คอร์ดเพลง ลืมพี่แล้วหม้าย จอนนี่ วงค์สุวัฒน์

  
Text   


 
ไม่รู้คน
Bm 
ดีน้องลืมแล้วหม้าย 
 
ลืมพี่
F#m 
ชายคนนี้หรือยัง
 
ลืมรักเ
G 
ก่าสองเราที่เ
A 
คยให้กันแล้ว
Bm 
หม้าย

INSTRU | Bm | F#m | G A | Bm |

 
จากวัน
Bm 
นั้นจนถึงวันนี้ 
 
ผ่านไป
F#m 
แล้วสองสามสี่ปี
 
ยังไม่เ
G 
ห็นวี่แววคน
A 
ดีคืนหล
Bm 
บมา
 
พ่อก็
Bm 
ถ้าแม่เธอก็คอย 
 
รอคอย
F#m 
น้องนั้นคืนหลบมา
 
พี่ก็
G 
ยังคิดถึ
A 
งวันวานของสอ
Bm 
งเรา

G 
หนำของเรายังอยู่ที่เ
A 
ดิม
 
แต่
F#m 
เพิ่มเติมคือน้องไม่
Bm 
อยู่แล้ว
 
ปฏิ
G 
ทินก็หน้าสุดท้ายอีกแ
A 
ล้ว 
 
น้อง
Bm 
เห้อ

 
ไม่รู้คน
Bm 
ดีน้องลืมแล้วหม้าย 
 
ลืมพี่
F#m 
ชายคนนี้หรือยัง
 
ลืมรักเ
G 
ก่าสองเราที่เ
A 
คยให้กันแล้
Bm 
วหม้าย
 
ลืมเสียง
Bm 
ปี่เสียงกลองโนราห์ 
 
ลืมผ้า
F#m 
ถุงปู่ย่าตายาย
 
ลืมคำ
G 
ว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไ
A 
ว้ 
 
แล้วหรือยัง

INSTRU | Bm | F#m | Em A | D |
INSTRU | Bm | F#m | Em A | Bm |

 
จากวัน
Bm 
นั้นจนถึงวันนี้ 
 
ผ่านไป
F#m 
แล้วสองสามสี่ปี
 
ยังไม่เ
G 
ห็นวี่แววคน
A 
ดีคืนหล
Bm 
บมา
 
พ่อก็
Bm 
ถ้าแม่เธอก็คอย 
 
รอคอย
F#m 
น้องนั้นคืนหลบมา
 
พี่ก็
G 
ยังคิดถึ
A 
งวันวานของสอ
Bm 
งเรา

G 
หนำของเรายังอยู่ที่เ
A 
ดิม
 
แต่
F#m 
เพิ่มเติมคือน้องไม่
Bm 
อยู่แล้ว
 
ปฏิ
G 
ทินก็หน้าสุดท้ายอีกแ
A 
ล้ว 
 
น้อง
Bm 
เห้อ

 
ไม่รู้คน
Bm 
ดีน้องลืมแล้วหม้าย 
 
ลืมพี่
F#m 
ชายคนนี้หรือยัง
 
ลืมรักเ
G 
ก่าสองเราที่เ
A 
คยให้กันแล้
Bm 
วหม้าย
 
ลืมเสียง
Bm 
ปี่เสียงกลองโนราห์ 
 
ลืมผ้า
F#m 
ถุงปู่ย่าตายาย
 
ลืมคำ
G 
ว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไ
A 
ว้ 
 
แล้วหรือยัง

INSTRU | Bm | A |

 
ไม่รู้คน
Bm 
ดีน้องลืมแล้วหม้าย 
 
ลืมพี่
F#m 
ชายคนนี้หรือยัง
 
ลืมรักเ
G 
ก่าสองเราที่เ
A 
คยให้กันแล้
Bm 
วหม้าย
 
ลืมเสียง
Bm 
ปี่เสียงกลองโนราห์ 
 
ลืมผ้า
F#m 
ถุงปู่ย่าตายาย
 
ลืมคำ
G 
ว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไ
A 
ว้ 
 
แล้วหรือยัง

OUTRO | Bm | F#m | G A | Bm | Bm |


ไม่รู้คนดีน้องลืมแล้วหม้าย ลืมพี่ชายคนนี้หรือยัง
ลืมรักเก่าสองเราที่เคยให้กันแล้วหม้าย

ดนตรี

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผ่านไปแล้ว สองสามสี่ปี
ยังไม่เห็นวี่แววคนดีคืนหลบมา
พ่อก็ถ้าแม่เธอก็คอย รอคอยน้องนั้นคืนหลบมา
พี่ก็ยังคิดถึงวันวานของสองเรา

หนำของเรายังอยู่ที่เดิม
แต่เพิ่มเติมคือน้องไม่อยู่แล้ว
ปฏิทินก็หน้าสุดท้ายอีกแล้ว น้องเห้อ

ไม่รู้คนดีน้องลืมแล้วหม้าย ลืมพี่ชายคนนี้หรือยัง
ลืมรักเก่าสองเราที่เคยให้กันแล้วหม้าย
ลืมเสียงปี่เสียงกลองโนราห์ ลืมผ้าถุงปู่ย่าตายาย
ลืมคำว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไว้ แล้วหรือยัง

ดนตรี

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผ่านไปแล้ว สองสามสี่ปี
ยังไม่เห็นวี่แววคนดีคืนหลบมา
พ่อก็ถ้าแม่เธอก็คอย รอคอยน้องนั้นคืนหลบมา
พี่ก็ยังคิดถึงวันวานของสองเรา

หนำของเรายังอยู่ที่เดิม
แต่เพิ่มเติมคือน้องไม่อยู่แล้ว
ปฏิทินก็หน้าสุดท้ายอีกแล้ว น้องเห้อ

ไม่รู้คนดีน้องลืมแล้วหม้าย ลืมพี่ชายคนนี้หรือยัง
ลืมรักเก่าสองเราที่เคยให้กันแล้วหม้าย
ลืมเสียงปี่เสียงกลองโนราห์ ลืมผ้าถุงปู่ย่าตายาย
ลืมคำว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไว้ แล้วหรือยัง

ไม่รู้คนดีน้องลืมแล้วหม้าย ลืมพี่ชายคนนี้หรือยัง
ลืมรักเก่าสองเราที่เคยให้กันแล้วหม้าย
ลืมเสียงปี่เสียงกลองโนราห์ ลืมผ้าถุงปู่ย่าตายาย
ลืมคำว่ารักที่เธอเคยให้ฉันไว้ แล้วหรือยัง

มิวสิควิดีโอ ลืมพี่แล้วหม้าย จอนนี่ วงค์สุวัฒน์

เพลง : ลืมพี่แล้วหม้าย
ศิลปิน : จอนนี่ วงค์สุวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 0928798974
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend