คอร์ดเพลง สิเอาคนนี้ สแน็ก PTmusic

  
Text   


INTRO | C#m | A | E | B |
INTRO | C#m | A | E | B | C#m |

 
ก็
C#m 
โสดมาดน 
 
ยังบ่มีไผ๋
 
บาง
A 
คนแค่มาทักทายมาหยอดแล้วเขากะไป
E 
น้องกะเลยบ่มีไผ๋มาดูแลหัว
B 
ใจ

C#m 
เห็นอ้ายย่างเข้ามาแต่ไกล
 
หัว
A 
ใจนี่มันแทบสิวาย
E 
นานๆจะห็นผู้ชายที่ถืก
B 
ใจ
C#m 
ภาวนาให้อ้ายบ่ทันมีไผ๋
 
เป็นจั่ง
A 
ได๋กะสิเอาให้ได่
E 
มันถืกใจอิหลีละคน
B 
นี้

A 
ขั้นน้องนั้น 
 
บ่ได่
B 
อ้ายมาเป็นคู่
 
น้องกะ
G#m 
ฮู้คืนนี้คงนอนบ่
C#m 
หลับ 
 
 
B 
 
มันถืกใ
A 
จบักคักใจน้องมัน
B 
มัก
 
มันอยากได้..
A 
คน
G# 
นี้..

 
สิเอาคน
C#m 
นี้ละ 
 
ถืกใจอ้าย
A 
นี้ล่ะ
 
ถ้าปล่อยเอา
E 
ไว้คืนนี้น้องคงสิเสีย
B 
ใจ
 
อยากได้คน
C#m 
นี้ล่ะ 
 
รูปหล่อจั่ง
A 
ซี่ล่ะ
 
อ้ายตรงสเ
E 
ปคน้องเช็คทุกอย่างมาแ
B 
ล้ว

 
สิเอาคน
C#m 
นี้ละ 
 
ถืกใจน้องเ
A 
ลยล่ะ
 
น้องบ่มีไ
E 
ผให้อ้ายทั้งใจแล้วตอน
B 
นี้
 
อยากได้คน
C#m 
นี้ละ 
 
ผู้ชายของ
A 
ฉันค่ะ
 
อย่าจ้องอย่าม
E 
องคนนี้ฉันจองแล้วเด้
B 
อค่ะ

C#m 
ชายเอ่ยถ่าน้องนั้นได้อ้ายเป็น
A 
คู่ครอง
 
น้องสิฮักแต่อ้ายผุเ
E 
ดียวเด้อ
 
สิบ่แลเบิ่งชายอื่นดอก
G# 
เด้
 
ขั่น
C#m 
แม่นโตอ้ายนั้นยังบ่ทันมี
A 
ไผ
 
ให้มามาฮักกับน้อง สิพาไปไห
E 
ว้แม่
 
เด้ออ้ายเ
B 
อ้ย..

INSTRU | C#m | A | E | B | ( 2 Times )

A 
ขั้นน้องนั้น 
 
บ่ได่
B 
อ้ายมาเป็นคู่
 
น้องกะ
G#m 
ฮู้คืนนี้คงนอนบ่
C#m 
หลับ 
 
 
B 
 
มันถืกใ
A 
จบักคักใจน้องมัน
B 
มัก
 
มันอยากได้..
A 
คน
G# 
นี้..

 
สิเอาคน
C#m 
นี้ละ 
 
ถืกใจอ้าย
A 
นี้ล่ะ
 
ถ้าปล่อยเอา
E 
ไว้คืนนี้น้องคงสิเสีย
B 
ใจ
 
อยากได้คน
C#m 
นี้ล่ะ 
 
รูปหล่อจั่ง
A 
ซี่ล่ะ
 
อ้ายตรงสเ
E 
ปคน้องเช็คทุกอย่างมาแ
B 
ล้ว

 
สิเอาคน
C#m 
นี้ละ 
 
ถืกใจน้องเ
A 
ลยล่ะ
 
น้องบ่มีไ
E 
ผให้อ้ายทั้งใจแล้วตอน
B 
นี้
 
อยากได้คน
C#m 
นี้ละ 
 
ผู้ชายของ
A 
ฉันค่ะ
 
อย่าจ้องอย่าม
E 
องคนนี้ฉันจองแล้ว
B 
นะค่ะ

OUTRO | C#m | A | E | B | ( 2 Times ) | C#m |


ก็โสดมาดน ยังบ่มีไผ๋
บางคนแค่มาทักทายมาหยอดแล้วเขากะไป
น้องกะเลยบ่มีไผ๋มาดูแลหัวใจ

เห็นอ้ายย่างเข้ามาแต่ไกล
หัวใจนี่มันเกือบสิวาย
นานๆจะห็นผู้ชายที่ถืกใจ
ภาวนาให้อ้ายบ่ทันมีไผ๋
เป็นจั่งได๋กะสิเอาให้ได่
มันถืกใจอิหลีละคนนี้

ขั้นน้องนั้น บ่ได่อ้ายมาเป็นคู่
น้องกะฮู้คืนนี้คงนอนบ่หลับ
มันถืกใจบักคักใจน้องมันมัก
มันอยากได้คนนี้

สิเอาคนนี้ละ ถืกใจอ้ายนี้ล่ะ
ถ้าปล่อยเอาไว้คืนนี้น้องคงสิเสียใจ
อยากได้คนนี้ล่ะ รูปหล่อจั่งซี่ล่ะ
อ้ายตรงสเปคน้องเช็คทุกอย่างมาแล้ว

สิเอาคนนี้ละ ถืกใจน้องเลยล่ะ
น้องบ่มีไผให้อ้ายทั้งใจแล้วตอนนี้
อยากได้คนนี้ละ ผู้ชายของฉันค่ะ
อย่าจ้องอย่ามองดิฉันจองแล้วเด้อค่ะ

ชายเอ่ยถ่าน้องนั้นได้อ้ายเป็นคู่ครอง
น้องสิฮักแต่อ้ายผุเดียวเด้อ
สิบ่แลเบิ่งชายอื่นดอกเด้
ขั่นแม่นโตอ้ายนั้นยังบ่ทันมีไผ
ให้มามาฮักกับน้อง สิพาไปไหว้แม่
เด้ออ้ายเอ้ย..

ดนตรี

ขั้นน้องนั้น บ่ได่อ้ายมาเป็นคู่
น้องกะฮู้คืนนี้คงนอนบ่หลับ
มันถืกใจบักคักใจน้องมันมัก
มันอยากได้คนนี้

สิเอาคนนี้ละ ถืกใจอ้ายนี้ล่ะ
ถ้าปล่อยเอาไว้คืนนี้น้องคงสิเสียใจ
อยากได้คนนี้ล่ะ รูปหล่อจั่งซี่ล่ะ
อ้ายตรงสเปคน้องเช็คทุกอย่างมาแล้ว

สิเอาคนนี้ละ ถืกใจน้องเลยล่ะ
น้องบ่มีไผให้อ้ายทั้งใจแล้วตอนนี้
อยากได้คนนี้ละ ผู้ชายของฉันค่ะ
อย่าจ้องอย่ามองดิฉันจองแล้วเด้อค่ะ

มิวสิควิดีโอ สิเอาคนนี้ สแน็ก PTmusic

เพลง : สิเอาคนนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน : สแน็ก PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง : Snank natthwut phonnakhu
เรียบเรียง : ออนบอด Studio
ติดต่องานศิลปิน : 080-6529878. 092-5681487
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend