คอร์ดเพลง ลื่น – กระแต อาร์สยาม

  
Text   

คอร์ดเพลง ลื่น กระแต อาร์สยาม

กระแต อาร์สยาม

คอร์ดเพลง ลื่น

ศิลปิน : กระแต อาร์สยาม

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ลื่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ลื่น - กระแต อาร์สยาม
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | Bm G | A Bm | ( 10 Times )

 
อยากจะรู้นั
Bm 
ก 
 
จะยอมรับมั๊ย
 
จับได้คา
มือ 
 
จะแก้ตัวมายังไง
 
 ผิดก็รับ
Bm 
ซะ 
 
จะไม่แค้นใจ
 
แต่นี่ทำ
ไม 
 
กลับลื่นตามเคย

 
* หลอกกันมา
ตลอด 
 
ฉันยัง
อภัย
 
ทนเก็บ
เอาไว้ 
 
ไม่เคย
Bm 
ปริปาก
 
ยอม
ตลอด 
 
ไม่เคย
หลบฉาก
 
เธอกลับ
มองฉัน 
 
ไม่มีค
วามหมาย

 
** หรือปลาไหล
Bm 
 สิงใจ
เธอสับ
เปลี่ยนเร็วนัก
Bm 
 
รัก
Bm 
หลายคน
 จนนับ
ไม่ได้
Bm 
 
กว่าจะรู้
Bm 
ว่าเธอ
ลื่นอย่าง
กับปลาไหล
Bm 
 
รัก
แทบตาย 
 
สุดท้าย
หลุดมือ
Bm 

INSTRU | Bm G | A Bm ( 6 Times )

 
จบก็เพราะ
Bm 
รัก 
 
เจ็บก็เพราะรัก
 
หลอกให้งม
งาย 
 
เกือบต้องตายไปเป็นเป็น
 
กว่าจะรู้ร
Bm 
ส 
 
กว่าจะชัดเจน
 
สุดท้ายตาย
เย็นเย็น 
 
ด้วยน้ำมือเธอ

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm G | A Bm | ( 2 Times )
OUTRO | Bm | A | Bm | A | ( 2 Times )

( ** ) ( ** )

OUTRO | Bm G | A Bm | ( 4 Times )

เนื้อเพลง
อยากจะรู้นัก จะยอมรับมั๊ย
จับได้คามือ จะแก้ตัวมายังไง
ผิดก็รับซะจะไม่แค้นใจ
แต่นี่ทำไม กลับลื่นตามเคย
หลอกกันมาตลอด ฉันยังอภัย
ทนเก็บเอาไว้ ไม่เคยปริปาก
ยอมตลอด ไม่เคยหลบฉาก
เธอกลับมองฉัน ไม่มีความหมาย

*หรือปลาไหล สิงใจ เธอสับเปลี่ยนเร็วนัก
รักหลายคน จนนับไม่ได้
กว่าจะรู้ ว่าเธอลื่นอย่างกับปลาไหล
รักแทบตาย สุดท้ายหลุดมือ

จบก็เพราะรัก เจ็บก็เพราะรัก หลอกให้งมงาย
เกือบต้องตาย ไปเป็นเป็น
กว่าจะรู้รส กว่าจะชัดเจน
สุดท้ายตายเย็นเย็น ด้วยน้ำมือเธอ
หลอกกันมาตลอด ฉันยังอภัย
ทนเก็บเอาไว้ ไม่เคยปริปาก
ยอมตลอด ไม่เคยหลบฉาก
เธอกลับมองฉัน ไม่มีความหมาย

( ซ้ำ * 4 ครั้ง )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ลื่น
คำร้อง : ชัชวาล ภักดีศรี
ทำนอง : มงคลพัฒน์ ทองเรือง
เรียบเรียง : อนุชา อรรจนาวัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend