คอร์ดเพลง สู้อีรักเราหม้าย – อู๊ด หัวลำโพง

  
Text   

คอร์ดเพลง สู้อีรักเราหม้าย
อู๊ด หัวลำโพง
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | D | Bm | Em | A |

 
ไอ้คนอย่า
D 
งพี่มันแหลงไม่เก่ง
 
ไอ้คนอย่า
Bm 
งพี่มันปากไม่หวาน
 
เป็นแ
Em 
ค่เพียงผู้ชายบ้านๆ 
 
คนธรร
A 
มดา
 
มันอาจจ
D 
ะดูไม่ดีเท่าไหร่
 
แต่ว่าควา
Bm 
มจริงใจมากราสา
 
อยากจ
Em 
ะเผยความในออกมา
 
แต่ไม่
A 
รู้จะเริ่มยังไง

 
* ให้น้อ
F#m 
งรู้ว่าพี่นี้รั
Bm 
กน้อง
 
และอยากใ
F#m 
ห้ลองเปิดใจรับพี่ไ
G 
ว้
A 

 
** อยากบอกว่า
D 
รักให้มันโดนใจ
 
แต่ไ
Bm 
ม่รู้จะเริ่มยังไงดี
 
เพื่อใ
G 
ห้น้องนั้นรู้ว่าพี่นี้จริ
A 
งใจ
 
อยากแหลงตรงต
D 
รงเป็นภาษาใต้
 
ไม่รู้ว่
Bm 
าน้องจิเข้าใจหม้าย
 
แหลงชั
G 
ดๆ 
 
ออกจากหัวใจว่าเรารั
A 
กสู้
 
ไม่รู้ว่าสู้จิรักเราหม้าย
 

INSTRU | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

( *, **, ** )

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
ไม่รู้ว่าสู้จิรักเร
D 
าหม้าย

เนื้อเพลง
ไอ้คนอย่างพี่มันแหลงไม่เก่ง
ไอ้คนอย่างพี่มันปากไม่หวาน
เป็นแค่เพียงผู้ชายบ้านๆ คนธรรมดา
มันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่
แต่ว่าความจริงใจมากราสา
อยากจะเผยความในออกมา
แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

ให้น้องรู้ว่าพี่นี้รักน้อง
และอยากให้ลองเปิดใจรับพี่ไว้

อยากบอกว่ารักให้มันโดนใจ
แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
เพื่อให้น้องนั้นรู้ว่าพี่นี้จริงใจ
อยากแหลงตรงตรงเป็นภาษาใต้
ไม่รู้ว่าน้องจิเข้าใจหม้าย
แหลงชัดๆ ออกจากหัวใจว่าเรารักสู้
ไม่รู้ว่าสู้จิรักเราหม้าย

( ดนตรี )

ให้น้องรู้ว่าพี่นี้รักน้อง
และอยากให้ลองเปิดใจรับพี่ไว้

อยากบอกว่ารักให้มันโดนใจ
แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
เพื่อให้น้องนั้นรู้ว่าพี่นี้จริงใจ
อยากแหลงตรงตรงเป็นภาษาใต้
ไม่รู้ว่าน้องจิเข้าใจหม้าย
แหลงชัดๆ ออกจากหัวใจว่าเรารักสู้
ไม่รู้ว่าสู้จิรักเราหม้าย

อยากบอกว่ารักให้มันโดนใจ
แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
เพื่อให้น้องนั้นรู้ว่าพี่นี้จริงใจ
อยากแหลงตรงตรงเป็นภาษาใต้
ไม่รู้ว่าน้องจิเข้าใจหม้าย
แหลงชัดๆ ออกจากหัวใจว่าเรารักสู้
ไม่รู้ว่าสู้จิรักเราหม้าย

( ดนตรี )

ไม่รู้ว่าสู้จิรักเราหม้าย
เพลง : สู้อีรักเราหม้าย
ศิลปิน : อู๊ด หัวลำโพง
คำร้อง/ทำนอง : อู๊ด หัวลำโพง
เรียบเรียง : อภิชัย ขูเกื้อ ( จำเป็น )
ติดต่องาน : 095-1511389
คอร์ดเพลง สู้อีรักเราหม้าย - อู๊ด หัวลำโพง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend