คอร์ดเพลง นาย(ทำอะไรลงไป) STAMP (แสตมป์ อภิวัชร์)

  
Text   


INTRO | Dm | Em | Fdim | G |

C 
  มีอะไรเกิดหรือเปล่า 
 
ทำไมเดินเ
Dm 
ศร้าๆ 
 
ผ่านมา
C 
  มีรอยช้ำที่ใต้ตา 
 
ไปเจออะไร
Dm 
มา 
 
บอกที
 
แอบได้ยินไ
F 
ด้ข่าว 
 
ไม่นานม
G# 
านี้
 
ว่าเขา
Em 
มีใคร 
 
นอกใจเธออีกแ
A 
ล้ว
 
ทำแววตาเธอเศร้า
Dm 
ไป
 
อยากเข้าไปกระช
G 
ากบีบไหล่ 
 
ถามเขาว่า

C 
นายทำอะไรลงไป 
 
นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
 
เมื่อ
Am 
ตอนนายพาเธอไป 
 
 
Gm 
เธอจะไม่เสีย
C 
ใจ
 
แล้วทำไมใ
Dm 
ต้ตาเธอมัน
Dm7M 
ฟ้อง
 
ว่าร้
G 
องไห้มาทั้งคืน

C 
นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
 
ถ้า
Am 
นายทำให้เธอเสียหาย 
 
 
Gm 
ฉันจะไม่ปล่อยนาย
C 
ไว้
 
แต่
F 
คงทำได้แค่คิด 
 
เพราะไม่เ
G# 
กี่ยวกับเธอ
 
ในชี
G 
วิต..สักนิดอีกแล้ว

INSTRU | C | C |

C 
  เธอมีค่ากว่านั้นมาก
 
กว่านายจะทิ้ง
Dm 
ขว้าง 
 
อย่างใจ
 
เมื่อเธอได้เลือ
F 
กไป 
 
คงได้แต่
G# 
ยอม
 
และพร้อม
Em 
ทำตามใจที่เธอปรารถ
A 
นา
 
แต่มีข้อแ
Dm 
ม้ว่า
 
ต้องดูแลเธอให้ม
G 
ากกว่าฉันให้ได้ 
 
แต่

C 
นายทำอะไรลงไป 
 
นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
 
เมื่อ
Am 
ตอน นายพาเธอไป  
Gm 
เธอจะไม่เสีย
C 
ใจ
 
แล้วทำไมใ
Dm 
ต้ตาเธอมัน
Dm7M 
ฟ้อง
 
ว่าร้
G 
องไห้มาทั้งคืน

C 
นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
 
ถ้า
Am 
นายทำให้เธอเสียหาย 
 
 
Gm 
ฉันจะไม่ปล่อยนาย
C 
ไว้
 
แต่
F 
คงทำได้แค่คิด 
 
เพราะไม่เ
G# 
กี่ยวกับเธอ
 
ในชี
G 
วิตสักนิดอีกแล้ว

INSTRU | Dm | Am |

 
อีก
Bm 
แล้วที่ทำให้เ
E7 
ธอเสีย
A 
ใจ
 
หากไม่เห็น
Dm 
ค่าอะไร 
 
 
Em 
 
จะเก็บเธอเอาไว้
Dm7 
ทำไม 
 
เอาคืน
G 
มา

INSTRU | C | C | Am | Gm |
INSTRU | Dm | Dm7M | G | G |

C 
นายทำอะไรลงไป 
 
นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
 
เมื่อ
Am 
ตอนนายพาเธอไป 
 
 
Gm 
เธอจะไม่เสีย
C 
ใจ
 
แล้วทำไมใ
Dm 
ต้ตาเธอมัน
Dm7M 
ฟ้อง
 
ว่าร้
G 
องไห้มาทั้งคืน

C 
นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
 
ถ้า
Am 
นายทำให้เธอเสียหาย 
 
 
Gm 
ฉันจะไม่ปล่อยนาย
C 
ไว้
 
แต่
F 
คงทำได้แค่คิด 
 
เพราะไม่เ
G# 
กี่ยวกับเธอ
 
ในชี
G 
วิตสักนิดอีกแ
C 
ล้ว 
 
 
A 

 
ก็ไม่เ
Dm 
กี่ยวกับเธอในชี
G 
วิต 
 
ไปตั้งนานแ
C 
ล้ว..


มีอะไรเกิดหรือเปล่า ทำไมเดินเศร้าๆ ผ่านมา
มีรอยช้ำที่ใต้ตา ไปเจออะไรมา บอกที
แอบได้ยินได้ข่าว ไม่นานมานี้
ว่าเขามีใคร นอกใจเธออีกแล้ว
ทำแววตาเธอเศร้าไป
อยากเข้าไปกระชากบีบไหล่ ถามเขาว่า

นายทำอะไรลงไป นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
เมื่อตอนนายพาเธอไป เธอจะไม่เสียใจ
แล้วทำไมใต้ตาเธอมันฟ้อง
ว่าร้องไห้มาทั้งคืน

นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
ถ้านายทำให้เธอเสียหาย ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้
แต่คงทำได้แค่คิด เพราะไม่เกี่ยวกับเธอ
ในชีวิต..สักนิดอีกแล้ว

( ดนตรี )

เธอมีค่ากว่านั้นมาก
กว่านายจะทิ้งขว้าง อย่างใจ
เมื่อเธอได้เลือกไป คงได้แต่ยอม
และพร้อมทำตามใจที่เธอปรารถนา
แต่มีข้อแม้ว่า
ต้องดูแลเธอให้มากกว่าฉันให้ได้ แต่

นายทำอะไรลงไป นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
เมื่อตอน นายพาเธอไป เธอจะไม่เสียใจ
แล้วทำไมใต้ตาเธอมันฟ้อง
ว่าร้องไห้มาทั้งคืน

นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
ถ้านายทำให้เธอเสียหาย ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้
แต่คงทำได้แค่คิด เพราะไม่เกี่ยวกับเธอ
ในชีวิตสักนิดอีกแล้ว

( ดนตรี )

อีกแล้วที่ทำให้เธอเสียใจ
หากไม่เห็นค่าอะไร
จะเก็บเธอเอาไว้ทำไม เอาคืนมา

( ดนตรี )

นายทำอะไรลงไป นายเคยให้สัญญาไว้ก่อน
เมื่อตอนนายพาเธอไป เธอจะไม่เสียใจ
แล้วทำไมใต้ตาเธอมันฟ้อง
ว่าร้องไห้มาทั้งคืน

นายทำอะไรลงไป ทำเธอเป็นของตาย หรือลืม
ถ้านายทำให้เธอเสียหาย ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้
แต่คงทำได้แค่คิด เพราะไม่เกี่ยวกับเธอ
ในชีวิตสักนิดอีกแล้ว

ก็ไม่เกี่ยวกับเธอในชีวิต ไปตั้งนานแล้ว..

มิวสิควิดีโอ นาย(ทำอะไรลงไป) STAMP

เพลง : นาย(ทำอะไรลงไป)
ศิลปิน : STAMP (แสตมป์ อภิวัชร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : STAMP, Na polycat
เรียบเรียง : The Charm Park
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend