คอร์ดเพลง ของขวัญปีใหม่ MVL

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A E/G# | F#m E |
INTRO | A E/G# | F#m E |

A 
ของขวัญปีใหม่ 
 
 
C#m 
ใครๆ 
 
ก็มี
 
เพื่อแ
Bm 
สดงว่ารู้สึกดี 
 
ว่า
E 
มีความหมาย

 
ให้คน
A 
นั้นที่สำคัญ
 
คนนั้นที่พิเศษ..
C#m 
คนที่รู้ใจ
 
เลือกสร
Bm 
รมาด้วยปัจจัย 
 
ทั้งป
E 
วง

 
ต้องหอบของข
D 
วัญ
 
ต้องมีการ์ดต้องมีคำอวยพร กลั่น
C#m 
มาด้วยหัวใจ
 
แต่กับ
Bm 
ฉัน 
 
คน
C#m 
ๆนี้ 
 
ขอโทษ
D 
ที..
 
ที่มีไม่เหมือนใ
E 
คร..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะคนดี

INSTRU | A E/G# | F#m E |
INSTRU | A E/G# | F#m E |

A 
ของขวัญคนอื่น..
C#m 
คงจะแสนดี
 
เพราะปี
Bm 
หนึ่งจะมีสักที 
 
ต้อง
E 
มีความหมาย

 
ให้คน
A 
นั้นที่สำคัญ
 
คนนั้นที่พิเศษ..
C#m 
คนที่รู้ใจ
 
เลือกสร
Bm 
รมาด้วยปัจจัยทั้งป
E 
วง

 
ต้องหอบของข
D 
วัญ
 
ต้องมีการ์ดต้องมีคำอวยพร กลั่น
C#m 
มาด้วยหัวใจ
 
แต่กับ
Bm 
ฉัน 
 
คน
C#m 
ๆนี้ 
 
ขอโทษ
D 
ที..
 
ที่มีไม่เหมือนใ
E 
คร..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะค
A 
นดี

F 
  ขอ.. 
 
สิ่งใ
Em 
ดที่เธอต้องการ
F 
  ขอ.. 
 
ให้
Am 
เป็นได้ดั่งตั้งใจ 
 
โว้โว
 
  
F 
ฉัน.. 
 
อาจไม่
Em 
มีสิ่งใดมากมาย
 
  นอกจาก
Dm 
หัวใจ..ที่ให้กับเ
E 
ธอ..

 
มีแค่เพลง
A 
นี้.. 
 
 
E/G# 
 
ที่
F#m 
แทนทุกอ
E 
ย่าง
 
ไม่มี
D 
วันจืด
C#m 
จาง 
 
หายไ
E 
 
เพียงเปิดเ
C#m 
พลงนี้.. 
 
เธอ
F#m 
คงเข้าใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เก็
C#m 
บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีให
E 
ม่นะคนดี

 
ขอฝากเ
C#m 
พลงนี้ 
 
 
C#7 
 
ไว้
F#m 
แทนหัวใ
E 
 
ให้เ
D 
ธอ..เ
C#m 
ก็บไว้
 
สุข
Bm 
สันต์วันปีใ
E 
หม่นะคนดี

OUTRO | A E/G# | F#m E | ( 2 Times )


ของขวัญปีใหม่ ใครๆ ก็มี
เพื่อแสดงว่ารู้สึกดี ว่ามีความหมาย
ให้คนนั้นที่สำคัญ คนนั้นที่พิเศษ คนที่รู้ใจ
เลือกสรรมาด้วยปัจจัยทั้งปวง

ต้องหอบของขวัญ ต้องมีการ์ด
ต้องมีคำอวยพร กลั่นมาด้วยหัวใจ
แต่กับฉัน คนคนนี้ ขอโทษที
ที่มีไม่เหมือนใคร

มีแค่เพลงนี้ ที่แทนทุกอย่าง
ไม่มีวันจืดจาง หายไป
เพียงเปิดเพลงนี้ เธอคงเข้าใจ
ให้เธอเก็บไว้ สุขสันต์วันปีใหม่นะคนดี

ดนตรี

ของขวัญคนอื่น คงจะแสนดี
เพราะปีนึงจะมีสักที ต้องมีความหมาย
ให้คนนั้นที่สำคัญ คนนั้นที่พิเศษ คนที่รู้ใจ
เลือกสรรมาด้วยปัจจัยทั้งปวง

ต้องหอบของขวัญ ต้องมีการ์ด
ต้องมีคำอวยพร กลั่นมาด้วยหัวใจ
แต่กับฉัน คนคนนี้ ขอโทษที
ที่มีไม่เหมือนใคร

มีแค่เพลงนี้ ที่แทนทุกอย่าง
ไม่มีวันจืดจาง หายไป
เพียงเปิดเพลงนี้ เธอคงเข้าใจ
ให้เธอเก็บไว้ สุขสันต์วันปีใหม่นะคนดี

ขอ..สิ่งใดที่เธอต้องการ
ขอ..ให้เป็นได้ดั่งตั้งใจ
ฉัน..อาจไม่มีสิ่งใดมากมาย
นอกจากหัวใจที่ให้กับเธอ

มีแต่เพลงนี้ ที่แทนทุกอย่าง
ไม่มีวันจืดจาง หายไป
เพียงเปิดเพลงนี้ เธอคงเข้าใจ
ให้เธอเก็บไว้ สุขสันต์วันปีใหม่นะคนดี

ขอฝากเพลงนี้ ไว้แทนหัวใจ
ให้เธอเก็บไว้ สุขสันต์วันปีใหม่นะคนดี

มิวสิควิดีโอ ของขวัญปีใหม่ MVL

เพลง : ของขวัญปีใหม่
ศิลปิน : MVL
เนื้อร้อง/ทำนอง : MVL
เรียบเรียง : MVL / The 4 Horsemen
ติดต่องานศิลปิน : 093-669-7494, 080-939-4730
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend