คอร์ดเพลง คำตอบคือเธอ Peet Model

  
Text   


INTRO | F#m E/G# | D |
INTRO | F#m E/G# | D E |

A 
ขอให้มั่นใจ 
 
 
C#m 
ขอให้เชื่อใจ
Bm 
ขอแค่ไว้ใ
E 
จได้ไหมค
A 
นดี 
 
 
E 
 
จะไม่
A 
ขอสัญญาอะไร 
 
แต่ทุก
C#m 
วันนับจากวันนี้
 
จะทำให้
Bm 
เห็นว่าเธอสำ
E 
คัญมากเท่าไ
A 
หร่

D 
เชื่อใจฉันนะ 
 
ว่า
C#m 
ฉันรักเธอมากๆ
 
เธอ
Bm 
คือทุกอย่าง 
 
เธอ
E 
คือกำลังใ
A 
 
จะไม่
D 
มีวันยอมเสียเธอ 
 
แม้ต้อง
C#m 
แลกด้วยอ
F#m 
ะไร
 
จง
Bm 
มั่นใจ 
 
ว่า
D 
ฉันจะรักแค่เ
E 
ธอ

 
ต่อให้มีตัวเ
D 
ลือกเป็นร้อยเป็นพัน
 
คำตอบของ
C#m 
ฉันก็ยังเป็นเธอ
 
หนึ่งเดียวในใ
Bm 
จของฉันคือเ
E 
ธอไม่ว่าจะ
A 
วันไหน
 
วันนี้พรุ่
D 
งนี้ยังเป็นคนเดิม
 
คือเธอที่
C#m 
ฉันนั้นรักหม
F#m 
ดใจ
 
คำ
Bm 
ตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใ
E 
ช่
 
คนคนนั้นก็ต้องเ
A 
ป็นเธอ.. 
 
 
E 

A 
แม้เวลามันจะเนินนาน 
 
ผ่าน
C#m 
มาเท่าไหร่
 
คำ
Bm 
ตอบในใจยัง
E 
ชัดว่ามัน
A 
คือเธอ
 
วันแ
A 
รกหรือวันไหนไหน 
 
เธอก็
C#m 
ยังสำคัญเสมอ
 
ยัง
Bm 
คงเหมือนเดิมและ
E 
จะเป็นตลอดไ
A 

D 
เชื่อใจฉันนะ 
 
ว่า
C#m 
ฉันรักเธอมากๆ
 
เธอ
Bm 
คือทุกอย่าง 
 
เธอ
E 
คือกำลังใ
A 
 
จะไม่
D 
มีวันยอมเสียเธอ 
 
แม้ต้อง
C#m 
แลกด้วยอ
F#7 
ะไร
 
จง
Bm 
มั่นใจ 
 
ว่า
D 
ฉันจะรักแค่เ
E 
ธอ

 
ต่อให้มีตัวเ
D 
ลือกเป็นร้อยเป็นพัน
 
คำตอบของ
C#m 
ฉันก็ยังเป็นเธอ
 
หนึ่งเดียวในใ
Bm 
จของฉันคือเ
E 
ธอไม่ว่าจะ
A 
วันไหน
 
วันนี้พรุ่
D 
งนี้ยังเป็นคนเดิม
 
คือเธอที่
C#m 
ฉันนั้นรักหม
F#m 
ดใจ
 
คำ
Bm 
ตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใ
E 
ช่
 
คนคนนั้นก็ต้องเ
 
ป็นเธอ..

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | Bm E | C#m F#m | G | E |

 
ต่อให้มีตัวเ
D 
ลือกเป็นร้อยเป็นพัน
 
คำตอบของ
C#m 
ฉันก็ยังเป็นเธอ
 
หนึ่งเดียวในใ
Bm 
จของฉันคือเ
E 
ธอไม่ว่าจะ
A 
วันไหน
 
วันนี้พรุ่
D 
งนี้ยังเปนคนเดิม
 
คือเธอที่
C#m 
ฉันนั้นรักหม
F#m 
ดใจ 
 
Bm 
ว้.. 
 
 
E 

 
ต่อให้มีตัวเ
D 
ลือกเป็นร้อยเป็นพัน
 
คำตอบของ
C#m 
ฉันก็ยังเป็
F#m 
นเธอ
 
หนึ่งเดียวในใ
Bm 
จของฉันคือเ
E 
ธอไม่ว่าจะ
A 
วันไหน 
 
 
E 
 
วันนี้พรุ่
D 
งนี้ยังเป็นคนเดิม
 
คือเธอที่
C#m 
ฉันนั้นรักหม
F#7 
ดใจ
 
คำ
Bm 
ตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใ
E 
ช่
 
คนคนนั้นก็ต้องเ
A 
ป็นเธอ.. 
 
 
F#7 

 
คำต
D 
อบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่
Dm 
ใช่
 
คนคนนั้นก็ต้องเ
A 
ป็นเธอ..


ขอให้มั่นใจ ขอให้เชื่อใจ
ขอแค่ไว้ใจได้ไหมคนดี
จะไม่ขอสัญญาอะไร แต่ทุกวันนับจากวันนี้
จะทำให้เห็นว่าฉันรักเธอมากเท่าไหร่

เชื่อใจฉันนะ ว่าฉันรักเธอมากๆ
เธอคือทุกอย่าง เธอคือกำลังใจ
จะไม่มีวันยอมเสียเธอ แม้ต้องแลกด้วยอะไร
จงมั่นใจว่าฉันจะรักแค่เธอ

ต่อให้มีตัวเลือกเป็นร้อยเป็นพัน
คำตอบของฉันก็ยังเป็นเธอ
หนึ่งเดียวในใจของฉันคือเธอไม่ว่าจะวันไหน
วันนี้พรุ่งนี้ยังเปนคนเดิม คือเธอที่รักหมดใจ
คำตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใช่ คนคนนั้นก็ต้องเป็นเธอ

แม้เวลามันจะเนินนานผ่านมาเท่าไหร่
คำตอบในใจยังชัดว่ามันคือเธอ
วันแรกหรือวันไหนไหน เธอก็ยังสำคัญเสมอ
ยังคงเหมือนเดิมและจะเป็นตลอดไป

เชื่อใจฉันนะ ว่าฉันรักเธอมากๆ
เธอคือทุกอย่าง เธอคือกำลังใจ
จะไม่มีวันยอมเสียเธอ แม้ต้องแลกด้วยอะไร
จงมั่นใจว่าฉันจะรักแค่เธอ

ต่อให้มีตัวเลือกเป็นร้อยเป็นพัน
คำตอบของฉันก็ยังเป็นเธอ
หนึ่งเดียวในใจของฉันคือเธอไม่ว่าจะวันไหน
วันนี้พรุ่งนี้ยังเปนคนเดิม คือเธอที่รักหมดใจ
คำตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใช่ คนคนนั้นก็ต้องเป็นเธอ

( ดนตรี )

ต่อให้มีตัวเลือกเป็นร้อยเป็นพัน
คำตอบของฉันก็ยังเป็นเธอ
หนึ่งเดียวในใจของฉันคือเธอไม่ว่าจะวันไหน
วันนี้พรุ่งนี้ยังเปนคนเดิม คือเธอที่รักหมดใจ โว้..

ต่อให้มีตัวเลือกเป็นร้อยเป็นพัน
คำตอบของฉันก็ยังเป็นเธอ
หนึ่งเดียวในใจของฉันคือเธอไม่ว่าจะวันไหน
วันนี้พรุ่งนี้ยังเปนคนเดิม คือเธอที่รักหมดใจ
คำตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใช่ คนคนนั้นก็ต้องเป็นเธอ

( ดนตรี )

คำตอบหนึ่งเดียวหนึ่งคนที่ใช่ คนคนนั้นก็ต้องเป็นเธอ

มิวสิควิดีโอ คำตอบคือเธอ Peet Model

เพลง : คำตอบคือเธอ
ศิลปิน : Peet Model
เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานศิลปิน : 089-290-2833
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend