คอร์ดเพลง บุญผลา – ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง บุญผลา
ศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง บุญผลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
(หรือใช้ Capo ที่เฟรต 1
แล้วกดลดคีย์มา 2 ครึ่งเสียงเป็นคีย์ F
จะได้คีย์คอร์ดเพลงตามต้นฉบับ)

INTRO | G | Em | Am | D | ( 2 Times )

G 
..บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮา
Bm 
สิมาพ้อกัน
 
คนตั้งว่าจั
C 
กล้าน 
 
พอปานว่ามีผู้มาซุก
G 
ยู้ใส่
G 
..ให้เฮาเว้าจา 
 
ให้ถืกช
Bm 
ะตา 
 
ถืกใจ
 
จนตกหลุมควา
C 
มฮัก 
 
แล้วขึ้นบ่ได้
 
งึดใจอยู่เ
G 
ด้เนาะ

 
* ว่าโอ้ละ
Am 
หนอ (เน้อ) นางเอย
 
เจ้าก
Bm 
ะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่
 
ว่าฮั
Am 
กเฮาที่เกิดที่ก่อ 
 
กะย้อ
D 
นว่า..ย้อนว่า

 
** ย้อนบุญผ
G 
ลา เด้เนาะ พาเฮามาพ
Em 
บพ้อ
 
ฮู้สึกคื
G 
อกัน อยู่เนาะ คือฮักที่
Em 
รอที่ฝัน
 
ให้บุญผ
G 
ลา พาฮัก ให้ฮั
Em 
กเฮาคือเก่าทุกวัน
 
ได้หา
C 
ยใจอยู่ใก
Bm 
ล้ ๆ กัน จนฮอดมื้
Am 
อตาย
 
D 
ด้ซ่ำนี้.
G 
..กะพอ….

G 
..บ่น่าเซื่อเนาะ 
 
ว่าอ้ายสิ
Bm 
พ้อฮักแท้
 
นอกจากพ่อกับ
C 
แม่ 
 
กะมีแต่เจ้าฮั่นล่ะเด้อ.
G 
..อ้ายว่า
G 
..อดข้าวกะตาย 
 
ขาดเจ้ากะ
Bm 
บ่ได้ 
 
สั่นดอกวา
 
เบิ่งแงงกันเด้อห
C 
ล่า 
 
ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างม
G 
าเด้อ..

( *, ** )

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | G |

( *, ** )

OUTRO | Am | G | Am | G | G |

เนื้อเพลง
บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน
คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้ใส่
ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตา ถืกใจ
จนตกหลุมความฮัก แล้วขึ้นบ่ได้
งึดใจอยู่เด้เนาะ

ว่าโอ้ละหนอ (เน้อ) นางเอย
เจ้ากะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่
ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่า..ย้อนว่า

ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ คือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน
จนฮอดมื้อตาย ได้ซ่ำนี้กะพอ….

บ่น่าเซื่อเนาะ ว่าอ้ายสิพ้อฮักแท้
นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่เจ้าฮั่นล่ะเด้อ…อ้ายว่า
อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบ่ได้ สั่นดอกวา
เบิ่งแงงกันเด้อหล่า
ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ..
เพลง : บุญผลา (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
คำร้อง/ทำนอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
คอร์ดเพลง บุญผลา - ไมค์ ภิรมย์พร
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด