คอร์ดเพลง กลัวความสูง Mono

  
Text   


INTRO | C Bm | Am | C Bm | D |

 
อยู่บนพื้นดิน
Bm 
 
C 
 
อยู่มาจนชิ
G 
นแล้ว
 
ไม่คิดไปตะกาย
Bm 
 
C 
 
ก็ใจมันกลัวควา
G 
มสูง

 
อยากจะรักเธอ
Bm 
 
C 
 
แต่เธอก็อ
G 
ยู่สูง
 
ก็คิดจะขึ้นไป
Bm 
 
C 
 
แต่ใจมันไม่
G 
ชิน.. 
 
 
D/F# 

Em 
อยากขอบ
D 
คุณ
 
ที่
C 
ยังมองเห็น
G 
ฉัน 
 
 
A7 
 
แต่ใจนั้นก็รู้
D 
ดี

 
ไม่กล้าขึ้นไปบน
Am 
นั้น 
 
ฉันก
D 
ลัว
Bm 
กลัวว่าสูงเกินไ
Em 
 
กลัวถ้าพลาด
Am 
พลั้ง 
 
เมื่อไ
D 
หร่
 
ฉันคงตกลง
G 
มา
 
ไม่
Em 
กล้าหรอกที่จ
Am 
ะคิด 
 
รักเ
D 
ธอ
 
อยู่
Bm 
บนพื้นดินดีก
Em 
ว่า
 
ไม่มีปัญ
Am 
ญา 
 
ตะก
D 
ายขึ้นไปรักเธอ

INSTRU | C Bm | Am | C Bm | D |

 
อาจมีหลายคน
Bm 
 
C 
 
อยากขึ้นไปบ
G 
นนั้น
 
อย่าให้ต้องเป็นฉัน
Bm 
 
C 
 
ที่ใจยังไม่ก
G 
ล้าพอ.. 
 
 
D/F# 

Em 
อยากขอบ
D 
คุณ
 
ที่
C 
ยังมองเห็น
G 
ฉัน 
 
 
A7 
 
แต่ใจนั้นก็รู้
D 
ดี

 
ไม่กล้าขึ้นไปบน
Am 
นั้น 
 
ฉันก
D 
ลัว
Bm 
กลัวว่าสูงเกินไ
Em 
 
กลัวถ้าพลาด
Am 
พลั้ง 
 
เมื่อไ
D 
หร่
 
ฉันคงตกลง
G 
มา
 
ไม่
Em 
กล้าหรอกที่จ
Am 
ะคิด 
 
รักเ
D 
ธอ
 
อยู่
Bm 
บนพื้นดินดีก
Em 
ว่า
 
ไม่มีปัญ
Am 
ญา 
 
ตะก
D 
ายขึ้นไปรักเธอ

OUTRO | C Bm | Am | C Bm | D | G |


อยู่บนพื้นดิน
อยู่มาจนชินแล้ว
ไม่คิดไปตะกาย
ก็ใจมันกลัวความสูง

อยากจะรักเธอ
แต่เธอก็อยู่สูง
ก็คิดจะขึ้นไป
แต่ใจมันไม่ชิน..

อยากขอบคุณ
ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้นก็รู้ดี

ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น ฉันกลัว
กลัวว่าสูงเกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง เมื่อไหร่
ฉันคงตกลงมา
ไม่กล้าหรอกที่จะคิด รักเธอ
อยู่บนพื้นดินดีกว่า
ไม่มีปัญญา ตะกายขึ้นไปรักเธอ

( ดนตรี )

อาจมีหลายคน
อยากขึ้นไปบนนั้น
อย่าให้ต้องเป็นฉัน
ที่ใจยังไม่กล้าพอ..

อยากขอบคุณ
ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้นก็รู้ดี

ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น ฉันกลัว
กลัวว่าสูงเกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง เมื่อไหร่
ฉันคงตกลงมา
ไม่กล้าหรอกที่จะคิด รักเธอ
อยู่บนพื้นดินดีกว่า
ไม่มีปัญญา ตะกายขึ้นไปรักเธอ

มิวสิควิดีโอ กลัวความสูง Mono

เพลง : กลัวความสูง (คอร์ด)
ศิลปิน : Mono
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend