉันมองเห็นคุณค่า
Bbmaj7 
ตัวเอง
 
  ในดินแดนที่
Gm7 
เสื้อผ้านั้นมีค่ากว่า
Cm 
เพลง
 
  เห็นเธอที่โ
F 
บสถ์ทุกวันอาทิตย์
 
  ฉันอธิษ
Bbmaj7 
ฐานและได้แต่คิด 
 
ไม่กล้าไป
Gm7 
ทักเธอ

 
เพียงคำๆ
Cm 
เดียว But I Can’t Tell How I  
F 
Feel
 
Let Me Behind-The-
Bbmaj7 
Back Pass That Weed Like  
Gm7 
J-Will
 
เพียงคำๆเ
Cm 
ดียว 
 
อย่าปล่อยให้คิดไปคนเ
F 
ดียว
 
‘Cause I Know Who You  
Bbmaj7 
Are
 
Who You Really  
Gm7 
Are

 
แค่ใ
Cm 
ห้รู้ I Know Who You  
F 
Are
 
ฉันสักชื่อเธอไว้
Bbmaj7 
ที่ตัว
 
You’re A Fuckin’ Super
Gm7 
star 
 
แค่ให้รู้ว่า

Cm 
You’re A Superstar เกือบตลอดเวลา
 
ตั้งแต่ตื่นขึ้น
F 
มาได้แต่พรรณนา
 
ไปต่างๆนานา..
Bbmaj7 
ฮาอะอา..
Gm7 
Baby Girl, Imma Make You  
Cm 
Mine
 
Imma Make You  
F 
Mine
 
I Need You By My  
Bbmaj7 
Side
 
Girl, Imma Make You  
Gm7 
Mine

OUTRO | Cm | F | Bbmaj7 | Gm7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำๆเดียว


เธอมันขี้แง ไม่ต้องมา Act ว่าด้านชา
เหมือนตอนเรายังเด็ก เธอแอบเอารถที่บ้านมา
ฉันยิ้มทำเป็นไม่รู้ ตอนเธอมารับที่บ้านช้า
But I Know Who You Are
Who You Really Are

เหมือนเธอไม่ค่อยพูดเลย ตอนที่เราเจอหน้ากัน
เห็นเธอพิมพ์มาเยอะ พิมพ์มาเยอะ แต่ก็ไม่ว่ากัน
ฉันยังไม่ได้พูดเลย หายไปทีละห้าวัน
Boy, I Know Who You Are
Who You Really Are

เพียงคำๆเดียว But I Can’t Tell How I Feel
เธอคิดเช่นไร Just Tell Me, Girl, What’s The Deal?
เพียงคำๆเดียว อย่าปล่อยให้คิดไปคนเดียว
‘Cause I Know Who You Are
Who You Really Are

ฉันหวังว่าเธอโอเคดี
You Know Who I Am Like KD
ฉันจะไม่ร้อง ถ้ายังไม่รู้สึกดี
Better Call Me Kyrie

แค่ให้รู้ I Know Who You Are
ฉันติดรูปเธอเต็มห้องนอน
You’re A Fuckin’ Superstar แค่ให้รู้ว่า

You’re A Superstar เกือบตลอดเวลา
ได้แต่พรรณนา ไปต่างๆนานา
Baby Girl, Imma Make You Mine
Imma Make You Mine
I Need You By My Side
Girl, Imma Make You Mine

เพียงคำๆเดียว But I Can’t Tell How I Feel
เธอคิดเช่นไร Just Tell Me, Girl, What’s The Deal?
เพียงคำๆเดียว อย่าปล่อยให้คิดไปคนเดียว
‘Cause I Know Who You Are
Who You Really Are

ตอนนั้นฉันไม่มีตังค์ ไม่มีใครหรอกที่จะอยากฟัง
ฉันแค่เพียงทำเพลงให้คนที่โตมายากลำบากฟัง
แม้ว่าเราต้องจากกัน ฉันคงไม่ต้องฝากฝัง
ฉันให้การกระทำมันแทนทุกคำที่พูดจากปากฉัน

เธอช่างทำให้ฉันมองเห็นคุณค่าตัวเอง
ในดินแดนที่เสื้อผ้านั้นมีค่ากว่าเพลง
เห็นเธอที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์
ฉันอธิษฐานและได้แต่คิด ไม่กล้าไปทักเธอ

เพียงคำๆเดียว But I Can’t Tell How I Feel
Let Me Behind-The-Back Pass That Weed Like J-Will
เพียงคำๆเดียว อย่าปล่อยให้คิดไปคนเดียว
‘Cause I Know Who You Are
Who You Really Are

แค่ให้รู้ I Know Who You Are
ฉันสักชื่อเธอไว้ที่ตัว
You’re A Fuckin’ Superstar แค่ให้รู้ว่า

You’re A Superstar เกือบตลอดเวลา
ได้แต่พรรณนา ไปต่างๆนานา
Baby Girl, Imma Make You Mine
Imma Make You Mine
I Need You By My Side
Girl, Imma Make You Mine

มิวสิควิดีโอ คำๆเดียว ILLSLICK

เพลง : คำๆเดียว
ศิลปิน : ILLSLICK
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend