คอร์ดเพลง Promise (ฉันสัญญา) ลูกบอล วงเปิด

  
Text   


INTRO | G | C | G | D |
INTRO | G | C | G | D |

G 
  ขอบคุณนะที่เธอยัง
C 
อยู่ข้างๆกัน
G 
  และไม่คิดทิ้งกันไปไ
D 
หน
G 
  เหนื่อยก็พร้อมจะทนและ
C 
สู้ไป
G 
  จับมือไว้ก้าวไปด้วย
D 
กัน

 
เจอะปัญ
C 
หามากม
D 
ายแค่ไหน
 
เธอยัง
Bm 
อยู่ไม่คิดจะ
Em 
ทิ้งกัน
 
สัญ
C 
ญาว่าฉัน 
 
จะไม่ทำเธอเ
D 
สียใจ

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วันความ
D 
ฝันจะเป็นจ
G 
ริง 
 
 
D 

INSTRU | G D | C G | Em Bm | C | D |

 
เจอะปัญ
C 
หามากม
D 
ายแค่ไหน
 
เธอยัง
Bm 
อยู่ไม่คิดจะ
Em 
ทิ้งกัน
 
สัญ
C 
ญาว่าฉัน 
 
จะไม่ทำเธอเ
D 
สียใจ

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วัน.. 
 
 
D 

 
รอหน่อย
G 
นะที่รัก 
 
ฉันกำ
D 
ลังสร้างตัว
 
จะไม่
C 
ทำให้เธอต้อง
G 
ผิดหวัง
D 
รอหน่อย
Em 
นะผู้ชายคน
C 
นี้พร้อมสู้ไม่ก
D 
ลัว
 
รอหน่อย
G 
นะชีวิตเราต้อง
D 
ดีขึ้นมา
 
อีกไม่น
C 
านฟ้าคงสด
G 
ใส
D 
เมื่อชี
Em 
วิตไม่พร้อมก็ต้อง
D 
ทนสู้ไป
 
คงสัก
C 
วันความ
D 
ฝันจะเป็นจ
G 
ริง

 
แม้จะเ
Em 
หนื่อยยากเ
D 
ย็นเท่าไหร่
 
จับ
G 
มือฉัน
D/F# 
พร้อมจะเ
Em 
คียงข้าง
 
อด
Am 
ทนรอ
D 
นะฉันสัญญา.. 
 
 
G 


ขอบคุณนะที่เธอยังอยู่ข้างๆกัน
และไม่คิดทิ้งกันไปไหน
เหนื่อยก็พร้อมจะทนและสู้ไป
จับมือไว้ก้าวไปด้วยกัน

เจอะปัญหามากมายแค่ไหน
เธอยังอยู่ไม่คิดจะทิ้งกัน
สัญญาว่าฉัน จะไม่ทำเธอเสียใจ

รอหน่อยนะที่รัก ฉันกำลังสร้างตัว
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
รอหน่อยนะผู้ชายคนนี้พร้อมสู้ไม่กลัว
รอหน่อยนะชีวิตเราต้องดีขึ้นมา
อีกไม่นานฟ้าคงสดใส
เมื่อชีวิตไม่พร้อมก็ต้องทนสู้ไป
คงสักวันความฝันจะเป็นจริง

ดนตรี

เจอะปัญหามากมายแค่ไหน
เธอยังอยู่ไม่คิดจะทิ้งกัน
สัญญาว่าฉันจะไม่ทำเธอเสียใจ

รอหน่อยนะที่รัก ฉันกำลังสร้างตัว
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
รอหน่อยนะผู้ชายคนนี้พร้อมสู้ไม่กลัว
รอหน่อยนะชีวิตเราต้องดีขึ้นมา
อีกไม่นานฟ้าคงสดใส
เมื่อชีวิตไม่พร้อมก็ต้องทนสู้ไป
คงสักวัน..

รอหน่อยนะที่รัก ฉันกำลังสร้างตัว
จะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง
รอหน่อยนะผู้ชายคนนี้พร้อมสู้ไม่กลัว
รอหน่อยนะชีวิตเราต้องดีขึ้นมา
อีกไม่นานฟ้าคงสดใส
เมื่อชีวิตไม่พร้อมก็ต้องทนสู้ไป
คงสักวันความฝันจะเป็นจริง

แม้จะเหนื่อยยากเย็นเท่าไหร่
จับมือฉันพร้อมจะเคียงข้าง
อดทนรอนะฉันสัญญา

มิวสิควิดีโอ Promise (ฉันสัญญา) ลูกบอล วงเปิด

เพลง : Promise (ฉันสัญญา)
ศิลปิน : ลูกบอล วงเปิด
เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิชาต พรรณราย
เรียบเรียง : Ball Niwat
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend