คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่ารักเธอ Season Five

  
Text   


Tune to Eb

 
หากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไป
 
 
ฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า
 
 
อยู่เพื่อบอกเธอ คำที่ค้างใจ
 
 
ต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตาม..
 

INSTRU | Fmaj7 Em7 Dm7 | G |
INSTRU | Fmaj7 Em7 Bb7 | G |

C 
  ด้วยเหตุใดก็ตาม..
Am 
  เธอไม่เคยรับรู้
 
  ใกล้เ
F 
ธอ..สักเท่า
Em 
ไหร่
 
  แต่เหมือนไ
Dm 
กล 
 
ไกลห่าง
G 
กัน

C 
  ได้แค่มองหน้าเธอ..
Am 
  ทำได้เพียงแค่นั้น..
 
  หัวใ
F 
จ..ที่แอบ
Em 
ฝัน
 
  อยู่ใกล้
Dm 
กัน 
 
ยิ่งหวั่นไ
E 
หว

 
หากเธอ
Am 
รู้ใจ 
 
หากเธ
AmM7 
อรู้ตัว
 
เธอจะเ
Am7 
ข้าใจ..กันหรือเ
Am6 
ปล่า
 
ก็ไม่
F 
รู้เลย 
 
แต่ต้อง
Em 
พูดไป
 
และจ
Dm 
ะมาเพื่อกวนใจคำถามเ
G 
ดียว..

 
แค่อยาก
C 
รู้ 
 
รังเกียจกัน
G/B 
ไหม
 
ขอให้
Am 
มันอย่าเป็นแบบนั้นเ
G 
ลย
 
อยากได้
F 
ยินเสียง..คนที่
Em 
คุ้นเคย
 
อยากเจอ
Dm 
เธอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อว
G 
าน

 
หากพรุ่ง
C 
นี้ทุกอย่าง
G/B 
หมุนไป 
 
 
E 
 
ฉันคน
Am 
หนึ่งจะยืนตรง
Gm 
ที่เก่า 
 
 
C 
 
อยู่เพื่อบ
F 
อกเธอ 
 
คำที่ค้า
Em 
งใจ
 
ต่อให้
Dm 
มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ต
G 
าม..
 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ..
 

INSTRU | Fmaj7 Em7 Dm7 | G |
INSTRU | Fmaj7 Em7 Bb7 | G |

C 
  อยากให้หันมาหน่อย
Am 
  อยากให้มองหน้ากัน
 
  ถ้าเ
F 
ธอ..ไม่หวั่นไ
Em 
หว
 
  กับสา
Dm 
ยตา..คนอย่าง
G 
ฉัน

C 
  ไม่บังคับใจเธอ
Am 
  หากเจอคนที่ฝัน
 
  หวังเพี
F 
ยง..ใครคน
Em 
นั้น
 
  จะใกล้เ
Dm 
คียง..คนอย่าง
E 
ฉัน

 
หากเธอ
Am 
รู้ใจ 
 
หากเธ
AmM7 
อรู้ตัว
 
เธอจะเ
Am7 
ข้าใจ..กันหรือเ
Am6 
ปล่า
 
ก็ไม่
F 
รู้เลย 
 
แต่ต้อง
Em 
พูดไป
 
และจ
Dm 
ะมาเพื่อกวนใจคำถามเ
G 
ดียว..

 
แค่อยาก
C 
รู้ 
 
รังเกียจกัน
G/B 
ไหม
 
ขอให้
Am 
มันอย่าเป็นแบบนั้นเ
G 
ลย
 
อยากได้
F 
ยินเสียง..คนที่
Em 
คุ้นเคย
 
อยากเจอ
Dm 
เธอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อว
G 
าน

 
หากพรุ่ง
C 
นี้ทุกอย่าง
G/B 
หมุนไป 
 
 
E 
 
ฉันคน
Am 
หนึ่งจะยืนตรง
Gm 
ที่เก่า 
 
 
C 
 
อยู่เพื่อบ
F 
อกเธอ 
 
คำที่ค้า
Em 
งใจ
 
ต่อให้
Dm 
มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ต
G 
าม..
 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ..
 

OUTRO | Fmaj7 Em7 Dm7 | G |
( fade out )


หากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไป
ฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า
อยู่เพื่อบอกเธอ คำที่ค้างใจ
ต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตาม..

( ดนตรี )

ด้วยเหตุใดก็ตาม..
เธอไม่เคยรับรู้
ใกล้เธอ..สักเท่าไหร่
แต่เหมือนไกล ไกลห่างกัน

ได้แค่มองหน้าเธอ..
ทำได้เพียงแค่นั้น..
หัวใจ..ที่แอบฝัน
อยู่ใกล้กัน ยิ่งหวั่นไหว

หากเธอรู้ใจ หากเธอรู้ตัว
เธอจะเข้าใจ..กันหรือเ6ปล่า
ก็ไม่รู้เลย แต่ต้องพูดไป
และจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียว..

แค่อยากรู้ รังเกียจกันไหม
ขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลย
อยากได้ยินเสียง..คนที่คุ้นเคย
อยากเจอเธอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวาน

หากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไป
ฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า
อยู่เพื่อบอกเธอ คำที่ค้างใจ
ต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตาม..
อยากให้รู้ว่ารักเธอ..

( ดนตรี )

อยากให้หันมาหน่อย
อยากให้มองหน้ากัน
ถ้าเธอ..ไม่หวั่นไหว
กับสายตา..คนอย่างฉัน

ไม่บังคับใจเธอ
หากเจอคนที่ฝัน
หวังเพียง..ใครคนนั้น
จะใกล้เคียง..คนอย่างฉัน

หากเธอรู้ใจ หากเธอรู้ตัว
เธอจะเข้าใจ..กันหรือเ6ปล่า
ก็ไม่รู้เลย แต่ต้องพูดไป
และจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียว..

แค่อยากรู้ รังเกียจกันไหม
ขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลย
อยากได้ยินเสียง..คนที่คุ้นเคย
อยากเจอเธอคนเดิมที่เคยที่เจอในเมื่อวาน

หากพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไป
ฉันคนหนึ่งจะยืนตรงที่เก่า
อยู่เพื่อบอกเธอ คำที่ค้างใจ
ต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตาม..
อยากให้รู้ว่ารักเธอ..

มิวสิควิดีโอ อยากให้รู้ว่ารักเธอ Season Five

เพลง : อยากให้รู้ว่ารักเธอ
ศิลปิน : Season Five
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend