คอร์ดเพลง ทำแดก เจี๊ยบ เบญจพร feat.หลวงไก่

  
Text   


INTRO | Em | Em | Em | D |
INTRO | Em | Em | Em | D | D |
INTRO | Em | Em | Bm | Bm |
INTRO | C | C | D | D |

 
(ญ) ว่าน้องตาคมผมย
G 
าว
 
สาวสวยหว่
Em 
าใคร 
 
ตอนนั้นจีบกันใ
Am 
หม่ๆ
 
(ช) ว่าสวยหวิ้ม สวยห
D 
วิ้ม

 
(ญ) ตามใจทุกอ
G 
ย่าง
 
เข้าตามตรอกออก
Em 
ประตู 
 
พ่อแม่
Am 
รับรู้
 
(ช) จะยก
D 
ให้ 
 
ยกใ
G 
ห้

 
(ญ) แต่พอไม่สวยไม่
Am 
ขาวไม่สาวเหมือนเดิม
 
นานวันก็
Bm 
เริ่มผัวฉันเปลี่ยนไป
 
บ้านช่องไม่
Am 
หลบแข่งนกชนไก่
 
เมาแล้วใจใ
D 
หญ่ให้ตังค์พริตตี้
 
หน้าเฉียงตรง
Am 
กลางหวางหัวพอดี
 
ได้ผัวพัน
D 
นี้.. 
 
หน้าริดให้หูข
G 
าด

 
(ช) ไม่เฉียงหัวก็
Am 
ตาย 
 
ถ้าได้เมีย
Bm 
พันนี้
 
ซอกแซกฉ่อง
Am 
แฉ่ง 
 
แหลงปากแหลมฉุ๊บ
 
แล้วหุบไม่ไ
D 
ด้สักนาทีเดียว

 
(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้
G 
าน
 
(ช) ก็เมียด่า เมียด่า แล้วด่าไซหนัก
Em 
หนา
 
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแร
Am 
กวา
 
(ช) อย่ามั่วตะๆ  
 
 
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้อง
D 
กิน
 
(ช) แลตะมันทำแ
G 
ดก

 
(ญ) ศุกร์
Em 
เมาเสาร์นอนอาทิตย์
Bm 
ถอนจันทร์
Em 
ไข้
 
อังคาร
Am 
หาย..พุธนี้ไปห
D 
ลาว 
 
เห้อ..

 
(ช) ก็สาม
Em 
วันดีสี่วั
Bm 
นด่า 
 
พี่เลย
Em 
หาแต่เรื่องเมา
 
เมียไม่หุ
Am 
งข้าว
D 
   
 
ทำแดกมาก็ทำหลบ

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
(ช) ไม่เฉียงหัวก็
Am 
ตาย 
 
ถ้าได้เมีย
Bm 
พันนี้
 
ซอกแซกฉ่อง
Am 
แฉ่ง 
 
แหลงปากแหลมฉุ๊บ
 
แล้วหุบไม่ไ
D 
ด้สักนาทีเดียว

 
(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้
G 
าน
 
(ช) ก็เมียด่า เมียด่า แล้วด่าไซหนัก
Em 
หนา
 
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแร
Am 
กวา
 
(ช) อย่ามั่วตะๆ  
 
 
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้อง
D 
กิน
 
(ช) แลตะมันทำแ
G 
ดก

 
(ญ) ศุกร์
Em 
เมาเสาร์นอนอาทิตย์
Bm 
ถอนจันทร์
Em 
ไข้
 
อังคาร
Am 
หาย..พุธนี้ไปห
D 
ลาว 
 
เห้อ..

 
(ช) ก็สาม
Em 
วันดีสี่วั
Bm 
นด่า 
 
พี่เลย
Em 
หาแต่เรื่องเมา
 
เมียไม่หุ
Am 
งข้าว
D 
   
 
ทำแดกมาก็ทำห
G 
ลบ

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | C | C | D | D | G |


(ญ) ว่าน้องตาคมผมยาว
สาวสวยหว่าใคร ตอนนั้นจีบกันใหม่ๆ
(ช) ว่าสวยหวิ้ม สวยหวิ้ม

(ญ) ตามใจทุกอย่าง
เข้าตามตรอกออกประตู พ่อแม่รับรู้
(ช) จะยกให้ ยกให้

(ญ) แต่พอไม่สวยไม่ขาวไม่สาวเหมือนเดิม
นานวันก็เริ่มผัวฉันเปลี่ยนไป
บ้านช่องไม่หลบแข่งนกชนไก่
เมาแล้วใจใหญ่ให้ตังค์พริตตี้
หน้าเฉียงตรงกลางหวางหัวพอดี
ได้ผัวพันนี้.. หน้าริดให้หูขาด

(ช) ไม่เฉียงหัวก็ตาย ถ้าได้เมียพันนี้
ซอกแซกฉ่องแฉ่ง แหลงปากแหลมฉุ๊บ
แล้วหุบไม่ได้สักนาทีเดียว

(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้าน
(ช) ก็เมียด่า เมียด่า แล้วด่าไซหนักหนา
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแรกวา
(ช) อย่ามั่วตะๆ
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้องกิน
(ช) แลตะมันทำแดก

(ญ) ศุกร์เมาเสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันทร์ไข้
อังคารหาย..พุธนี้ไปหลาว เห้อ..

(ช) ก็สามวันดีสี่วันด่า พี่เลยหาแต่เรื่องเมา
เมียไม่หุงข้าว ทำแดกมาก็ทำหลบ

ดนตรี

(ช) ไม่เฉียงหัวก็ตาย ถ้าได้เมียพันนี้
ซอกแซกฉ่องแฉ่ง แหลงปากแหลมฉุ๊บ
แล้วหุบไม่ได้สักนาทีเดียว

(ญ) แล้วไซพี่ไม่หลบบ้าน
(ช) ก็เมียด่าๆ แล้วด่าไซหนักหนา
(ญ) ไอ้ผัวบ้า ผัวบ้า แล้วไปไหนมาแรกวา
(ช) อย่ามั่วตะๆ
(ญ) งั้นข้าวปลาไม่ต้องกิน
(ช) แลตะมันทำแดก

(ญ) ศุกร์เมาเสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันทร์ไข้
อังคารหาย..พุธนี้ไปหลาว เห้อ..

(ช) ก็สามวันดีสี่วันด่า พี่เลยหาแต่เรื่องเมา
เมียไม่หุงข้าว ทำแดกมาก็ทำหลบ

มิวสิควิดีโอ ทำแดก เจี๊ยบ เบญจพร feat.หลวงไก่

เพลง : ทำแดก
ศิลปิน : เจี๊ยบ เบญจพร feat.หลวงไก่
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : นฤเบศ โส๊ะหมีน
ติดต่องานศิลปิน : 0890666695
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend