คอร์ดเพลง กลับมาทำไม เอกราช สุวรรณภูมิ

  
Text   


INTRO | Em | Am | Am | Em | Em |

 
กลับมาทำ
Em 
ไม 
 
ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
 
ความหวังที่เคยเพริด
Am 
แพรว
 
ฉันลืมหมดแล้ว ไม่อยู่ใ
Bm 
นใจ

 
มันเป็น
Em 
อดีต 
 
ไม่คิดจะฟื้นคืนใ
G 
หม่
 
ดีแล้ว ต่างคน ต่า
Bm 
งไป
 
กลับมาทำไม ทำไมต้อ
Em 
งมา..

 
ก็เมื่อวัน
Em 
นั้น..ที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้
 
เหนี่ยวรั้ง แทบเป็น แทบ
Am 
ตาย
 
ยังทิ้งฉันไป ต่อหน้า ต่อ
Bm 
ตา
 
พอมาวัน
Em 
นี้ 
 
ใจฉันเริ่มดีขึ้น
Am 
มา
 
เธอกลับจะคืนม
G 
าหา
 
เหมือนฉัน
D 
เป็นศาลาริ
G 
มทาง

 
ใจ
Am 
คน..หนึ่งคนก็มีหนึ่งใ
G 
 
เธอจะทำ
Am 
ลาย 
 
ทำร้ายมันสักกี่
Bm 
ครั้ง
 
ถ้ายังไม่
Em 
พอ 
 
กับหัวใจที่พ่าย
Am 
พัง
 
เหลือลมหายใจอีกอ
G 
ย่าง
 
ถ้า
A7 
หากเธอยังต้อง
Em 
การ..

 
กลับมา
Em 
ทำไม 
 
ขอความเห็นใจสักครั้ง
 
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อ
Am 
รัง
 
เห็นใจกันบ้าง คิดว่าสง
Bm 
สาร
 
อย่ากลับมา
Em 
เลย 
 
ฉันเคยเศร้าทร
Am 
มาน
 
ขอร้องถ้าเห็นใจ
G 
กัน
 
อย่า
D 
หันกลับมาอีกเ
G 
ลย

INSTRU | Em | Am | Am | Em |

 
ใจ
Am 
คน..หนึ่งคนก็มีหนึ่งใ
G 
 
เธอจะทำ
Am 
ลาย 
 
ทำร้ายมันสักกี่
Bm 
ครั้ง
 
ถ้ายังไม่
Em 
พอ 
 
กับหัวใจที่พ่าย
Am 
พัง
 
เหลือลมหายใจอีกอ
G 
ย่าง
 
ถ้า
A7 
หากเธอยังต้อง
Em 
การ..

 
กลับมา
Em 
ทำไม 
 
ขอความเห็นใจสักครั้ง
 
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อ
Am 
รัง
 
เห็นใจกันบ้าง คิดว่าสง
Bm 
สาร
 
อย่ากลับมา
Em 
เลย 
 
ฉันเคยเศร้าทร
Am 
มาน
 
ขอร้องถ้าเห็นใจ
G 
กัน
 
อย่า
D 
หันกลับมาอีกเ
G 
ลย

OUTRO | Em | Am | Am | Em |


กลับมาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
ความหวังที่เคยเพริดแพรว
ฉันลืมหมดแล้ว ไม่อยู่ในใจ

มันเป็นอดีต ไม่คิดจะฟื้นคืนใหม่
ดีแล้ว ต่างคน ต่างไป
กลับมาทำไม ทำไมต้องมา..

ก็เมื่อวันนั้น..ที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้
เหนี่ยวรั้ง แทบเป็น แทบตาย
ยังทิ้งฉันไป ต่อหน้า ต่อตา
พอมาวันนี้ ใจฉันเริ่มดีขึ้นมา
เธอกลับจะคืนมาหา
เหมือนฉันเป็นศาลาริมทาง

ใจคน..หนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำลาย ทำร้ายมันสักกี่ครั้ง
ถ้ายังไม่พอ กับหัวใจที่พ่ายพัง
เหลือลมหายใจอีกอย่าง
ถ้าหากเธอยังต้องการ..

กลับมาทำไม ขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรัง
เห็นใจกันบ้าง คิดว่าสงสาร
อย่ากลับมาเลย ฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องถ้าเห็นใจกัน
อย่าหันกลับมาอีกเลย

( ดนตรี )

ใจคน..หนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำลาย ทำร้ายมันสักกี่ครั้ง
ถ้ายังไม่พอ กับหัวใจที่พ่ายพัง
เหลือลมหายใจอีกอย่าง
ถ้าหากเธอยังต้องการ..

กลับมาทำไม ขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรัง
เห็นใจกันบ้าง คิดว่าสงสาร
อย่ากลับมาเลย ฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องถ้าเห็นใจกัน
อย่าหันกลับมาอีกเลย

มิวสิควิดีโอ กลับมาทำไม เอกราช สุวรรณภูมิ

เพลง : กลับมาทำไม (คอร์ด)
ศิลปิน : เอกราช สุวรรณภูมิ
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : อัลบั้ม : เอกราช ชุด 1 แผลในใจ
ติดต่องานศิลปิน : 0-2669-9159
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend